LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG.06

Obr贸bka ryb i produkcja przetwor贸w rybnych

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA TG.6):

(OBECNIE BRAK MATERIA艁脫W Z TEJ KATEGORII)


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 TG.6


Kwalifikacje podobne do TG.6  OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE TG 6

  Kwalifikacje w zawodzie TG.06 - Ucze艅:
  1) okre艣la 藕r贸d艂a i metody pozyskiwania surowc贸w rybnych oraz innych organizm贸w wodnych;
  2) rozpoznaje rodzaje i gatunki ryb wykorzystywanych w przetw贸rstwie;
  3) rozpoznaje skorupiaki, mi臋czaki oraz inne organizmy wodne wykorzystywane w przetw贸rstwie;
  4) ocenia przydatno艣膰 surowc贸w rybnych do obr贸bki i przetwarzania;
  5) charakteryzuje przyczyny szybkiego psucia si臋 ryb, skorupiak贸w, mi臋czak贸w oraz innych organizm贸w wodnych wykorzystywanych w przetw贸rstwie;
  6) sortuje surowce rybne wed艂ug okre艣lonych kryteri贸w;
  7) dobiera maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia do wst臋pnej obr贸bki surowc贸w rybnych;
  8) obs艂uguje maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia podczas wst臋pnej obr贸bki surowc贸w rybnych;
  9) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z czyszczeniem, patroszeniem, odg艂awianiem,
  odgardlaniem, filetowaniem, trymowaniem, odsk贸rzaniem, porcjowaniem oraz rozdrabnianiem ryb;
  10) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z obr贸bk膮 wst臋pn膮 skorupiak贸w, mi臋czak贸w oraz
  innych organizm贸w wodnych;
  11) stosuje techniki sch艂adzania, mro偶enia i rozmra偶ania surowc贸w rybnych;
  12) planuje sposoby zagospodarowania lub utylizacji odpad贸w rybnych;
  13) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z przechowywaniem p贸艂produkt贸w rybnych;
  14) prowadzi dokumentacj臋 procesu wst臋pnej obr贸bki surowc贸w rybnych;
  15) pos艂uguje si臋 normami i instrukcjami technologicznymi dotycz膮cymi wst臋pnej obr贸bki surowc贸w rybnych.

  2. Wykonywanie prac zwi膮zanych z produkcj膮 przetwor贸w rybnych
  Kwalifikacje w zawodzie TG6 - Ucze艅:
  1) okre艣la wymagania dotycz膮ce jako艣ci oraz przydatno艣ci surowc贸w i p贸艂produkt贸w do produkcji r贸偶nych asortyment贸w przetwor贸w rybnych;
  2) rozr贸偶nia sposoby przetwarzania i utrwalania surowc贸w, p贸艂produkt贸w oraz
  przetwor贸w rybnych;
  3) okre艣la wp艂yw proces贸w przetwarzania i utrwalania surowc贸w, p贸艂produkt贸w i przetwor贸w rybnych na ich bezpiecze艅stwo zdrowotne, warto艣膰 od偶ywcz膮 oraz
  przydatno艣膰 technologiczn膮;
  4) rozr贸偶nia rodzaje dodatk贸w i materia艂贸w pomocniczych oraz okre艣la ich zastosowanie w przetw贸rstwie rybnym;
  5) przygotowuje dozwolone substancje dodatkowe do produkcji przetwor贸w rybnych
  oraz substancje pomagaj膮ce w ich przetwarzaniu;
  6) rozpoznaje maszyny i urz膮dzenia stosowane w produkcji przetwor贸w rybnych;
  7) obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia, sprz臋t oraz aparatur臋 kontrolno-pomiarow膮 do produkcji przetwor贸w rybnych;
  8) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z procesami przetwarzania i utrwalania ryb;
  9) przestrzega procedur utrzymywania czysto艣ci w procesie produkcji przetwor贸w rybnych;
  10) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z ch艂odzeniem, mro偶eniem i rozmra偶aniem surowc贸w,
  p贸艂produkt贸w i przetwor贸w rybnych;
  11) rozpoznaje zmiany zachodz膮ce w procesie przetwarzania i utrwalania ryb, skorupiak贸w, mi臋czak贸w oraz innych organizm贸w wodnych;
  12) ocenia jako艣膰 p贸艂produkt贸w i przetwor贸w rybnych na poszczeg贸lnych etapach
  produkcji;
  13) okre艣la sposoby wykorzystania odpad贸w poprodukcyjnych;
  14) stosuje normy, procedury i receptury technologiczne w procesie produkcji przetwor贸w rybnych;
  15) oblicza zu偶ycie surowc贸w oraz okre艣la wydajno艣膰 produkcji przetwor贸w rybnych;
  16) prowadzi dokumentacj臋 przebiegu produkcji przetwor贸w rybnych.

  3. Przygotowywanie surowc贸w oraz przetwor贸w rybnych do dystrybucji i magazynowania
  Kwalifikacje w zawodzie TG 06 - Ucze艅:
  1) przestrzega warunk贸w przechowywania surowc贸w i przetwor贸w rybnych;
  2) kontroluje parametry proces贸w sch艂adzania, zamra偶ania, rozmra偶ania surowc贸w i przetwor贸w rybnych;
  3) wykonuje prace zwi膮zane z przygotowaniem surowc贸w i przetwor贸w rybnych do
  dystrybucji;
  4) przygotowuje surowce i przetwory rybne, z uwzgl臋dnieniem potrzeb odbiorc贸w;
  5) rozpoznaje rodzaje materia艂贸w stosowanych w opakowaniach przetwor贸w rybnych oraz ocenia ich jako艣膰;
  6) dobiera opakowania do rodzaju surowc贸w, p贸艂produkt贸w i przetwor贸w rybnych;
  7) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z przygotowaniem opakowa艅 do konfekcjonowania surowc贸w, p贸艂produkt贸w i przetwor贸w rybnych;
  8) przestrzega zasad znakowania oraz identyfikowalno艣ci surowc贸w, p贸艂produkt贸w i
  przetwor贸w rybnych;
  9) rozpoznaje maszyny i urz膮dzenia stosowane do konfekcjonowania surowc贸w, p贸艂produkt贸w i przetwor贸w rybnych;
  10) obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia do konfekcjonowania surowc贸w, p贸艂produkt贸w i
  przetwor贸w rybnych;
  11) obs艂uguje 艣rodki transportu wewn臋trznego stosowane w przetw贸rstwie rybnym;
  12) prowadzi dokumentacj臋 dotycz膮c膮 przechowywania oraz dystrybucji surowc贸w i przetwor贸w rybnych.