LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 37711 - Do wykonania izolacji termicznej podłogi układanej na gruncie nie należy stosować styropianu klas...
 • Pytanie nr 37712 - Suche jastrychy gipsowe, przed przyklejeniem do nich płytek gresowych, trzeba
 • Pytanie nr 37713 - Izolacja paroszczelna podłogi, której przekrój przedstawiono na rysunku, ułożona jest bezpośredni...
 • Pytanie nr 37714 - Podłoże cementowe przed przyklejeniem do niego wykładziny PCV wymaga
 • Pytanie nr 37715 - W podkładzie cementowym posadzki wzdłuż poprzecznej osi pomieszczenia wtopiono pasek szkła w celu...
 • Pytanie nr 37716 - Korzystając z danych podanych w tablicy z KNR, oblicz masę cementu potrzebnego do wykonania 5 m z...
 • Pytanie nr 37717 - Jeżeli do rozrobienia 10 kg wylewki samopoziomującej potrzebne są 2 litry wody, to do rozrobienia...
 • Pytanie nr 37718 - Do wykonania 1 m podłogi potrzeba 1,2 m klepki parkietowej. Ile parkietu należy przygotować do wy...
 • Pytanie nr 37719 - Wskaż koszt zakupu wykładziny PCV przeznaczonej do ułożenia w pomieszczeniu o wymiarach 5 x 6 m, ...
 • Pytanie nr 37720 - Za wykonanie 1 m2 podłogi z desek robotnik otrzymuje 30 zł, a za zamontowanie 1 m listew przyście...
 • Pytanie nr 37721 - Do uszczelniania posadzek kamionkowych narażonych na działanie kwasów należy stosować
 • Pytanie nr 37722 - W posadzce z desek podłogowych należy przy każdej ścianie pozostawić około 15-20 mm luzu. Jaka po...
 • Pytanie nr 37723 - Na którym rysunku przedstawiono pacę przeznaczoną do wykańczania powierzchni posadzki cementowej ...
 • Pytanie nr 37724 - Pielęgnowanie świeżego podkładu betonowego polega na
 • Pytanie nr 37725 - Do fazowania krawędzi płytki gresowej służy
 • Pytanie nr 37726 - Pod warstwą izolacji termicznej podłogi z płyt styropianowych należy ułożyć
 • Pytanie nr 37727 - Połączenia styków płyt styropianowych należy uszczelnić
 • Pytanie nr 37728 - Podkłady samopoziomujące powinny być oddylatowane od ścian
 • Pytanie nr 37729 - Symetryczny układ płytek na posadzce uzyska się, jeżeli rozpocznie się ich układanie od
 • Pytanie nr 37730 - Warstwę podkładową z lakieru nitrocelulozowego na posadzkach z drewna wykonuje się, aby
 • Pytanie nr 37731 - Jeden panel w posadzce układanej na KLIK został trwale uszkodzony. Co należy zrobić, aby przywróc...
 • Pytanie nr 37732 - Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki z płytek wynosi 2 mm/m. Który z rysunków przedstawia...
 • Pytanie nr 37733 - Na rysunku przedstawiono okładzinę
 • Pytanie nr 37734 - Na rysunku przedstawiono okładzinę z
 • Pytanie nr 37735 - Stare tynki cementowo-wapienne pomalowane farbami olejnymi, przed przyklejeniem do nich płytek ce...
 • Pytanie nr 37736 - Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych, przed wykonaniem na nich okładziny z płytek ceramicznych, wym...
 • Pytanie nr 37737 - Na ściankach działowych o grubości 12 cm w pomieszczeniu przedstawionym na fragmencie rzutu należ...
 • Pytanie nr 37738 - Na podstawie danych zawartych w tablicy z KNR-W oblicz, ile zaprawy do spoinowania potrzeba do wy...
 • Pytanie nr 37739 - Cena dekoracyjnych paneli ściennych wynosi 50 zł/m2. Jaki będzie koszt ułożenia tych paneli na dw...
 • Pytanie nr 37740 - Za wykonanie 1 m2 okładziny korkowej robotnik otrzyma 10 zł. Ile wyniesie wynagrodzenie pracownik...
 • Pytanie nr 37741 - Do wykończenia zewnętrznego narożnika okładziny z paneli boazeryjnych HDF należy użyć
 • Pytanie nr 37742 - Podłoże betonowe, przed ułożeniem na nim izolacji przeciwwilgociowej z papy asfaltowej, należy
 • Pytanie nr 37743 - Aby uniknąć trwałych zabrudzeń posadzki z płytek gresowych, należy ją po wyspoinowaniu
 • Pytanie nr 37744 - Do rozprowadzania zaprawy klejowej pod okładzinę z płytek ceramicznych należy użyć
 • Pytanie nr 37745 - Otwór w panelu boazeryjnym HDF wycina się piłą
 • Pytanie nr 37746 - Do wycięcia otworu w płytce gresowej pod puszkę elektryczną należy użyć
 • Pytanie nr 37747 - Panele boazeryjne PVC montuje się do rusztu za pomocą
 • Pytanie nr 37748 - Do zamontowania do ściany betonowej drewnianego rusztu pod boazerie należy zastosować
 • Pytanie nr 37749 - Aby wyeliminować uszkodzenie mechaniczne okładziny korkowej w jednym miejscu, należy
 • Pytanie nr 37750 - Dopuszczalne odchylenie okładziny z paneli HDF od kierunku pionowego wynosi 5 mm/m i nie więcej n...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ