LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TWO.01

Wykonywanie rob贸t regulacyjnych i hydrotechnicznych

ARKUSZE PRAKTYCZNE:

  (OBECNIE BRAK MATERIA艁脫W Z TEJ KATEGORII)


Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 TWO.1
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE TWO 1

TWO.01.2 - Podstawy budownictwa wodnego (Egzamin zawodowy kwalifikacja TWO.01)

  1. charakteryzuje rodzaje w贸d naturalnych
 • wymienia rodzaje w贸d powierzchniowych
 • wymienia rodzaje w贸d podziemnych
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci w贸d powierzchniowych
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci w贸d podziemnych
  2. rozpoznaje rodzaje grunt贸w i okre艣la ich w艂a艣ciwo艣ci
 • klasyfikuje grunty wed艂ug okre艣lonych kryteri贸w
 • okre艣la rodzaje grunt贸w i ich w艂a艣ciwo艣ci
 • okre艣la przydatno艣膰 grunt贸w do cel贸w budowlanych
  3. Kwalifikacje w zawodzie TWO.01 - okre艣la cele regulacji ciek贸w naturalnych
 • wskazuje korzy艣ci wynikaj膮ce z regulacji ciek贸w naturalnych
 • wskazuje skutki regulacji ciek贸w naturalnych dla 艣rodowiska przyrodniczego
 • opisuje wp艂yw rob贸t hydrotechnicznych i melioracyjnych na stan 艣rodowiska
 • wskazuje zagro偶enia dla 艣rodowiska spowodowane robotami melioracyjnymi i hydrotechnicznymi
  4. wykonuje pomiary hydrometryczne w ciekach
 • dobiera metody pomiar贸w stan贸w i przep艂yw贸w wody w ciekach oraz poziom贸w w贸d podziemnych
 • dobiera przyrz膮dy i aparatur臋 do pomiar贸w stan贸w i przep艂yw贸w wody w ciekach oraz poziom贸w w贸d podziemnych
 • stosuje zasady wykonywania pomiar贸w hydrometrycznych
 • wykonuje pomiar hydrometryczny (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • odczytuje wskazania urz膮dze艅 hydrometrycznych
 • wykonuje zestawienia wynik贸w pomiar贸w stan贸w i przep艂yw贸w wody w ciekach oraz poziom贸w w贸d podziemnych
 • opracowuje wyniki pomiar贸w hydrometrycznych
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje pomiary meteorologiczne
 • opisuje urz膮dzenia i przyrz膮dy do pomiar贸w meteorologicznych
 • dobiera urz膮dzenia i przyrz膮dy do pomiar贸w meteorologicznych
 • pos艂uguje si臋 urz膮dzeniami i przyrz膮dami do pomiar贸w meteorologicznych
 • prowadzi obserwacje czynnik贸w meteorologicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje pomiary czynnik贸w meteorologicznych
 • odczytuje wskazania przyrz膮d贸w i urz膮dze艅 meteorologicznych
 • zapisuje wyniki pomiar贸w meteorologicznych
 • opracowuje wyniki obserwacji i pomiar贸w meteorologicznych
 • interpretuje wyniki pomiar贸w meteorologicznych
  6. wykonuje pomocnicze pomiary sytuacyjne i wysoko艣ciowe zwi膮zane z robotami regulacyjnymi, melioracyjnymi i hydrotechnicznymi
 • opisuje przyrz膮dy i sprz臋t do wykonania pomiar贸w zwi膮zanych z robotami regulacyjnymi, melioracyjnymi i hydrotechnicznymi
 • dobiera przyrz膮dy i sprz臋t do wykonania pomiar贸w zwi膮zanych z robotami regulacyjnymi, melioracyjnymi i hydrotechnicznymi
 • pos艂uguje si臋 przyrz膮dami i sprz臋tem do wykonania pomiar贸w zwi膮zanych z robotami regulacyjnymi, melioracyjnymi i hydrotechnicznymi
 • stosuje zasady wykonywania pomiar贸w sytuacyjnych i wysoko艣ciowych zwi膮zanych z robotami regulacyjnymi melioracyjnymi i hydrotechnicznymi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje pomocnicze pomiary sytuacyjne i wysoko艣ciowe
 • odczytuje wskazania przyrz膮d贸w do wykonywania pomiar贸w zwi膮zanych z robotami regulacyjnymi, melioracyjnymi i hydrotechnicznymi
 • zapisuje wyniki pomiar贸w zwi膮zanych z robotami regulacyjnymi, melioracyjnymi i hydrotechnicznymi
 • interpretuje wyniki pomiar贸w zwi膮zanych z robotami regulacyjnymi, melioracyjnymi i hydrotechnicznymi
  7. korzysta z map i plan贸w oraz danych meteorologicznych i hydrologicznych
 • rozr贸偶nia mapy topograficzne, mapy hydrograficzne, mapy pogody oraz plany sytuacyjne
 • odczytuje dane z map topograficznych i plan贸w sytuacyjnych
 • odczytuje dane z map hydrograficznych oraz map pogody
 • interpretuje dane meteorologiczne i hydrologiczne
  8. charakteryzuje materia艂y stosowane w robotach regulacyjnych, melioracyjnych i hydrotechnicznych
 • klasyfikuje materia艂y budowlane
 • opisuje materia艂y budowlane stosowane w robotach regulacyjnych, melioracyjnych i hydrotechnicznych
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w budowlanych stosowanych w robotach regulacyjnych, melioracyjnych i hydrotechnicznych
 • wskazuje mo偶liwo艣ci zastosowania materia艂贸w budowlanych w robotach regulacyjnych, melioracyjnych i hydrotechnicznych
  9. przestrzega zasad transportu oraz magazynowania materia艂贸w, narz臋dzi i sprz臋tu
 • rozr贸偶nia 艣rodki transportu stosowane w budownictwie
 • rozr贸偶nia 艣rodki transportu materia艂贸w, narz臋dzi i sprz臋tu stosowanego podczas budowy obiekt贸w hydrotechnicznych oraz wykonywania rob贸t regulacyjnych i melioracyjnych
 • okre艣la zasady transportu oraz magazynowania materia艂贸w, narz臋dzi i sprz臋tu stosowanego podczas budowy obiekt贸w hydrotechnicznych oraz wykonywania rob贸t regulacyjnych i melioracyjnych
 • stosuje zasady magazynowania materia艂贸w i wyrob贸w budowlanych na placu budowy podczas budowy obiekt贸w hydrotechnicznych oraz wykonywania rob贸t regulacyjnych i melioracyjnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje zasady magazynowania narz臋dzi i sprz臋tu w pomieszczeniach zamkni臋tych na placu budowy podczas budowy obiekt贸w hydrotechnicznych oraz wykonywania rob贸t regulacyjnych i melioracyjnych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - wykonuje rysunki techniczne oraz szkice rysunkowe
 • rozpoznaje oznaczenia graficzne materia艂贸w budowlanych stosowanych w robotach regulacyjnych, melioracyjnych i hydrotechnicznych
 • rozpoznaje oznaczenia graficzne stosowane na rysunkach technicznych zwi膮zanych z wykonywaniem rob贸t regulacyjnych, melioracyjnych i hydrotechnicznych
 • odczytuje informacje z rysunk贸w technicznych zwi膮zanych z wykonywaniem rob贸t regulacyjnych, melioracyjnych i hydrotechnicznych
 • sporz膮dza szkice robocze zwi膮zane z wykonywaniem rob贸t regulacyjnych, melioracyjnych i hydrotechnicznych zgodnie z zasadami sporz膮dzania rysunk贸w technicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • uzupe艂nia szkice i schematy rysunkowe zwi膮zane z wykonywaniem rob贸t regulacyjnych, melioracyjnych i hydrotechnicznych
  11. stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • dobiera programy komputerowe do okre艣lonych zada艅 zwi膮zanych z wykonywaniem rob贸t regulacyjnych, melioracyjnych i hydrotechnicznych
 • obs艂uguje programy komputerowe wspomagaj膮ce realizacj臋 zada艅 zwi膮zanych z wykonywaniem rob贸t regulacyjnych, melioracyjnych i hydrotechnicznych
  12. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicj臋 i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

TWO.01.3 - Wykonywanie rob贸t zwi膮zanych z regulacj膮 oraz utrzymaniem ciek贸w naturalnych (Egzamin zawodowy kwalifikacja TWO1)

  1. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, normami technicznymi, katalogami oraz instrukcjami
 • wskazuje normy techniczne dotycz膮ce wykonywania rob贸t regulacyjnych
 • wskazuje dokumentacj臋 projektow膮 w zakresie wykonywania rob贸t regulacyjnych i utrzymaniowych
 • odczytuje informacje zawarte w normach technicznych, dokumentacji projektowej, katalogach oraz instrukcjach dotycz膮cych wykonywania rob贸t regulacyjnych i utrzymaniowych
  2. wykonuje roboty przygotowawcze zwi膮zane z regulacj膮 ciek贸w naturalnych
 • opisuje czynno艣ci zwi膮zane z czyszczeniem koryt ciek贸w
 • odczytuje stany w贸d w ciekach
 • okre艣la stany umowne (charakterystyczne) na ciekach
 • okre艣la zasady wykonywania rob贸t przygotowawczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera narz臋dzia, materia艂y i sprz臋t do prac przygotowawczych rob贸t regulacyjnych
 • dobiera narz臋dzia, materia艂y i sprz臋t do prac zwi膮zanych z czyszczeniem koryt ciek贸w
 • wykonuje prace przygotowawcze do rob贸t regulacyjnych
 • okre艣la kolejno艣膰 czynno艣ci zwi膮zanych z oczyszczaniem koryt ciek贸w
 • wykonuje roboty zwi膮zane z czyszczeniem koryt ciek贸w
  3. Kwalifikacje w zawodzie TWO1 - wykonuje roboty ziemne i pog艂臋biarskie
 • dobiera narz臋dzia oraz sprz臋t do rob贸t ziemnych i pog艂臋biarskich
 • wykonuje roboty ziemne zwi膮zane z regulacj膮 ciek贸w naturalnych
 • wykonuje roboty pog艂臋biarskie
 • stosuje zasady transportu i sk艂adowania mas ziemnych
  4. charakteryzuje surowce naturalne do regulacji ciek贸w
 • rozpoznaje surowce naturalne stosowane do regulacji ciek贸w
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci surowc贸w naturalnych stosowanych do regulacji ciek贸w, w tym materia艂u ro艣linnego oraz kamienia naturalnego
 • przygotowuje surowce do wykonywania wyrob贸w stosowanych w robotach regulacyjnych
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje wyroby przeznaczone do umacniania koryt ciek贸w
 • rozr贸偶nia materia艂y obci膮偶aj膮ce, wype艂niaj膮ce i podsypki
 • rozr贸偶nia elementy budowlane
 • wskazuje warunki techniczne umocnienia ciek贸w
 • wykorzystuje narz臋dzia do wykonywania wyrob贸w przeznaczonych do umacniania koryt ciek贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wytwarza wyroby do umacniania koryt ciek贸w
  6. wykonuje roboty zwi膮zane z zabudow膮 ciek贸w
 • rozpoznaje materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do rob贸t zwi膮zanych z zabudow膮 ciek贸w
 • dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do rob贸t zwi膮zanych z zabudow膮 ciek贸w
 • wykonuje roboty zwi膮zane z biologiczn膮 i techniczn膮 zabudow膮 ciek贸w
 • zabezpiecza teren rob贸t zwi膮zanych z zabudow膮 ciek贸w naturalnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przestrzega zasad zabezpieczania terenu, na kt贸rym prowadzone s膮 roboty zwi膮zane z zabudow膮 ciek贸w naturalnych
  7. wykonuje roboty zwi膮zane z budow膮 budowli regulacyjnych
 • dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do rob贸t zwi膮zanych z budow膮 budowli regulacyjnych
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z budow膮 budowli regulacyjnych
 • zabezpiecza teren rob贸t zwi膮zanych z budow膮 budowli regulacyjnych
 • przestrzega zasad zabezpieczania terenu, na kt贸rym prowadzone s膮 roboty zwi膮zane z budow膮 budowli regulacyjnych
  8. dokonuje przegl膮d贸w stanu koryt ciek贸w naturalnych
 • wykonuje okresowe, dora藕ne i bie偶膮ce przegl膮dy budowli regulacyjnych
 • opisuje okresowe i bie偶膮ce przegl膮dy umocnie艅 brzeg贸w
 • ocenia stan koryt ciek贸w naturalnych
  9. wykonuje roboty zwi膮zane z utrzymaniem ciek贸w w wymaganym stanie
 • dobiera materia艂y do wykonywania rob贸t utrzymaniowych
 • dobiera narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania rob贸t utrzymaniowych
 • wykonuje roboty utrzymaniowe
 • stosuje zasady wykonywania rob贸t utrzymaniowych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - wykonuje roboty zwi膮zane z remontami budowli regulacyjnych
 • rozpoznaje uszkodzenia obiekt贸w regulacyjnych
 • dokonuje naprawy uszkodzonych element贸w budowli regulacyjnych
  11. wykonuje roboty zwi膮zane z rekultywacj膮 艣rodowiska wodnego
 • dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do rob贸t zwi膮zanych z renaturyzacj膮 ciek贸w
 • wykonuje czynno艣ci rekultywacyjne
 • wykonuje roboty piel臋gnacyjne

TWO.01.4 - Wykonywanie rob贸t zwi膮zanych z budow膮 oraz eksploatacj膮 urz膮dze艅 wodnych (Egzamin zawodowy kwalifikacja TWO.1)

  1. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮 i eksploatacyjn膮 urz膮dze艅 wodnych
 • wskazuje dokumentacj臋 eksploatacyjn膮 urz膮dze艅 wodnych
 • pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮 dotycz膮c膮 wykonywania rob贸t zwi膮zanych z budow膮 urz膮dze艅 wodnych
 • pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 eksploatacyjn膮 urz膮dze艅 wodnych
 • korzysta z katalog贸w oraz instrukcji obs艂ugi maszyn i urz膮dze艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • omawia informacje zawarte w instrukcjach obs艂ugi maszyn i urz膮dze艅
 • wyja艣nia zakres wykonywania rob贸t zwi膮zanych z budow膮 urz膮dze艅 wodnych
  2. wykonuje roboty zwi膮zane z budow膮 urz膮dze艅 wodnych
 • wskazuje czynno艣ci zwi膮zane z budow膮 wa艂贸w przeciwpowodziowych
 • rozr贸偶nia technologie budowy wa艂贸w
 • odczytuje informacje zawarte w warunkach technicznych budowy wa艂贸w
 • wskazuje czynno艣ci zwi膮zane z budow膮 budowli pi臋trz膮cych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania rob贸t hydrotechnicznych
 • buduje urz膮dzenia wa艂owe i budowle uzupe艂niaj膮ce
 • montuje wyposa偶enie pompowni przeciwpowodziowych
 • montuje zamkni臋cia budowli pi臋trz膮cych
  3. Kwalifikacje w zawodzie TWO.1 - wykonuje roboty zwi膮zane z zabezpieczaniem urz膮dze艅 wodnych przed filtracj膮
 • wyja艣nia wyst臋powanie filtracji pod budowlami pi臋trz膮cymi wod臋
 • rozr贸偶nia sposoby zabezpieczenia urz膮dze艅 wodnych przed filtracj膮
 • zabezpiecza urz膮dzenia wodne przed filtracj膮
  4. wykonuje roboty odwodnieniowe zwi膮zane z budow膮 urz膮dze艅 wodnych
 • opisuje rodzaje system贸w odwadniaj膮cych oraz okre艣la warunki ich wykonywania
 • wykonuje roboty odwodnieniowe zwi膮zane z budow膮 urz膮dze艅 wodnych
 • wykonuje roboty zwi膮zane z utrzymaniem system贸w odwadniaj膮cych i urz膮dze艅 wodnych w wymaganym stanie technicznym
 • dobiera rodzaj systemu odwodnieniowego do technologii budowanego urz膮dzenia wodnego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sprawdza sprawno艣膰 dzia艂ania systemu odwodnieniowego w procesie inwestycyjnym budowy urz膮dzenia wodnego
 • dokonuje konserwacji systemu odwadniaj膮cego w celu utrzymania go w odpowiednim stanie technicznym
 • analizuje poprawno艣膰 zastosowania systemu odwadniaj膮cego po zako艅czeniu budowy urz膮dzenia wodnego
  5. Kwalifikacje zawodowe - zabezpiecza teren rob贸t w czasie zagro偶enia powodziowego
 • dokonuje obserwacji przep艂yw贸w i systemu wczesnego ostrzegania
 • wskazuje miejsca szczeg贸lnie zagro偶one powodziami
 • wskazuje procedury obowi膮zuj膮ce w warunkach zagro偶enia powodziowego
 • opisuje czynno艣ci zwi膮zane z zabezpieczeniem terenu rob贸t podczas powodzi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia metody likwidacji skutk贸w powodzi
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z zabezpieczeniem terenu rob贸t w czasie zagro偶enia powodziowego
 • przestrzega procedur obowi膮zuj膮cych w warunkach zagro偶enia powodziowego
  6. wykonuje roboty betoniarskie, zbrojarskie, 艣lusarskie, kowalskie i ciesielskie zwi膮zane z budow膮 urz膮dze艅 wodnych
 • dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do rob贸t betoniarskich, zbrojarskich, 艣lusarskich, kowalskich i ciesielskich zwi膮zanych z wykonywaniem rob贸t hydrotechnicznych
 • okre艣la rodzaje rob贸t betoniarskich, 艣lusarskich, ciesielskich, kowalskich, zbrojarskich zwi膮zanych z budow膮 urz膮dze艅 wodnych
 • stosuje zasady wykonywania rob贸t betoniarskich, 艣lusarskich, ciesielskich, kowalskich, zbrojarskich zwi膮zanych z budow膮 urz膮dze艅 wodnych
  7. dokonuje przegl膮d贸w stanu technicznego urz膮dze艅 wodnych
 • okre艣la zasady przeprowadzania bie偶膮cych przegl膮d贸w stanu technicznego urz膮dze艅 wodnych
 • okre艣la zakres przegl膮d贸w stanu technicznego urz膮dze艅 wodnych
 • przeprowadza bie偶膮ce przegl膮dy stanu technicznego urz膮dze艅 wodnych
 • wskazuje uszkodzenia urz膮dze艅 wodnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje protoko艂y przegl膮d贸w stanu technicznego urz膮dze艅 wodnych
  8. wykonuje roboty zwi膮zane z utrzymywaniem urz膮dze艅 wodnych
 • dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania rob贸t hydrotechnicznych
 • wskazuje czynno艣ci zwi膮zane z utrzymaniem wa艂贸w przeciwpowodziowych
 • wskazuje czynno艣ci zwi膮zane z utrzymaniem budowli pi臋trz膮cych i zbiornik贸w wodnych
 • odczytuje informacje zawarte w warunkach technicznych eksploatacji pompowni przeciwpowodziowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje czynno艣ci zwi膮zane z obs艂ug膮 zamkni臋膰 budowli wodnych
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z utrzymaniem wa艂贸w przeciwpowodziowych, budowli pi臋trz膮cych i zbiornik贸w wodnych w wymaganym stanie
 • przestrzega zasad eksploatacji pompowni przeciwpowodziowych
 • obs艂uguje zamkni臋cia wodne budowli pi臋trz膮cych
  9. wykonuje roboty zwi膮zane z remontami urz膮dze艅 wodnych
 • dobiera materia艂y stosowane podczas remont贸w urz膮dze艅 wodnych
 • dobiera sprz臋t do rob贸t zwi膮zanych z remontami urz膮dze艅 wodnych
 • przeprowadza roboty zwi膮zane z remontami urz膮dze艅 wodnych
 • stosuje zasady prowadzenia rob贸t remontowych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - zabezpiecza urz膮dzenia wodne w sytuacji wyst膮pienia zagro偶e艅
 • dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania rob贸t zabezpieczaj膮cych urz膮dzenia wodne przed ich zniszczeniem
 • rozpoznaje i analizuje przyczyny wyst膮pienia zjawisk zagra偶aj膮cych bezpiecze艅stwu urz膮dze艅 wodnych
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z zabezpieczeniem urz膮dze艅 wodnych przed uszkodzeniem
  11. post臋puje zgodnie z procedurami w przypadku wyst膮pienia awarii i katastrof budowlanych
 • opisuje zagro偶enia dla ludzi i 艣rodowiska zwi膮zane z mo偶liwo艣ci膮 wyst膮pienia awarii lub katastrofy budowlanej
 • omawia procedury zwi膮zane z post臋powaniem w przypadku wyst膮pienia zagro偶e艅 podczas awarii lub katastrofy budowlanej
 • okre艣la skutki po wyst膮pieniu awarii lub katastrofy budowlanej
 • przestrzega procedur post臋powania w przypadku wyst膮pienia zagro偶e艅 podczas awarii lub katastrof budowlanych

TWO.01.1 - Bezpiecze艅stwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja TWO.01.)

  1. rozr贸偶nia poj臋cia zwi膮zane z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮, ochron膮 艣rodowiska i ergonomi膮
 • pos艂uguje si臋 terminologi膮 dotycz膮c膮 bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska
 • wymienia przepisy prawa dotycz膮ce bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska
 • okre艣la warunki organizacji pracy zapewniaj膮ce wymagany poziom ochrony zdrowia i 偶ycia przed zagro偶eniami wyst臋puj膮cymi w 艣rodowisku pracy
 • okre艣la dzia艂ania zapobiegaj膮ce wyrz膮dzeniu szk贸d w 艣rodowisku (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje wymagania dotycz膮ce ergonomii pracy
 • rozr贸偶nia 艣rodki ga艣nicze ze wzgl臋du na zakres ich stosowania
  2. charakteryzuje zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
 • wymienia instytucje i s艂u偶by dzia艂aj膮ce w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
 • wskazuje zadania i uprawnienia instytucji i s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska