LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA AU32 - STYCZEŃ 2018

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 42111 - Przedsiębiorca złożył wniosek do Głównego Inspektora Transportu Drogowego o wydanie świadectwa za...
 • Pytanie nr 42112 - Dzienny czas prowadzenia pojazdu samochodowego przez kierowcę może zostać przedłużony do 10 godzi...
 • Pytanie nr 42113 - Która konwencja dotyczy ogólnych zasad ruchu transportu samochodowego?
 • Pytanie nr 42114 - Do przewozu mieszanki betonowej należy zastosować samochód ciężarowy o nadwoziu typu
 • Pytanie nr 42115 - Zgodnie z fragmentem umowy określ, który środek transportu należy zastosować do przewozu artykułó...
 • Pytanie nr 42116 - Pojazd wolnobieżny może poruszać się z maksymalną prędkością
 • Pytanie nr 42117 - Do czynności organizacyjnych procesu transportowego zalicza się
 • Pytanie nr 42118 - Jeżeli zleceniodawca zapłacił za całą zdolność załadowczą zamówionego samochodu, bez względu na i...
 • Pytanie nr 42119 - Przedsiębiorstwo transportowe średnio w ciągu miesiąca wykonuje pracę przewozową na poziomie 882 ...
 • Pytanie nr 42120 - Przedsiębiorstwo specjalizuje się w wynajmie środków technicznych, usprawniających transport wewn...
 • Pytanie nr 42121 - W tabeli zawarte są informacje dotyczące czasu trwania czynności manipulacyjnych wózka widłowego....
 • Pytanie nr 42122 - Przedsiębiorstwo przewozowe zaplanowało wyjazd od nadawcy do odbiorcy na godzinę 10:00, aby zreal...
 • Pytanie nr 42123 - Ile kilometrów pokona pojazd jadący 3 godziny i 18 minut, jeżeli porusza się ze średnią prędkości...
 • Pytanie nr 42124 - Który akt prawny reguluje przewóz materiałów niebezpiecznych w międzynarodowym transporcie lotnic...
 • Pytanie nr 42125 - Harmonogram czasu pracy kierowcy obejmuje
 • Pytanie nr 42126 - Na rysunku przedstawiono funkcjonowanie
 • Pytanie nr 42127 - Obecny stan licznika przebiegu całkowitego pojazdu wynosi 128 720 km. Ostatnio realizowany przewó...
 • Pytanie nr 42128 - Rysunek przedstawia kod
 • Pytanie nr 42129 - Międzynarodowe standardy identyfikacji ładunków ułatwiają czynności
 • Pytanie nr 42130 - Który model organizacji zadań transportowych przedstawiono na rysunku?
 • Pytanie nr 42131 - Na podstawie oznaczeń tablic informacyjnych ADR ustal, który materiał jest przewożony pojazdem oz...
 • Pytanie nr 42132 - Koszty realizacji usług transportowych w ubiegłym roku ukształtowały się na poziomie 322 000,00 z...
 • Pytanie nr 42133 - Na podstawie wykresu ustal, który pojazd wykazał się najbardziej płynną jazdą w analizowanym czas...
 • Pytanie nr 42134 - Przedsiębiorstwo transportowe skalkulowało koszt przewozu jednej tony ładunku na odległość jedneg...
 • Pytanie nr 42135 - Na podstawie wykresu ustal, który oddział przedsiębiorstwa transportowego osiągnął w ostatnim kwa...
 • Pytanie nr 42136 - W pojeździe o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) 18 t umieszczono 20 paletowych jednostek ładun...
 • Pytanie nr 42137 - Która międzynarodowa umowa reguluje przewóz szybko psujących się produktów żywnościowych transpor...
 • Pytanie nr 42138 - Rysunek przedstawia fragment
 • Pytanie nr 42139 - Jak nazywa się dokument wysyłany do klienta w celu poinformowania go o zbliżającej się dostawie?...
 • Pytanie nr 42140 - Ile zapłaci klient za przewóz 45 paletowych jednostek ładunkowych (pjł) na odległość 325 km zgodn...
 • Pytanie nr 42141 - Jeżeli za każdą jednostkę pracy przewozowej stawka maleje wraz ze wzrostem świadczonej usługi prz...
 • Pytanie nr 42142 - Przemieszczanie zapasów w obrębie jednego przedsiębiorstwa nazywa się transportem
 • Pytanie nr 42143 - Na podstawie fragmentu ustawy określ wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdem samochodowym ...
 • Pytanie nr 42144 - Cross-docking polega na
 • Pytanie nr 42145 - Która technologia transportu intermodalnego jest stosowana podczas przewozu zestawu członowego na...
 • Pytanie nr 42146 - Na rysunku przedstawiono przewóz z wykorzystaniem naczepy
 • Pytanie nr 42147 - Który kontener należy zastosować do przewozu warzyw i owoców w temperaturze kontrolowanej?
 • Pytanie nr 42148 - Naczepa przedstawiona na rysunku służy do przewozu
 • Pytanie nr 42149 - Zgodnie z obowiązującymi przepisami cysterna przewożąca aceton może być wypełniona maksymalnie w ...
 • Pytanie nr 42150 - Na rysunku przedstawiono formularz

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ