LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG.06

Obr贸bka ryb i produkcja przetwor贸w rybnych

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA TG.6):

(OBECNIE BRAK MATERIA艁脫W Z TEJ KATEGORII)- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 TG.6OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE TG 6

Kwalifikacje w zawodzie TG.06 - Ucze艅:
1) okre艣la 藕r贸d艂a i metody pozyskiwania surowc贸w rybnych oraz innych organizm贸w wodnych;
2) rozpoznaje rodzaje i gatunki ryb wykorzystywanych w przetw贸rstwie;
3) rozpoznaje skorupiaki, mi臋czaki oraz inne organizmy wodne wykorzystywane w przetw贸rstwie;
4) ocenia przydatno艣膰 surowc贸w rybnych do obr贸bki i przetwarzania;
5) charakteryzuje przyczyny szybkiego psucia si臋 ryb, skorupiak贸w, mi臋czak贸w oraz innych organizm贸w wodnych wykorzystywanych w przetw贸rstwie;
6) sortuje surowce rybne wed艂ug okre艣lonych kryteri贸w;
7) dobiera maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia do wst臋pnej obr贸bki surowc贸w rybnych;
8) obs艂uguje maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia podczas wst臋pnej obr贸bki surowc贸w rybnych;
9) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z czyszczeniem, patroszeniem, odg艂awianiem,
odgardlaniem, filetowaniem, trymowaniem, odsk贸rzaniem, porcjowaniem oraz rozdrabnianiem ryb;
10) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z obr贸bk膮 wst臋pn膮 skorupiak贸w, mi臋czak贸w oraz
innych organizm贸w wodnych;
11) stosuje techniki sch艂adzania, mro偶enia i rozmra偶ania surowc贸w rybnych;
12) planuje sposoby zagospodarowania lub utylizacji odpad贸w rybnych;
13) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z przechowywaniem p贸艂produkt贸w rybnych;
14) prowadzi dokumentacj臋 procesu wst臋pnej obr贸bki surowc贸w rybnych;
15) pos艂uguje si臋 normami i instrukcjami technologicznymi dotycz膮cymi wst臋pnej obr贸bki surowc贸w rybnych.

2. Wykonywanie prac zwi膮zanych z produkcj膮 przetwor贸w rybnych
Kwalifikacje w zawodzie TG6 - Ucze艅:
1) okre艣la wymagania dotycz膮ce jako艣ci oraz przydatno艣ci surowc贸w i p贸艂produkt贸w do produkcji r贸偶nych asortyment贸w przetwor贸w rybnych;
2) rozr贸偶nia sposoby przetwarzania i utrwalania surowc贸w, p贸艂produkt贸w oraz
przetwor贸w rybnych;
3) okre艣la wp艂yw proces贸w przetwarzania i utrwalania surowc贸w, p贸艂produkt贸w i przetwor贸w rybnych na ich bezpiecze艅stwo zdrowotne, warto艣膰 od偶ywcz膮 oraz
przydatno艣膰 technologiczn膮;
4) rozr贸偶nia rodzaje dodatk贸w i materia艂贸w pomocniczych oraz okre艣la ich zastosowanie w przetw贸rstwie rybnym;
5) przygotowuje dozwolone substancje dodatkowe do produkcji przetwor贸w rybnych
oraz substancje pomagaj膮ce w ich przetwarzaniu;
6) rozpoznaje maszyny i urz膮dzenia stosowane w produkcji przetwor贸w rybnych;
7) obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia, sprz臋t oraz aparatur臋 kontrolno-pomiarow膮 do produkcji przetwor贸w rybnych;
8) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z procesami przetwarzania i utrwalania ryb;
9) przestrzega procedur utrzymywania czysto艣ci w procesie produkcji przetwor贸w rybnych;
10) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z ch艂odzeniem, mro偶eniem i rozmra偶aniem surowc贸w,
p贸艂produkt贸w i przetwor贸w rybnych;
11) rozpoznaje zmiany zachodz膮ce w procesie przetwarzania i utrwalania ryb, skorupiak贸w, mi臋czak贸w oraz innych organizm贸w wodnych;
12) ocenia jako艣膰 p贸艂produkt贸w i przetwor贸w rybnych na poszczeg贸lnych etapach
produkcji;
13) okre艣la sposoby wykorzystania odpad贸w poprodukcyjnych;
14) stosuje normy, procedury i receptury technologiczne w procesie produkcji przetwor贸w rybnych;
15) oblicza zu偶ycie surowc贸w oraz okre艣la wydajno艣膰 produkcji przetwor贸w rybnych;
16) prowadzi dokumentacj臋 przebiegu produkcji przetwor贸w rybnych.

3. Przygotowywanie surowc贸w oraz przetwor贸w rybnych do dystrybucji i magazynowania
Kwalifikacje w zawodzie TG 06 - Ucze艅:
1) przestrzega warunk贸w przechowywania surowc贸w i przetwor贸w rybnych;
2) kontroluje parametry proces贸w sch艂adzania, zamra偶ania, rozmra偶ania surowc贸w i przetwor贸w rybnych;
3) wykonuje prace zwi膮zane z przygotowaniem surowc贸w i przetwor贸w rybnych do
dystrybucji;
4) przygotowuje surowce i przetwory rybne, z uwzgl臋dnieniem potrzeb odbiorc贸w;
5) rozpoznaje rodzaje materia艂贸w stosowanych w opakowaniach przetwor贸w rybnych oraz ocenia ich jako艣膰;
6) dobiera opakowania do rodzaju surowc贸w, p贸艂produkt贸w i przetwor贸w rybnych;
7) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z przygotowaniem opakowa艅 do konfekcjonowania surowc贸w, p贸艂produkt贸w i przetwor贸w rybnych;
8) przestrzega zasad znakowania oraz identyfikowalno艣ci surowc贸w, p贸艂produkt贸w i
przetwor贸w rybnych;
9) rozpoznaje maszyny i urz膮dzenia stosowane do konfekcjonowania surowc贸w, p贸艂produkt贸w i przetwor贸w rybnych;
10) obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia do konfekcjonowania surowc贸w, p贸艂produkt贸w i
przetwor贸w rybnych;
11) obs艂uguje 艣rodki transportu wewn臋trznego stosowane w przetw贸rstwie rybnym;
12) prowadzi dokumentacj臋 dotycz膮c膮 przechowywania oraz dystrybucji surowc贸w i przetwor贸w rybnych.