LOGOWANIE

KWALIFIKACJA Z21

艢wiadczenie us艂ug medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii


KLUCZE I ROZWI膭ZANIA:


Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 Z.21
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE Z 21

艢wiadczenie us艂ug medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii 1. Wykonywanie bada艅 i zabieg贸w z zakresu rentgenodiagnostyki
Kwalifikacje w zawodzie Z.21 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia struktury anatomiczne poszczeg贸lnych narz膮d贸w i uk艂ad贸w organizmu cz艂owieka na obrazach radiologicznych;
2) rozpoznaje i lokalizuje zmiany patologiczne w strukturach organizmu ludzkiego;
3) wykorzystuje w艂a艣ciwo艣ci promieniowania rentgenowskiego i jego oddzia艂ywania z materi膮 do wykonywania bada艅 rentgenowskich;
4) charakteryzuje metody bada艅 radiologicznych;
5) stosuje 艣rodki ochrony radiologicznej pacjenta i personelu w rentgenodiagnostyce;
6) obs艂uguje sprz臋t komputerowy wykorzystywany do uzyskania, przetwarzania, przekazywania i archiwizacji obrazu;
7) obs艂uguje sprz臋t i aparatur臋 diagnostyczn膮 wykorzystywane w rentgenodiagnostyce;

8) stosuje wymagania systemu zarz膮dzania jako艣ci膮 w rentgenodiagnostyce;
9) przygotowuje i organizuje stanowisko pracy w gabinecie rentgenowskim;
10) dobiera projekcje, parametry ekspozycji i wykonuje badanie rentgenowskie zgodnie z procedurami i standardami;
11) wsp贸艂pracuje z zespo艂em diagnostycznym przy wykonywaniu bada艅 i zabieg贸w w radiologii interwencyjnej, hemodynamice i rentgenoskopii;
12) wykonuje obr贸bk臋 chemiczn膮 i techniczn膮, cyfrow膮 (po艣redni膮 i bezpo艣redni膮) zdj臋膰 rentgenowskich;
13) ocenia warto艣膰 techniczn膮 i diagnostyczn膮 zdj臋膰 i bada艅 rentgenowskich;
14) sporz膮dza dokumentacj臋 medyczn膮 po wykonanym badaniu rentgenowskim.

2. Wykonywanie bada艅 z u偶yciem rezonansu magnetycznego
Kwalifikacje w zawodzie Z21 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia obrazy struktur anatomicznych poszczeg贸lnych narz膮d贸w i uk艂ad贸w organizmu cz艂owieka w badaniach z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego;
2) rozpoznaje i lokalizuje patologiczne struktury organizmu ludzkiego;
3) okre艣la w艂a艣ciwo艣ci pola magnetycznego i jego oddzia艂ywania z materi膮;
4) okre艣la metody bada艅 zgodnie ze standardami w rezonansie magnetycznym;
5) obs艂uguje sprz臋t komputerowy wykorzystywany do uzyskania, przetwarzania, przekazywania i archiwizacji obrazu;
6) obs艂uguje sprz臋t i aparatur臋 diagnostyczn膮 wykorzystywane w pracowni rezonansu magnetycznego;
7) przygotowuje stanowisko w pracowni rezonansu magnetycznego;
8) przygotowuje pacjenta do badania z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego;
9) dobiera sekwencje i ich parametry w rezonansie magnetycznym;
10) ocenia warto艣膰 techniczn膮 i diagnostyczn膮 badania rezonansu magnetycznego;
11) sporz膮dza dokumentacj臋 medyczn膮 po wykonanym badaniu rezonansu magnetycznego.

3. Wykonywanie bada艅 i zabieg贸w z zakresu medycyny nuklearnej
Kwalifikacje w zawodzie Z 21 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia struktury anatomiczne poszczeg贸lnych narz膮d贸w i uk艂ad贸w organizmu cz艂owieka w medycynie nuklearnej;
2) rozpoznaje i lokalizuje patologiczne struktury organizmu ludzkiego na podstawie bada艅 z zakresu medycyny nuklearnej;
3) wykorzystuje w艂a艣ciwo艣ci promieniowania jonizuj膮cego i jego oddzia艂ywania z materi膮;
4) okre艣la metody bada艅 zgodnie ze standardami medycyny nuklearnej;
5) stosuje 艣rodki ochrony radiologicznej pacjenta i personelu w medycynie nuklearnej;
6) obs艂uguje sprz臋t komputerowy wykorzystywany do uzyskania, przetwarzania, przekazywania i archiwizacji obrazu;
7) obs艂uguje sprz臋t i aparatur臋 diagnostyczn膮 wykorzystywane w medycynie nuklearnej;
8) stosuje wymagania systemu zarz膮dzania jako艣ci膮;
9) przygotowuje stanowisko w pracowni medycyny nuklearnej;
10) przygotowuje pacjenta do badania radioizotopowego lub terapii radioizotopowej;
11) wykonuje badanie i zabiegi radioizotopowe zgodnie ze skierowaniem lekarskim;
12) wykonuje badania pozytonowej emisyjnej tomografii oraz badania radioizotopowe in vitro;
13) wsp贸艂pracuje z zespo艂em terapeutycznym podczas terapii izotopowej;
14) ocenia warto艣膰 techniczn膮 i diagnostyczn膮 badania radioizotopowego w medycynie nuklearnej;
15) sporz膮dza dokumentacj臋 medyczn膮 po wykonanym badaniu w medycynie nuklearnej.

4. Wykonywanie radioterapii
Kwalifikacje w zawodzie Z21 - Ucze艅:
1) wykorzystuje w艂a艣ciwo艣ci promieniowania jonizuj膮cego i jego oddzia艂ywania z materi膮 w radioterapii;

2) rozr贸偶nia metody terapii zgodnie ze standardami w radioterapii;
3) wykonuje i stosuje unieruchomienia oraz os艂ony potrzebne do przeprowadzenia radioterapii;
4) stosuje 艣rodki ochrony radiologicznej pacjenta i personelu w radioterapii;
5) obs艂uguje sprz臋t komputerowy wykorzystywany do uzyskania, przetwarzania, przekazywania i archiwizacji obrazu;
6) obs艂uguje sprz臋t i aparatur臋 stosowane w procesie planowania leczenia promieniami i radioterapii;
7) stosuje wymagania systemu zarz膮dzania jako艣ci膮;
8) przygotowuje stanowisko w pracowni radioterapii;
9) przestrzega zasad planowania napromieniania oraz uczestniczy w planowaniu leczenia;
10) wykonuje napromienianie zgodnie ze zleceniem lekarskim i planem leczenia;
11) wsp贸艂pracuje z zespo艂em terapeutycznym podczas brachyterapii;
12) udziela pacjentowi informacji na temat metody, przebiegu, czasu i miejsca leczenia oraz rozpoznaje odczyn popromienny;
13) prowadzi dokumentacj臋 medyczn膮 po wykonanej radioterapii.

5. Wykonywanie bada艅 elektromedycznych
Kwalifikacje w zawodzie Z.21 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia struktury anatomiczne i funkcjonowanie poszczeg贸lnych narz膮d贸w i uk艂ad贸w organizmu cz艂owieka;
2) rozpoznaje i lokalizuje patologiczne struktury organizmu ludzkiego;
3) wykorzystuje podstawy akustyki w diagnostyce elektromedycznej;
4) obs艂uguje sprz臋t komputerowy wykorzystywany do uzyskania, przetwarzania, przekazywania i archiwizacji bada艅 elektromedycznych;
5) obs艂uguje sprz臋t i aparatur臋 diagnostyczn膮 wykorzystywane w diagnostyce elektromedycznej;
6) przygotowuje stanowisko w pracowni diagnostyki elektromedycznej;
7) przygotowuje pacjenta do badania elektromedycznego;
8) wykonuje badania w zakresie diagnostyki elektromedycznej zgodnie ze skierowaniem lekarskim: elektrokardiograficzne, elektroencefalograficzne, elektromiograficzne, spirometryczne, audiometryczne i ultrasonograficzne;
9) ocenia warto艣膰 techniczn膮 i diagnostyczn膮 bada艅 oraz rozpoznaje i eliminuje artefakty wyst臋puj膮ce podczas bada艅 elektromedycznych;
10) sporz膮dza dokumentacj臋 medyczn膮 wykonanych bada艅 elektromedycznych.