LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPC.04

Produkcja przetwor贸w mi臋snych i t艂uszczowych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 SPC.4
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE SPC 4

SPC.04.2 - Podstawy przemys艂u spo偶ywczego (Egzamin zawodowy kwalifikacja SPC.04)

  1. stosuje przepisy prawa dotycz膮ce produkcji wyrob贸w spo偶ywczych
 • wymienia przepisy prawa dotycz膮ce produkcji wyrob贸w spo偶ywczych
 • przestrzega przepis贸w prawa dotycz膮cych produkcji wyrob贸w spo偶ywczych w trakcie wykonywania zada艅
  2. okre艣la warto艣膰 od偶ywcz膮 wyrob贸w spo偶ywczych
 • klasyfikuje sk艂adniki 偶ywno艣ci
 • opisuje rol臋 sk艂adnik贸w 偶ywno艣ci w 偶ywieniu cz艂owieka
 • oblicza warto艣膰 energetyczn膮 wyrob贸w spo偶ywczych
  3. Kwalifikacje w zawodzie SPC.04 - charakteryzuje sposoby pozyskania produkt贸w ekologicznych
 • wyja艣nia, czym jest rolnictwo ekologiczne
 • rozpoznaje produkty ekologiczne
 • wskazuje miejsca, sk膮d mo偶na pozyska膰 produkty ekologiczne
  4. charakteryzuje zmiany biochemiczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne zachodz膮ce podczas produkcji i przechowywania wyrob贸w spo偶ywczych
 • klasyfikuje zmiany zachodz膮ce podczas produkcji i przechowywania wyrob贸w spo偶ywczych
 • wskazuje wp艂yw zmian biochemicznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych na jako艣膰 wyrob贸w spo偶ywczych
 • dobiera sposoby zapobiegania niekorzystnym zmianom biochemicznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym zachodz膮cym podczas produkcji i przechowywania wyrob贸w spo偶ywczych
  5. Kwalifikacje zawodowe - okre艣la metody oceny organoleptycznej 偶ywno艣ci
 • opisuje metody oceny organoleptycznej 偶ywno艣ci wykonane za pomoc膮 zmys艂贸w wzroku, w臋chu, smaku, dotyku, s艂uchu
 • przeprowadza ocen臋 organoleptyczn膮 i por贸wnuje otrzymane wyniki z dokumentacj膮 technologiczn膮
 • wskazuje warunki przeprowadzania oceny organoleptycznej 偶ywno艣ci
  6. rozr贸偶nia metody utrwalania 偶ywno艣ci i ich wp艂yw na jako艣膰 oraz trwa艂o艣膰 wyrob贸w spo偶ywczych
 • klasyfikuje metody utrwalania 偶ywno艣ci stosowane w przetw贸rstwie spo偶ywczym, np. fizyczne, chemiczne, fizykochemiczne, biologiczne
 • opisuje metody utrwalania 偶ywno艣ci stosowane w przetw贸rstwie spo偶ywczym
 • dobiera metody utrwalania 偶ywno艣ci do produkcji wyrob贸w spo偶ywczych
 • wyja艣nia wp艂yw metod utrwalania 偶ywno艣ci na jako艣膰 i trwa艂o艣膰 wyrob贸w spo偶ywczych
  7. rozpoznaje instalacje techniczne stosowane w zak艂adach przetw贸rstwa spo偶ywczego
 • rozpoznaje instalacje techniczne stosowane w zak艂adach przetw贸rstwa spo偶ywczego
 • rozr贸偶nia po kolorach oznakowanie instalacji technicznych w zak艂adach przetw贸rstwa spo偶ywczego, np. instalacj臋 gazow膮, parow膮, wodn膮, powietrzn膮
  8. okre艣la zagro偶enia dla 艣rodowiska zwi膮zane z przetw贸rstwem spo偶ywczym
 • rozpoznaje zagro偶enia dla 艣rodowiska ze strony zak艂ad贸w przetw贸rstwa spo偶ywczego, np. zanieczyszczenie wody, powietrza i gleby
 • wskazuje sposoby zapobiegania zagro偶eniom dla 艣rodowiska ze strony zak艂ad贸w przetw贸rstwa spo偶ywczego, np. mi臋snego, mleczarskiego, owocowo-warzywnego, t艂uszczowego, zbo偶owego
  9. charakteryzuje systemy zarz膮dzania jako艣ci膮 i bezpiecze艅stwem zdrowotnym 偶ywno艣ci
 • rozpoznaje zagro偶enia bezpiecze艅stwa zdrowotnego 偶ywno艣ci, np. fizyczne, chemiczne, biologiczne
 • wyja艣nia wp艂yw zagro偶e艅 na bezpiecze艅stwo zdrowotne 偶ywno艣ci
 • rozpoznaje systemy zarz膮dzania jako艣ci膮 i bezpiecze艅stwem zdrowotnym 偶ywno艣ci w przetw贸rstwie spo偶ywczym
 • korzysta z program贸w komputerowych stosowanych w dokumentowaniu proces贸w produkcji i magazynowaniu wyrob贸w spo偶ywczych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyja艣nia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

SPC.04.3 - Wykonywanie rozbioru i wykrawania mi臋sa (Egzamin zawodowy kwalifikacja SPC4)

  1. przestrzega norm i stosuje instrukcje technologiczne dotycz膮ce rozbioru i wykrawania mi臋sa zwierz膮t rze藕nych i drobiu
 • rozr贸偶nia rodzaje norm stosowanych przy rozbiorze i wykrawaniu mi臋sa zwierz膮t rze藕nych i drobiu
 • wymienia instrukcje technologiczne dotycz膮ce rozbioru i wykrawania mi臋sa zwierz膮t rze藕nych i drobiu
 • uzasadnia zastosowanie norm i instrukcji technologicznych dotycz膮cych rozbioru i wykrawania mi臋sa zwierz膮t rze藕nych i drobiu
 • stosuje normy technologiczne dotycz膮ce rozbioru i wykrawania mi臋sa zwierz膮t rze藕nych i drobiu
  2. charakteryzuje elementy struktury uk艂adu kostnego i mi臋艣niowego zwierz膮t rze藕nych i drobiu
 • rozr贸偶nia elementy struktury uk艂adu kostnego i mi臋艣niowego trzody chlewnej, byd艂a, dziczyzny i drobiu
 • rozr贸偶nia rodzaje rozbior贸w tusz zwierz膮t rze藕nych i drobiu
 • wyznacza linie ci臋膰 podzia艂u tusz zwierz膮t rze藕nych na p贸艂tusze, 膰wier膰tusze, elementy zasadnicze
 • wyznacza linie ci臋膰 w tuszkach drobiowych na elementy kulinarne (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza plan czynno艣ci podzia艂u tusz zwierz膮t rze藕nych na p贸艂tusze, 膰wier膰tusze, elementy zasadnicze
 • sporz膮dza plan czynno艣ci podzia艂u tuszek drobiowych na elementy kulinarne
  3. Kwalifikacje w zawodzie SPC4 - obs艂uguje maszyny, urz膮dzenia i sprz臋t stosowany podczas wykonywania czynno艣ci zwi膮zanych z rozbiorem tusz, p贸艂tusz i 膰wier膰tusz na cz臋艣ci zasadnicze
 • dobiera maszyny, urz膮dzenia i sprz臋t do czynno艣ci zwi膮zanych z rozbiorem tusz, p贸艂tusz i 膰wier膰tusz zwierz膮t rze藕nych na cz臋艣ci zasadnicze, ich obr贸bki i wykrawania mi臋s drobnych
 • dobiera maszyny, urz膮dzenia i sprz臋t do czynno艣ci zwi膮zanych z rozbiorem tuszek drobiowych na elementy zasadnicze i kulinarne
 • pos艂uguje si臋 instrukcjami obs艂ugi maszyn i urz膮dze艅 stosowanych podczas wykonywania czynno艣ci zwi膮zanych z rozbiorem tusz, p贸艂tusz i 膰wier膰tusz zwierz膮t rze藕nych na cz臋艣ci zasadnicze, ich obr贸bki i wykrawania mi臋s drobnych
 • pos艂uguje si臋 instrukcjami obs艂ugi maszyn i urz膮dze艅 stosowanych podczas wykonywania czynno艣ci zwi膮zanych z rozbiorem tuszek drobiowych na elementy zasadnicze i kulinarne (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • pos艂uguje si臋 maszynami, urz膮dzeniami i sprz臋tem podczas czynno艣ci zwi膮zanych z rozbiorem tusz, p贸艂tusz i 膰wier膰tusz zwierz膮t rze藕nych na cz臋艣ci zasadnicze, ich obr贸bki i wykrawania mi臋s drobnych
 • pos艂uguje si臋 maszynami, urz膮dzeniami i sprz臋tem podczas czynno艣ci zwi膮zanych z rozbiorem tuszek drobiowych na elementy zasadnicze i kulinarne
 • prowadzi mycie i dezynfekcj臋 maszyn, urz膮dze艅 i sprz臋tu stosowanych podczas wykonywania czynno艣ci zwi膮zanych z rozbiorem tusz, p贸艂tusz i 膰wier膰tusz zwierz膮t rze藕nych na cz臋艣ci zasadnicze, ich obr贸bki i wykrawania mi臋s drobnych
 • prowadzi mycie i dezynfekcj臋 maszyn, urz膮dze艅 i sprz臋tu stosowanych podczas wykonywania czynno艣ci zwi膮zanych z rozbiorem tuszek drobiowych na elementy zasadnicze i kulinarne
  4. przeprowadza obr贸bk臋 cz臋艣ci zasadniczych uzyskanych z rozbioru r贸偶nych rodzaj贸w mi臋s
 • prowadzi rozbi贸r p贸艂tusz zwierz膮t rze藕nych na elementy zasadnicze
 • prowadzi rozbi贸r tuszek drobiowych na elementy zasadnicze i kulinarne
 • wykrawa mi臋sa r贸偶nych gatunk贸w zwierz膮t rze藕nych i drobiu
 • wykonuje czynno艣ci z zakresu odkostniania mi臋sa r贸偶nych gatunk贸w zwierz膮t rze藕nych i drobiu (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia klasy mi臋sa drobnego uzyskanego z wykrawania r贸偶nych gatunk贸w zwierz膮t rze藕nych i drobiu
 • klasyfikuje i ocenia organoleptycznie wykrojone mi臋sa drobne
  5. Kwalifikacje zawodowe - prowadzi dokumentacj臋 dotycz膮c膮 rozbioru tusz i wykrawania mi臋s drobnych
 • wskazuje dokumentacj臋 dotycz膮c膮 rozbioru tusz i wykrawania mi臋s drobnych
 • wype艂nia dokumentacj臋 dotycz膮c膮 rozbioru tusz i wykrawania mi臋s drobnych
 • oblicza wydajno艣膰 rozbioru tusz i wykrawania mi臋s drobnych

SPC.04.4 - Przygotowywanie mi臋sa i t艂uszcz贸w surowych do magazynowania i dystrybucji (Egzamin zawodowy kwalifikacja SPC.4)

  1. charakteryzuje warunki przechowywania mi臋sa i t艂uszcz贸w surowych
 • wskazuje warunki magazynowania mi臋sa i t艂uszcz贸w surowych
 • wskazuje aparatur臋 kontrolno-pomiarow膮 w czasie magazynowania mi臋sa i t艂uszcz贸w surowych
 • dokonuje odczytu wskaza艅 aparatury kontrolno- pomiarowej u偶ywanej w magazynach mi臋sa i t艂uszcz贸w surowych
 • por贸wnuje wyniki odczytu z obowi膮zuj膮cymi parametrami
  2. wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z wych艂adzaniem oraz zamra偶aniem mi臋sa i t艂uszcz贸w surowych
 • opisuje metody i techniki przechowywania r贸偶nych gatunk贸w mi臋sa i t艂uszcz贸w surowych
 • dobiera metody i techniki przechowywania r贸偶nych gatunk贸w mi臋sa i t艂uszcz贸w surowych
 • okre艣la warunki przechowywania r贸偶nych gatunk贸w mi臋sa i t艂uszcz贸w surowych
 • obja艣nia metody i techniki wych艂adzania oraz zamra偶ania mi臋sa i t艂uszcz贸w surowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • kontroluje wska藕niki wych艂adzania i zamra偶ania mi臋sa i t艂uszcz贸w surowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie SPC.4 - obs艂uguje urz膮dzenia i aparatur臋 kontrolno-pomiarow膮 stosowan膮 w pomieszczeniach ch艂odni i zamra偶alniach
 • opisuje urz膮dzenia i aparatur臋 kontrolno-pomiarow膮 stosowan膮 w ch艂odnictwie mi臋sa i przetwor贸w mi臋snych
 • dokonuje pomiar贸w parametr贸w przechowywania w ch艂odni i zamra偶alni za pomoc膮 urz膮dze艅 i aparatury kontrolno-pomiarowej
 • interpretuje wyniki pomiar贸w parametr贸w przechowywania w ch艂odni i zamra偶alni
  4. stosuje metody i techniki rozmra偶ania mi臋sa
 • opisuje metody i techniki rozmra偶ania mi臋sa
 • dobiera metody i techniki rozmra偶ania mi臋sa
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z rozmra偶aniem mi臋sa
 • ocenia organoleptycznie jako艣膰 mi臋sa wych艂odzonego, zamro偶onego i rozmro偶onego
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z konfekcjonowaniem mi臋sa przeznaczonego do dystrybucji
 • opisuje sposoby konfekcjonowania mi臋sa przeznaczonego do dystrybucji
 • konfekcjonuje mi臋so przeznaczone do dystrybucji
 • obs艂uguje urz膮dzenia stosowane do konfekcjonowania mi臋sa
 • pakuje i znakuje mi臋sa przeznaczone do dystrybucji (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • analizuje informacje podane na etykiecie produktu
  6. oblicza zu偶ycie surowc贸w oraz okre艣la wydajno艣膰 produkcji mi臋sa
 • rozlicza zu偶ycie surowc贸w w produkcji mi臋sa
 • dokonuje analizy zu偶ycia surowc贸w w produkcji mi臋sa
 • szacuje wydajno艣膰 produkcji mi臋sa
 • prowadzi dokumentacj臋 dotycz膮c膮 wydajno艣ci produkcji mi臋sa

SPC.04.5 - Wykonywanie operacji technologicznych zwi膮zanych z produkcj膮 przetwor贸w mi臋snych i t艂uszczowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja SPC04)

  1. stosuje normy obowi膮zuj膮ce w produkcji przetwor贸w mi臋snych i t艂uszczowych
 • klasyfikuje przetwory mi臋sne i t艂uszczowe
 • wymienia normy stosowane w produkcji przetwor贸w mi臋snych i t艂uszczowych
 • opisuje przetwory mi臋sne i t艂uszczowe na podstawie analizy norm i receptur
 • planuje na podstawie norm i instrukcji technologicznych prace zwi膮zane z produkcj膮 przetwor贸w mi臋snych i t艂uszczowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • korzysta z instrukcji technologicznych z zakresu produkcji przetwor贸w mi臋snych i t艂uszczowych
  2. dobiera surowce, dodatki oraz materia艂y pomocnicze do produkcji przetwor贸w mi臋snych i t艂uszczowych
 • wymienia surowce, dodatki oraz materia艂y pomocnicze stosowane do produkcji w臋dzonek, kie艂bas, w臋dlin podrobowych, wyrob贸w blokowych, konserw, wyrob贸w garma偶eryjnych i t艂uszcz贸w topionych
 • stosuje surowce, dodatki oraz materia艂y pomocnicze do produkcji w臋dzonek, kie艂bas, w臋dlin podrobowych, wyrob贸w blokowych, konserw, wyrob贸w garma偶eryjnych i t艂uszcz贸w topionych
  3. Kwalifikacje w zawodzie SPC04 - u偶ytkuje maszyny i urz膮dzenia, sprz臋t oraz aparatur臋 kontrolno-pomiarow膮 do produkcji przetwor贸w mi臋snych i t艂uszczowych
 • dobiera maszyny, urz膮dzenia i sprz臋t do produkcji kie艂bas, w臋dlin podrobowych, wyrob贸w blokowych, konserw, wyrob贸w garma偶eryjnych i t艂uszcz贸w topionych
 • pos艂uguje si臋 instrukcjami obs艂ugi maszyn i urz膮dze艅 stosowanych podczas wykonywania czynno艣ci zwi膮zanych z produkcj膮 kie艂bas, w臋dlin podrobowych, wyrob贸w blokowych, konserw, wyrob贸w garma偶eryjnych i t艂uszcz贸w topionych
 • wykorzystuje maszyny, urz膮dzenia i sprz臋t podczas czynno艣ci zwi膮zanych z produkcj膮 kie艂bas, w臋dlin podrobowych, wyrob贸w blokowych, konserw, wyrob贸w garma偶eryjnych i t艂uszcz贸w topionych
 • prowadzi mycie i dezynfekcj臋 maszyn i urz膮dze艅 stosowanych podczas produkcji kie艂bas, w臋dlin podrobowych, wyrob贸w blokowych, konserw, wyrob贸w garma偶eryjnych i t艂uszcz贸w topionych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • u偶ywa aparatury kontrolno-pomiarowej podczas procesu produkcji kie艂bas, w臋dlin podrobowych, wyrob贸w blokowych, konserw, wyrob贸w garma偶eryjnych i t艂uszcz贸w topionych
  4. wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z produkcj膮 w臋dzonek i kie艂bas
 • wymienia etapy produkcji w臋dzonek i kie艂bas
 • planuje czynno艣ci zwi膮zane z produkcj膮 w臋dzonek i kie艂bas
 • dobiera surowce podstawowe, dodatkowe i materia艂y pomocnicze do produkcji w臋dzonek i kie艂bas
 • dobiera sk艂adniki mieszanek pekluj膮cych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z produkcj膮 w臋dzonek i kie艂bas zgodnie z normami jako艣ci zdrowotnej produkt贸w oraz bezpiecze艅stwa zdrowotnego 偶ywno艣ci, np. peklowanie mi臋sa, masowanie i le偶akowanie, rozdrabnianie, osadzanie, obr贸bka cieplna, w臋dzenie
 • ocenia jako艣膰 wyprodukowanych w臋dzonek i kie艂bas
  5. Kwalifikacje zawodowe - produkuje w臋dliny podrobowe
 • okre艣la zasady produkcji w臋dlin podrobowych
 • dobiera surowce, substancje dodatkowe i pomocnicze stosowane do produkcji w臋dlin podrobowych
 • okre艣la etapy produkcji w膮trobianek, pasztetowych, kiszek i salceson贸w
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z produkcj膮 w臋dlin podrobowych, np. przeprowadza obr贸bk臋 wst臋pn膮 surowc贸w, obr贸bk臋 ciepln膮 surowc贸w i wyrob贸w gotowych do produkcji w膮trobianek, pasztetowych, kiszek i salceson贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • ocenia jako艣膰 wyprodukowanych w臋dlin podrobowych
  6. wykonuje wyroby blokowe, konserwy, wyroby garma偶eryjne i przetwory konfekcjonowane
 • charakteryzuje wyroby blokowe, konserwy, wyroby garma偶eryjne i przetwory konfekcjonowane
 • dobiera surowce, substancje dodatkowe, przyprawy i materia艂y pomocnicze do produkcji wyrob贸w blokowych, konserw, wyrob贸w garma偶eryjnych i przetwor贸w konfekcjonowanych
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z wykonaniem wyrob贸w blokowych, konserw, wyrob贸w garma偶eryjnych i przetwor贸w konfekcjonowanych, np. przeprowadza obr贸bk臋 wst臋pn膮 i ciepln膮 surowc贸w do produkcji wyrob贸w blokowych drobno rozdrobnionych, 艣rednio rozdrobnionych, grubo rozdrobnionych, podrobowych, studzienin, rolad
 • ocenia organoleptycznie i por贸wnuje z dokumentacj膮 technologiczn膮 jako艣膰 wyprodukowanych wyrob贸w blokowych, konserw, wyrob贸w garma偶eryjnych i przetwor贸w konfekcjonowanych
  7. wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z produkcj膮 przetwor贸w t艂uszczowych
 • okre艣la wymagania jako艣ciowe dla surowc贸w, dodatk贸w dozwolonych do 偶ywno艣ci i materia艂贸w pomocniczych do produkcji przetwor贸w t艂uszczowych
 • wymienia metody produkcji przetwor贸w t艂uszczowych
 • stosuje zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP 鈥 Good Manufacturing Practice), Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP 鈥 Good Hygienic Practice), analizy zagro偶e艅 i krytycznych punkt贸w kontroli (HACCP 鈥 Hazard Analysis and Critical Control Points) podczas produkcji przetwor贸w t艂uszczowych
  8. oblicza zu偶ycie surowc贸w oraz okre艣la wydajno艣膰 produkcji przetwor贸w mi臋snych i t艂uszczowych
 • rozlicza zu偶ycie surowc贸w w produkcji w臋dzonek, kie艂bas, w臋dlin podrobowych, wyrob贸w blokowych, konserw, wyrob贸w garma偶eryjnych i t艂uszcz贸w topionych
 • oblicza wydajno艣ci produkcji w臋dzonek, kie艂bas, w臋dlin podrobowych, wyrob贸w blokowych, konserw, wyrob贸w garma偶eryjnych i t艂uszcz贸w topionych

SPC.04.6 - Przygotowywanie przetwor贸w mi臋snych i t艂uszczowych do magazynowania i dystrybucji (Egzamin zawodowy kwalifikacja SPC 04)

  1. rozpoznaje wady produkcyjne przetwor贸w mi臋snych i t艂uszczowych
 • ocenia organoleptycznie przetwory mi臋sne i t艂uszczowe, np. w臋dzonki, kie艂basy, w臋dliny podrobowe, wyroby blokowe, konserwy, wyroby garma偶eryjne i t艂uszcze jadalne
 • wskazuje wady produkcyjne przetwor贸w mi臋snych i t艂uszczowych, np. w臋dzonek, kie艂bas, w臋dlin podrobowych, wyrob贸w blokowych, konserw, wyrob贸w garma偶eryjnych i t艂uszcz贸w jadalnych
 • ustala przyczyny wad produkcyjnych przetwor贸w mi臋snych i t艂uszczowych, np. w臋dzonek, kie艂bas, w臋dlin podrobowych, wyrob贸w blokowych, konserw, wyrob贸w garma偶eryjnych i t艂uszcz贸w jadalnych
  2. wykonuje prace zwi膮zane z przygotowaniem przetwor贸w mi臋snych i t艂uszczowych do dystrybucji
 • dobiera urz膮dzenia do konfekcjonowania i pakowania w臋dzonek, kie艂bas, w臋dlin podrobowych, wyrob贸w blokowych, konserw, wyrob贸w garma偶eryjnych i t艂uszcz贸w topionych
 • dobiera opakowania do konfekcjonowania i pakowania, np. w臋dzonek, kie艂bas, w臋dlin podrobowych, wyrob贸w blokowych, konserw, wyrob贸w garma偶eryjnych i t艂uszcz贸w topionych
 • obs艂uguje urz膮dzenia do konfekcjonowania i pakowania w臋dzonek, kie艂bas, w臋dlin podrobowych, wyrob贸w blokowych, konserw, wyrob贸w garma偶eryjnych i t艂uszcz贸w topionych
 • konfekcjonuje w臋dzonki, kie艂basy, w臋dliny podrobowe, wyroby blokowe, konserwy, wyroby garma偶eryjne i t艂uszcze topione (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • pakuje i znakuje przetwory mi臋sne i t艂uszczowe do dystrybucji
 • wyja艣nia rol臋 atmosfery gaz贸w nieczynnych, oboj臋tnych w procesie pakowania
  3. Kwalifikacje w zawodzie SPC 04 - obs艂uguje 艣rodki transportu wewn臋trznego w produkcji przetwor贸w mi臋snych i t艂uszczowych
 • pos艂uguje si臋 instrukcjami obs艂ugi 艣rodk贸w transportu wewn臋trznego w produkcji w臋dzonek, kie艂bas, w臋dlin podrobowych, wyrob贸w blokowych, konserw, wyrob贸w garma偶eryjnych i t艂uszcz贸w topionych
 • u偶ytkuje 艣rodki transportu wewn臋trznego w produkcji w臋dzonek, kie艂bas, w臋dlin podrobowych, wyrob贸w blokowych, konserw, wyrob贸w garma偶eryjnych i t艂uszcz贸w topionych
  4. dobiera warunki magazynowania do przetwor贸w mi臋snych i t艂uszczowych
 • przygotowuje w臋dzonki, kie艂basy, w臋dliny podrobowe, wyroby blokowe, konserwy, wyroby garma偶eryjne i t艂uszcze jadalne do magazynowania
 • kontroluje warunki magazynowania w臋dzonek, kie艂bas, w臋dlin podrobowych, wyrob贸w blokowych, konserw, wyrob贸w garma偶eryjnych i t艂uszcz贸w topionych
 • podejmuje dzia艂ania koryguj膮ce w celu zapewnienia optymalnych warunk贸w magazynowania i jako艣ci w臋dzonek, kie艂bas, w臋d