LOGOWANIE

PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJKWALIFIKACJE W ZAWODZIE PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ:

Absolwent powinien umieć:
1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:
1.1. rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z zakresu hotelarstwa;
1.2. wskazywać podstawowe usługi hotelarskie;
1.3. wskazywać rodzaje prac porządkowych w obiekcie hotelarskim;
1.4. rozróżniać podstawowe elementy wyposażenia jednostki mieszkalnej i węzła higieniczno-sanitarnego w obiekcie hotelarskim;
1.5. wskazywać surowce, półprodukty i wyroby gastronomiczne;
1.6. rozróżniać wyposażenie sali obsługi konsumenta, pomieszczeń gastronomicznych, gospodarczych i magazynowych w obiekcie hotelarskim.
2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:
2.1. dobierać środki czystości i dezynfekcyjne do rodzaju wykonywanych prac;
2.2. dobierać środki i techniki prania do rodzaju tkanin;
2.3. dobierać sprzęt i urządzenia kuchenne oraz zastawę i bieliznę stołową zgodnie z przeznaczeniem;
2.4. dobierać ręczny i mechaniczny sprzęt do utrzymania porządku w otoczeniu obiektu hotelarskiego;
2.5. segregować odpady i surowce wtórne.
3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:
3.1. stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz przepisy sanitarne podczas wykonywania czynności porządkowych w części noclegowej, gastronomicznej i wokół obiektu hotelarskiego;
3.2. przestrzegać instrukcji obsługi maszyn i urządzeń podczas wykonywania czynności porządkowych w części noclegowej, gastronomicznej i wokół obiektu hotelarskiego;
3.3. stosować zasady postępowania dotyczące bezpieczeństwa gości i ich mienia;
3.4. przewidywać zagrożenia podczas wykonywania czynności porządkowych w części noclegowej, gastronomicznej i wokół obiektu hotelarskiego, wskazywać środki zapobiegawcze oraz wzywać pomoc;
3.5. stosować środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania czynności porządkowych w części noclegowej, gastronomicznej i wokół obiektu hotelarskiego.