LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TKO.05

Monta偶 i eksploatacja sieci zasilaj膮cych oraz trakcji elektrycznejZawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 TKO.5
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE TKO 5

TKO.05.2 - Podstawy elektrotechniki i transportu kolejowego (Egzamin zawodowy kwalifikacja TKO.05)

  1. pos艂uguje si臋 poj臋ciami z dziedziny elektrotechniki
 • definiuje poj臋cia zwi膮zane z pr膮dem elektrycznym i zjawiskami elektrycznymi
 • definiuje wielko艣ci fizyczne stosowane w elektrotechnice
 • rozpoznaje jednostki wielko艣ci elektrycznych
  2. opisuje zjawiska zwi膮zane z pr膮dem sta艂ym i przemiennym
 • rozpoznaje wielko艣ci opisuj膮ce pole elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci pola elektrycznego, magnetycznego i elektromagnetycznego
 • opisuje dzia艂anie pola magnetycznego na przew贸d z pr膮dem
 • opisuje zjawisko indukcji magnetycznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • klasyfikuje materia艂y pod wzgl臋dem przewodnictwa pr膮du elektrycznego
  3. Kwalifikacje w zawodzie TKO.05 - wyznacza wielko艣ci elektryczne obwod贸w pr膮du sta艂ego i przemiennego
 • rozr贸偶nia wielko艣ci charakteryzuj膮ce parametry element贸w obwod贸w elektrycznych
 • oblicza parametry zwi膮zane z przep艂ywem pr膮du elektrycznego
 • rozpoznaje elementy obwod贸w elektrycznych
 • wyznacza parametry w obwodach nierozga艂臋zionych i rozga艂臋zionych pr膮du sta艂ego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyznacza parametry przebiegu okresowego
 • wyznacza parametry w obwodach nierozga艂臋zionych i rozga艂臋zionych jednofazowego pr膮du sinusoidalnego
 • wyznacza parametry w obwodach tr贸jfazowego pr膮du sinusoidalnego
 • stosuje prawa elektrotechniki do obliczania obwod贸w pr膮du sta艂ego i przemiennego
  4. wykonuje pomiary wielko艣ci elektrycznych
 • opisuje bezpo艣rednie i po艣rednie metody pomiar贸w wielko艣ci elektrycznych
 • dobiera metody pomiar贸w wielko艣ci elektrycznych
 • rozr贸偶nia narz臋dzia i urz膮dzenia do pomiaru odpowiednich wielko艣ci elektrycznych
 • dobiera przyrz膮dy do pomiaru wielko艣ci elektrycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dokonuje pomiaru warto艣ci wielko艣ci elektrycznych w obwodach pr膮du sta艂ego i przemiennego
 • stosuje oprogramowanie u偶ytkowe do opracowania wynik贸w pomiar贸w
  5. Kwalifikacje zawodowe - sporz膮dza schematy ideowe i monta偶owe uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych
 • rozpoznaje symbole graficzne stosowane na schematach ideowych i monta偶owych
 • wykonuje schematy ideowe i monta偶owe uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych
 • rysuje schematy ideowe i monta偶owe z wykorzystaniem program贸w komputerowych
  6. stosuje urz膮dzenia przewodowej i bezprzewodowej 艂膮czno艣ci kolejowej
 • wymienia rodzaje urz膮dze艅 艂膮czno艣ci kolejowej
 • rozpoznaje stacjonarne i przeno艣ne urz膮dzenia 艂膮czno艣ci kolejowej
 • obs艂uguje przeno艣ne urz膮dzenia 艂膮czno艣ci
 • obs艂uguje przewodowe urz膮dzenia 艂膮czno艣ci
  7. stosuje przepisy prawa dotycz膮ce funkcjonowania transportu kolejowego
 • wymienia 藕r贸d艂a przepis贸w prawa dotycz膮ce transportu kolejowego
 • pos艂uguje si臋 instrukcjami bran偶owymi dotycz膮cymi automatyki (IE), ruchu i przewoz贸w kolejowych (IR), eksploatacji (ID), do wykonywania zada艅 zawodowych
 • wykonuje czynno艣ci zawodowe na podstawie instrukcji technicznych urz膮dze艅 i instrukcji kolejowych
  8. stosuje sygnalizacj臋 obowi膮zuj膮c膮 w transporcie kolejowym
 • rozr贸偶nia wska藕niki stosowane na kolei
 • interpretuje znaczenie wska藕nik贸w stosowanych na kolei
 • rozpoznaje sygna艂y podawane przez osoby upowa偶nione na kolei
 • pos艂uguje si臋 sygnalizacj膮 alarmow膮
  9. stosuje zasady i przepisy dotycz膮ce prowadzenia na liniach kolejowych akcji ratowniczej oraz przewozu towar贸w szczeg贸lnych
 • opisuje zasady post臋powania w razie powa偶nego wypadku, incydentu i wydarze艅 z udzia艂em ludzi oraz w sytuacjach ekstremalnych na liniach kolejowych
 • wskazuje dzia艂ania, jakie nale偶y podj膮膰 w przypadku danego rodzaju wypadku, incydentu, wydarzenia z udzia艂em ludzi lub sytuacji ekstremalnej na liniach kolejowych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - charakteryzuje organizacj臋 transportu kolejowego w Rzeczypospolitej Polskiej i w Europie
 • wskazuje instytucje bezpiecze艅stwa transportu kolejowego: Urz膮d Transportu Kolejowego, Pa艅stwowa Komisja Badania Wypadk贸w Kolejowych, Agencja Kolejowa Unii Europejskiej
 • wyja艣nia cele powo艂ania Urz臋du Transportu Kolejowego, Pa艅stwowej Komisji Badania Wypadk贸w Kolejowych, Agencji Kolejowej Unii Europejskiej
 • opisuje zadania i kompetencje Urz臋du Transportu Kolejowego, Pa艅stwowej Komisji Badania Wypadk贸w Kolejowych, Agencji Kolejowej Unii Europejskiej
  11. wykorzystuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 z zakresu obs艂ugi transportu kolejowego
 • wype艂niania obowi膮zuj膮c膮 dokumentacj臋 dotycz膮c膮 transportu kolejowego
 • sporz膮dza harmonogramy
 • pos艂uguje si臋 programami komputerowymi do obs艂ugi transportu kolejowego
 • stosuje oprogramowanie biurowe do tworzenia dokumentacji
  12. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicje i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

TKO.05.3 - Monta偶 i eksploatacja sieci zasilaj膮cych: (Egzamin zawodowy kwalifikacja TKO5)

  1. klasyfikuje kable i przewody elektroenergetyczne oraz osprz臋t elektroinstalacyjny
 • rozpoznaje kable i przewody elektroenergetyczne
 • rozpoznaje osprz臋t instalacyjny wykorzystywany przy instalowaniu sieci zasilaj膮cych
 • opisuje budow臋 element贸w stosowanych przy wykonywaniu instalacji sieci zasilaj膮cych
 • rozr贸偶nia sposoby mocowania wysi臋gnik贸w do konstrukcji wsporczych sieci zasilaj膮cej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia sposoby podwieszania przewod贸w w liniach zasilaj膮cych
 • dobiera z艂膮cza, uchwyty do 艂膮czenia przewod贸w i kabli
 • dobiera metody po艂膮cze艅 przewod贸w i kabli elektroenergetycznych
  2. okre艣la przebieg drogi przesy艂ania, rozdzia艂u i odbioru energii elektrycznej
 • odczytuje na schematach przebieg tras linii napowietrznych i kablowych
 • odczytuje na rysunkach i planach lokalizacje muf kablowych i rozga艂臋zie艅 ko艅cowych
 • odnajduje elementy instalacji sieci zasilaj膮cej w terenie
  3. Kwalifikacje w zawodzie TKO5 - charakteryzuje 艣rodki ochrony stosowane w sieciach zasilaj膮cych
 • opisuje sposoby uziemiania sieci zasilaj膮cych
 • rozpoznaje 艣rodki ochrony przeciwpora偶eniowej w sieciach zasilaj膮cych
 • wskazuje metody ochrony odgromowej stosowanej w sieciach zasilaj膮cych
 • rozpoznaje 艣rodki ochrony odgromowej i przeciwprzepi臋ciowej sieci zasilaj膮cych
  4. montuje sieci zasilaj膮ce
 • rozpoznaje materia艂y wykorzystywane do budowy element贸w sieci zasilaj膮cej
 • rozpoznaje elementy sieci zasilaj膮cych
 • analizuje dokumentacj臋 techniczn膮 w celu wykonania pod艂膮czenia element贸w sieci zasilaj膮cej
 • dobiera elementy do monta偶u na podstawie dokumentacji (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • planuje spos贸b monta偶u instalacji
 • dobiera narz臋dzia do 艂膮czenia przewod贸w
 • montuje urz膮dzenia rozdzielcze i zabezpieczaj膮ce w sieciach zasilaj膮cych
  5. Kwalifikacje zawodowe - sprawdza poprawno艣膰 dzia艂ania instalacji zasilaj膮cych
 • dobiera przyrz膮dy do wykonania pomiar贸w parametr贸w elektrycznych sieci zasilaj膮cych
 • wykonuje pomiary parametr贸w elektrycznych sieci zasilaj膮cych
 • wykonuje pomiary parametr贸w uk艂ad贸w zabezpieczaj膮cych w sieciach zasilaj膮cych
 • por贸wnuje wyniki pomiar贸w parametr贸w zabezpiecze艅 elektrycznych sieci zasilaj膮cych z danymi z charakterystyk zabezpiecze艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza protoko艂y pomiarowe
 • opracowuje wyniki pomiar贸w sieci zasilaj膮cych i ich podzespo艂贸w
  6. wykonuje naprawy w sieciach zasilaj膮cych
 • dobiera narz臋dzia i urz膮dzenia wspomagaj膮ce lokalizacj臋 usterek
 • wyszukuje usterki w sieciach zasilaj膮cych na podstawie dokumentacji technicznej
 • ustala przyczyny usterek w sieciach zasilaj膮cych
 • weryfikuje parametry urz膮dze艅 z dokumentacj膮 techniczn膮 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera elementy sieci do wymiany na podstawie danych katalogowych i instrukcji obs艂ugi
 • dobiera narz臋dzia do wymiany uszkodzonego osprz臋tu instalacyjnego
 • przeprowadza wymian臋 uszkodzonego osprz臋tu
 • sporz膮dza dokumentacj臋 z przebiegu napraw
 • stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zestawie艅 do planowanych napraw
  7. wykonuje prace eksploatacyjne w sieciach zasilaj膮cych
 • przeprowadza ogl臋dziny sieci zasilaj膮cych
 • przeprowadza przegl膮dy okresowe zgodnie z harmonogramem
 • dobiera narz臋dzia do konserwacji sieci zasilaj膮cych
 • wykonuje prace konserwacyjne w sieciach zasilaj膮cych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przywraca instalacj臋 do stanu u偶yteczno艣ci
 • wype艂nia dokumentacj臋 eksploatacyjn膮 sieci zasilaj膮cych, stosuj膮c przepisy prawa i procedury dystrybutora energii

TKO.05.4 - Monta偶 i eksploatacja urz膮dze艅 zasilania trakcji elektrycznej (Egzamin zawodowy kwalifikacja TKO.5)

  1. klasyfikuje elementy sieci trakcyjnej
 • rozpoznaje elementy sieci trakcyjnej i sieci powrotnej
 • klasyfikuje sieci trakcyjne i poziomy napi臋cia oraz rodzaje pr膮du wyst臋puj膮ce w sieciach trakcyjnych
 • sporz膮dza schematy uk艂ad贸w zasilania sieci trakcyjnej
 • rozr贸偶nia materia艂y przeznaczone do wykonania poszczeg贸lnych element贸w i podzespo艂贸w sieci trakcyjnej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia elementy konstrukcyjne sieci trakcyjnej
 • definiuje funkcje i przeznaczenie poszczeg贸lnych element贸w kabin sekcyjnych i podstacji trakcyjnych
 • wskazuje r贸偶nic臋 mi臋dzy sieciami trakcyjnymi (jezdn膮 i powrotn膮) kolejowymi, tramwajowymi, metra i trolejbusowymi
 • dobiera elementy sieci trakcyjnej zgodnie z dokumentacj膮 techniczn膮 i projektow膮
  2. montuje elementy sieci trakcyjnej
 • dobiera elementy sieci trakcyjnej
 • opisuje przygotowanie s艂up贸w do monta偶u sieci trakcyjnej
 • rozpoznaje sposoby osadzania s艂up贸w do monta偶u sieci trakcyjnej
 • montuje urz膮dzenia mechaniczne i izolacyjne stosowane do podwieszenia sieci trakcyjnej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia kotwienia wszystkich typ贸w sieci
 • okre艣la zasady wykonania sieci powrotnej
 • dobiera profilowanie sieci trakcyjnej w zale偶no艣ci od dopuszczalnej pr臋dko艣ci pojazd贸w szynowych
 • dobiera warto艣ci pochylenia przewodu jezdnego w stosunku do p艂aszczyzny toru
 • opisuje sposoby zawieszania sieci trakcyjnej pod wiaduktami i w tunelach
  3. Kwalifikacje w zawodzie TKO.5 - montuje urz膮dzenia sieci trakcyjnej
 • dobiera poszczeg贸lne elementy do uk艂adu sterowania i zabezpieczenia sieci trakcyjnej
 • instaluje urz膮dzenia sterowania i zabezpiecze艅 stosowane w podstacjach trakcyjnych i kabinach sekcyjnych
 • opisuje budow臋 i dzia艂anie zespo艂贸w prostownikowych trakcyjnych
 • instaluje zabezpieczenia zwarciowe, przeci膮偶eniowe, przeci膮偶eniowo-zwarciowe (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje sposoby wykonania ochrony przepi臋ciowej
 • opisuje typy i rodzaje transformator贸w trakcyjnych
 • charakteryzuje stacje trakcyjno-zasilaj膮ce i technologie monta偶u transformator贸w energetycznych, urz膮dze艅 rozdzielczo-zabezpieczaj膮cych i prostownikowych
 • instaluje przyrz膮dy pomiarowe stosowane w podstacjach trakcyjnych
  4. sprawdza poprawno艣膰 dzia艂ania i stan urz膮dze艅 sieci trakcyjnej
 • wykonuje pomiary sprawdzaj膮ce stan techniczny podzespo艂贸w sieci trakcyjnej
 • ocenia stan techniczny podzespo艂贸w sieci trakcyjnej
 • charakteryzuje metody kontroli sieci trakcyjnej w zakresie zabezpiecze艅 przeciwpora偶eniowych
 • rozr贸偶nia mierniki i testery do lokalizacji uszkodzenia sieci trakcyjnej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera urz膮dzenia w celu lokalizacji uszkodzenia
 • rozpoznaje uszkodzenia w sieciach i podstacjach trakcyjnych
 • kontroluje zdarzenia w systemach rejestracyjnych analizuj膮cych parametry sieci
 • ocenia dopuszczalne zu偶ycie element贸w sieci trakcyjnej
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje pomiary parametr贸w sieci i urz膮dze艅 trakcyjnych
 • okre艣la techniki wykonywania pomiar贸w parametr贸w sieci i urz膮dze艅 trakcyjnych
 • rozpoznaje mierniki parametr贸w sieci i urz膮dze艅 trakcyjnych
 • dobiera przyrz膮dy do wykonywania pomiar贸w parametr贸w sieci i urz膮dze艅 trakcyjnych
 • opisuje przebieg badania rezystancji, po艂膮cze艅 i parametr贸w mechanicznych element贸w sieci trakcyjnej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • omawia sposoby wykonywania pomiar贸w rozp艂ywu pr膮du i spadk贸w napi臋cia w sieciach trakcyjnych
 • przeprowadza pomiary parametr贸w sieci i urz膮dze艅 trakcyjnych
 • ocenia wyniki pomiar贸w w oparciu o normy i przepisy prawa w zakresie sieci trakcyjnych
  6. utrzymuje sieci trakcyjne
 • pos艂uguje si臋 instrukcjami obs艂ugi i dokumentacjami technicznymi urz膮dze艅 sieci trakcyjnej
 • sporz膮dza harmonogram przegl膮d贸w i napraw sieci trakcyjnych
 • wykonuje przegl膮dy okresowe, przejazdy inspekcyjne i naprawy element贸w sieci trakcyjnej
 • usuwa przyczyny i skutki przepi臋膰, przeci膮偶e艅 i zwar膰 sieci trakcyjnej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wype艂nia protoko艂y z przegl膮du sieci trakcyjnej
 • dokonuje oceny jako艣ci sieci trakcyjnej
 • wykonuje regulacje zespo艂贸w i podzespo艂贸w podstacji trakcyjnych w zakresie wsp贸艂pracy z sieci膮 trakcyjn膮
  7. charakteryzuje czynno艣ci eksploatacyjne wykonywane w podstacjach trakcyjnych i kabinach sekcyjnych
 • rozr贸偶nia wyposa偶enie kabin sekcyjnych i podstacji trakcyjnych
 • odczytuje schematy ideowe i monta偶owe instalacji sterowniczej i zasilaj膮cej
 • dobiera narz臋dzia do prac konserwacyjnych w podstacjach trakcyjnych i kabinach sekcyjnych
 • rozr贸偶nia sprz臋t bezpiecze艅stwa i higieny pracy niezb臋dny do pracy w kabinach sekcyjnych i podstacjach trakcyjnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dokumentuje prace wykonane w podstacjach trakcyjnych i kabinach sekcyjnych
 • opisuje spos贸b dopuszczenia podstacji trakcyjnych i kabin sekcyjnych do ruchu
 • weryfikuje eksploatacyjne parametry techniczne obowi膮zuj膮ce na zelektryfikowanych liniach kolejowych
  8. charakteryzuje czynno艣ci zwi膮zane z wymian膮 uszkodzonych podzespo艂贸w sieci trakcyjnych
 • wskazuje metody napraw podzespo艂贸w sieci trakcyjnych
 • przeprowadza ogl臋dziny podzespo艂贸w sieci trakcyjnych
 • dobiera narz臋dzia przeznaczone do usuni臋cia usterek podzespo艂贸w sieci trakcyjnych
 • dobiera elementy zamienne urz膮dze艅 elektroenergetycznych sieci trakcyjnych w miejsce element贸w uszkodzonych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje zasady bezpiecze艅stwa podczas wymiany uszkodzonych podzespo艂贸w urz膮dze艅 elektroenergetycznych sieci trakcyjnych
 • sprawdza poprawno艣膰 dzia艂ania sieci po naprawie
  9. prowadzi dokumentacj臋 eksploatacyjn膮 sieci trakcyjnej
 • pos艂uguje si臋 instrukcjami, normami i przepisami prawa w zakresie prowadzenia eksploatacji sieci trakcyjnej
 • dokumentuje awarie, nieprawid艂owo艣ci wyst臋puj膮ce podczas eksploatacji sieci trakcyjnej
 • stosuje przepisy prawa i ustalenia dystrybutora energii w zakresie prowadzenia dokumentacji eksploatacji trakcji elektrycznej
 • prowadzi dokumentacj臋 eksploatacji, stosuj膮c procedury dystrybutora energii

TKO.05.5 - J臋zyk obcy zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja TKO05)

  1. pos艂uguje si臋 podstawowym zasobem 艣rodk贸w j臋zykowych w j臋zyku obcym nowo偶ytnym (ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem 艣rodk贸w leksykalnych), umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie temat贸w zwi膮zanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposa偶eniem, z g艂贸wnymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie, z dokumentacj膮 zwi膮zan膮 z danym zawodem, z us艂ugami 艣wiadczonymi w danym zawodzie
 • rozpoznaje oraz stosuje 艣rodki j臋zykowe umo偶liwiaj膮ce realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie: czynno艣ci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym zwi膮zanych z zapewnieniem bezpiecze艅stwa i higieny pracy, narz臋dzi, maszyn, urz膮dze艅 i materia艂贸w koniecznych do realizacji czynno艣ci zawodowych, proces贸w i procedur zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych, formularzy, specyfikacji oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z wykonywaniem zada艅 zawodowych,, 艣wiadczonych us艂ug, w tym obs艂ugi klienta
  2. rozumie proste wypowiedzi ustne artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka obcego nowo偶ytnego, a tak偶e proste wypowiedzi pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: rozumie proste wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. rozmowy, wiadomo艣ci, komunikaty, instrukcje lub filmy instrukta偶owe, prezentacje), artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka, rozumie proste wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obs艂ugi, przewodniki, dokumentacj臋 zawodow膮)
 • okre艣la g艂贸wn膮 my艣l wypowiedzi lub tekstu b膮d藕 fragmentu wypowiedzi lub tekstu
 • znajduje w wypowiedzi lub tek艣cie okre艣lone informacje
 • rozpoznaje zwi膮zki mi臋dzy poszczeg贸lnymi cz臋艣ciami tekstu
 • uk艂ada informacje w okre艣lonym porz膮dku
  3. Kwalifikacje w zawodzie TKO05 - samodzielnie tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcj臋), tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcj臋, wiadomo艣膰, CV, list motywacyjny, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem 鈥 wed艂ug wzoru)
 • opisuje przedmioty, dzia艂ania i zjawiska zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi
 • przedstawia sposoby post臋powania w r贸偶nych sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, wskaz贸wek, okre艣la zasady)
 • wyra偶a i uzasadnia swoje stanowisko
 • stosuje zasady konstruowania tekst贸w o r贸偶nym charakterze (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji
  4. uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych 鈥 reaguje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w spos贸b zrozumia艂y, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie p