LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 38511 - Obniżenie plonów ziemniaków spowodowane jest
 • Pytanie nr 38512 - Rośliną odpowiednią do uprawy na glebach lekkich i suchych jest
 • Pytanie nr 38513 - Najkorzystniejszym przedplonem dla kukurydzy uprawianej jako plon wtóry jest
 • Pytanie nr 38514 - Pod którą roślinę w przedstawionym zmianowaniu należy zastosować nawożenie obornikiem?
 • Pytanie nr 38515 - Ile wynosi czystość nasion ziania pszenicy ustalona na podstawie wyodrębnionych zanieczyszczeń pr...
 • Pytanie nr 38516 - Ile kilogramów materiału siewnego, należy przygotować do siewu na polu o powierzchni 3 ha położon...
 • Pytanie nr 38517 - W uprawie zbóż ozimych antywylegacze należy stosować
 • Pytanie nr 38518 - W celu zmniejszenia strat w uprawie żyta porażonego pleśnią śniegową należy
 • Pytanie nr 38519 - Przedstawione na ilustracji zmiany, występujące na młodych liściach kukurydzy, wskazują na niedob...
 • Pytanie nr 38520 - Do zwalczania chwastów stosuje się
 • Pytanie nr 38521 - Do głębokiego spulchnienia gleby bez jej odwracania należy zastosować
 • Pytanie nr 38522 - Do siewu otoczkowanych nasion buraka cukrowego przeznaczony jest
 • Pytanie nr 38523 - W gospodarstwie rolnym płynne nawozy naturalne należy
 • Pytanie nr 38524 - W rolnictwie ekologicznym dozwolone jest stosowanie
 • Pytanie nr 38525 - Na schemacie układu pokarmowego konia literą X oznaczono
 • Pytanie nr 38526 - Zachodzącą w płucach wymianę tlenu i dwutlenku węgla między otoczeniem, a organizmem zwierzęcia o...
 • Pytanie nr 38527 - Ilustracja przedstawia buhaja rasy
 • Pytanie nr 38528 - Knur przedstawiony na ilustracji reprezentuje typ użytkowy
 • Pytanie nr 38529 - Konie niskiego wzrostu, charakteryzujące się silnym grzbietem, spokojnym temperamentem oraz przyz...
 • Pytanie nr 38530 - Paszami treściwymi o w pełni zbilansowanej zawartości składników pokarmowych są
 • Pytanie nr 38531 - W paszach przygotowywanych dla trzody chlewnej, jako dodatków poprawiających wykorzystanie paszy ...
 • Pytanie nr 38532 - Najwięcej substancji antyżywieniowych znajduje się w ziarnie
 • Pytanie nr 38533 - Stosowanie w dawce pokarmowej tuczników nadmiernych ilości ziarna kukurydzy powoduje
 • Pytanie nr 38534 - Do przygotowania mieszanki pasz ze śrut zbożowych i koncentratów paszowych służy
 • Pytanie nr 38535 - Konstrukcja kolektora w aparacie udojowym dojarki jest
 • Pytanie nr 38536 - Cielęta ras mięsnych bezpośrednio po porodzie należy
 • Pytanie nr 38537 - Przy jakiej temperaturze i wilgotności powietrza krowy będą odczuwać stres cieplny?
 • Pytanie nr 38538 - Przedstawione na ilustracji warunki nie zapewniają zwierzętom
 • Pytanie nr 38539 - Sztywny chód, drżenie mięśni, zahamowanie laktacji oraz przyjęcie przez krowę 1-3 dni po porodzie...
 • Pytanie nr 38540 - Przy oznakowaniu bydła za pomocą kolczyków należy
 • Pytanie nr 38541 - Znakowanie identyfikacyjne zwierząt w postaci tatuażu dopuszcza się .
 • Pytanie nr 38542 - W chowie niosek w gospodarstwie ekologicznym zabrania sic
 • Pytanie nr 38543 - Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązkowemu badaniu na obecność włośni poddaje się mięso...
 • Pytanie nr 38544 - Na opakowaniu jaj przeznaczonych do sprzedaży strzałka wskazuje oznaczenie
 • Pytanie nr 38545 - Ilustracja przedstawia połączenie
 • Pytanie nr 38546 - Korpus pługa przedstawionego na ilustracji wykonano
 • Pytanie nr 38547 - System pojenia przedstawiony na ilustracji jest przeznaczony do wyposażenia
 • Pytanie nr 38548 - Rozstaw kół w ciągniku, przeznaczonym do zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych w uprawie buraków ...
 • Pytanie nr 38549 - Do poziomego transportu ziarna zbóż należy zastosować przenośnik
 • Pytanie nr 38550 - Wysokość położenia belki opryskiwacza nad opryskiwaną powierzchnią zależy od

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ