LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG.09

Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 TG.9
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE TG 9

1. Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym
Kwalifikacje w zawodzie TG.09 - Ucze艅:
1) dobiera grupy i gatunki ro艣lin do warunk贸w przyrodniczych i ekonomicznych gospodarstwa rolnego;
2) planuje, organizuje i wykonuje zabiegi agrotechniczne w produkcji ro艣lin na gruntach
ornych i u偶ytkach zielonych;
3) zak艂ada i piel臋gnuje ogr贸d warzywny i sad przydomowy;
4) dobiera gatunki i grupy zwierz膮t do warunk贸w przyrodniczych i ekonomicznych gospodarstwa rolnego;
5) planuje i organizuje produkcj臋 zwierz臋c膮 w gospodarstwie rolnym;
6) prowadzi prace zwi膮zane z 偶ywieniem, rozrodem oraz piel臋gnacj膮 zwierz膮t gospodarskich;
7) wykonuje zabiegi zwi膮zane z higien膮 zwierz膮t i pomieszcze艅 gospodarskich;
8) dobiera i eksploatuje narz臋dzia i maszyny do kompleksowej mechanizacji proces贸w technologicznych w produkcji ro艣linnej i zwierz臋cej;
9) przestrzega zasad identyfikacji i rejestracji zwierz膮t gospodarskich oraz obrotu nimi;
10) kontroluje jako艣膰 wykonywanych prac zwi膮zanych z prowadzeniem produkcji w gospodarstwie rolnym;
11) eksploatuje pojazdy, maszyny, narz臋dzia i urz膮dzenia, przestrzegaj膮c zasad
bezpiecze艅stwa i higieny pracy i stosuj膮c przepisy prawa dotycz膮ce ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska;
12) stosuje ekologiczne metody produkcji rolniczej;
13) prowadzi produkcj臋 rolnicz膮 zgodnie ze Zwyk艂膮 Dobr膮 Praktyk膮 Rolnicz膮 i z Zasadami Wzajemnej Zgodno艣ci;
14) prowadzi sprzeda偶 zwierz膮t oraz produkt贸w pochodzenia rolniczego;
15) oblicza op艂acalno艣膰 produkcji rolniczej.

2. Dostosowanie gospodarstwa rolnego do dzia艂alno艣ci agroturystycznej
Kwalifikacje w zawodzie TG9 - Ucze艅:
1) okre艣la warunki adaptacji gospodarstwa rolnego na potrzeby dzia艂alno艣ci agroturystycznej;
2) projektuje uk艂ady funkcjonalne i wyposa偶enie gospodarstwa rolnego na potrzeby klient贸w;
3) planuje i dobiera wyposa偶enie bazy do prowadzenia us艂ug noclegowych, 偶ywieniowych i towarzysz膮cych;
4) planuje dzia艂alno艣膰 turystyczn膮 w gospodarstwie rolnym i oblicza jej op艂acalno艣膰;
5) dostosowuje produkcj臋 rolnicz膮 w gospodarstwie rolnym do potrzeb klient贸w;
6) stosuje przepisy prawa dotycz膮ce minimalnych wymaga艅 dla obiekt贸w 艣wiadcz膮cych us艂ugi noclegowe;
7) przestrzega zasad kategoryzacji bazy noclegowej.

3. Obs艂uga klienta w gospodarstwie agroturystycznym
Kwalifikacje w zawodzie TG 09 - Ucze艅:
1) organizuje i realizuje us艂ugi noclegowe;
2) wykonuje prace zwi膮zane z utrzymaniem porz膮dku i czysto艣ci w gospodarstwie;
3) uk艂ada jad艂ospisy dla r贸偶nych grup klient贸w z uwzgl臋dnieniem potraw regionalnych oraz przetwor贸w w艂asnej produkcji;
4) sporz膮dza potrawy i napoje, przestrzegaj膮c zasad racjonalnego 偶ywienia oraz
bezpiecze艅stwa i jako艣ci zdrowotnej 偶ywno艣ci;
5) przestrzega zasad obs艂ugi klienta.