LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG.05

Produkcja przetwor贸w mi臋snych i t艂uszczowych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 TG.5
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE TG 5

1. Rozbi贸r i wykrawanie mi臋sa
Kwalifikacje w zawodzie TG.05 - Ucze艅:
1) przestrzega norm i stosuje instrukcje technologiczne dotycz膮ce rozbioru i wykrawania mi臋sa zwierz膮t rze藕nych;
2) rozpoznaje elementy struktury uk艂adu kostnego i mi臋艣niowego zwierz膮t rze藕nych;
3) wyznacza linie podzia艂u tusz i p贸艂tusz na cz臋艣ci zasadnicze;
4) planuje kolejno艣膰 czynno艣ci podczas rozbioru mi臋sa;
5) obs艂uguje maszyny, urz膮dzenia i sprz臋t podczas rozbioru i wykrawania mi臋sa;
6) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z rozbiorem tusz, p贸艂tusz i 膰wier膰tusz na cz臋艣ci zasadnicze;
7) wykonuje obr贸bk臋 cz臋艣ci zasadniczych uzyskanych z rozbioru mi臋sa;
8) planuje kolejno艣膰 czynno艣ci wykrawania mi臋sa;
9) wykonuje czynno艣ci wykrawania mi臋sa;
10) dokonuje klasyfikacji produkt贸w wykrawania mi臋sa;
11) prowadzi dokumentacj臋 dotycz膮c膮 rozbioru i wykrawania mi臋sa.

2. Magazynowanie i przygotowanie mi臋sa do dystrybucji
Kwalifikacje w zawodzie TG5 - Ucze艅:
1) okre艣la warunki przechowywania mi臋sa w ch艂odniach;
2) dobiera metody i techniki wych艂adzania oraz zamra偶ania mi臋sa i t艂uszcz贸w surowych;
3) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z wych艂adzaniem oraz zamra偶aniem mi臋sa i t艂uszcz贸w surowych;
4) obs艂uguje urz膮dzenia i aparatur臋 kontrolno-pomiarow膮 stosowan膮
w pomieszczeniach ch艂odni i zamra偶alniach;
5) dobiera metody i techniki rozmra偶ania mi臋sa;
6) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z rozmra偶aniem mi臋sa;
7) rozpoznaje zmiany zachodz膮ce w mi臋sie w czasie przechowywania w ch艂odniach
i zamra偶alniach oraz w czasie jego rozmra偶ania;
8) ocenia jako艣膰 mi臋sa w czasie wych艂adzania, zamra偶ania i rozmra偶ania na podstawie jego wygl膮du;
9) obs艂uguje urz膮dzenia stosowane do konfekcjonowania mi臋sa;
10) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z konfekcjonowaniem mi臋sa przeznaczonego do dystrybucji;
11) prowadzi dokumentacj臋 dotycz膮c膮 magazynowania i konfekcjonowania mi臋sa.

3. Wykonywanie prac zwi膮zanych z produkcj膮 przetwor贸w mi臋snych i t艂uszczowych
Kwalifikacje w zawodzie TG 05 - Ucze艅:
1) stosuje receptury oraz przestrzega norm obowi膮zuj膮cych w produkcji przetwor贸w mi臋snych i t艂uszczowych;
2) dobiera surowce, dodatki oraz materia艂y pomocnicze do produkcji przetwor贸w mi臋snych i t艂uszczowych;
3) przygotowuje surowce, dodatki oraz materia艂y pomocnicze do produkcji przetwor贸w mi臋snych i t艂uszczowych;
4) dobiera maszyny i urz膮dzenia, sprz臋t oraz aparatur臋 kontrolno-pomiarow膮 do produkcji przetwor贸w mi臋snych i t艂uszczowych;
5) planuje operacje technologiczne produkcji przetwor贸w mi臋snych i t艂uszczowych;
6) obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia, sprz臋t oraz aparatur臋 kontrolno-pomiarow膮 stosowane w produkcji przetwor贸w mi臋snych i t艂uszczowych;
7) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z produkcj膮 w臋dlin, wyrob贸w garma偶eryjnych, konserw i przetwor贸w t艂uszczowych;
8) oblicza zu偶ycie surowc贸w oraz okre艣la wydajno艣膰 produkcji przetwor贸w mi臋snych i
t艂uszczowych;
9) prowadzi dokumentacj臋 produkcyjn膮 przetwor贸w mi臋snych i t艂uszczowych.

4. Magazynowanie i przygotowanie przetwor贸w mi臋snych i t艂uszczowych do dystrybucji
Kwalifikacje w zawodzie TG05 - Ucze艅:
1) ocenia jako艣膰 przetwor贸w mi臋snych i t艂uszczowych;
2) rozpoznaje wady produkcyjne przetwor贸w mi臋snych i t艂uszczowych;
3) wykonuje prace zwi膮zane z przygotowaniem przetwor贸w mi臋snych i t艂uszczowych do dystrybucji;
4) dobiera i obs艂uguje urz膮dzenia do konfekcjonowania przetwor贸w mi臋snych i
t艂uszczowych;
5) dobiera i obs艂uguje 艣rodki transportu wewn臋trznego przetwor贸w mi臋snych i t艂uszczowych;
6) okre艣la warunki magazynowania przetwor贸w mi臋snych i t艂uszczowych;
7) prowadzi dokumentacj臋 dotycz膮c膮 magazynowania i dystrybucji przetwor贸w mi臋snych i t艂uszczowych.