LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 47791 - Który z wymienionych sposobów ochrony przed kleszczami w czasie spaceru należy zastosować u 28-mi...
 • Pytanie nr 47792 - Przyczyną wystąpienia u dziecka choroby sierocej jest niezaspokajanie potrzeb
 • Pytanie nr 47793 - Intymne okolice ciała dziewczynki należy podmywać
 • Pytanie nr 47794 - Pielęgnując skórę głowy niemowlęcia z ciemieniuchą, miejsca pokryte łuskami należy
 • Pytanie nr 47795 - Podczas pielęgnacji w prawidłowej mumifikacji kikuta pępowinowego najważniejsze jest dokładne
 • Pytanie nr 47796 - Zup z dodatkiem wysokiej jakości masła nie należy podawać niemowlętom nietolerującym
 • Pytanie nr 47797 - Prawidłowo rozwijające się 6-miesięczne niemowlę potrafi
 • Pytanie nr 47798 - Zgodnie z normami rozwojowymi człowieka urodzeniowa masa ciała podwaja się około
 • Pytanie nr 47799 - Opiekunka w żłobku zaobserwowała u dziecka liczne siniaki i rany w różnych stadiach gojenia się o...
 • Pytanie nr 47800 - Z diety dziecka chorego na celiakię należy wykluczyć pokarmy zawierające
 • Pytanie nr 47801 - W prawidłowo skomponowanym dziennym jadłospisie dla półtorarocznego, zdrowego dziecka, powinny by...
 • Pytanie nr 47802 - Które produkty spożywcze powinny być głównym źródłem energii w diecie prawidłowo rozwijającego si...
 • Pytanie nr 47803 - Wysokość ciała 8-miesięcznego chłopca znajduje się na poziomie 25 centyla. Wynik ten oznacza, że ...
 • Pytanie nr 47804 - Podstawowe zabiegi resuscytacyjne (Basic Life Support- BLS) u dziecka należy rozpocząć od wykonan...
 • Pytanie nr 47805 - Zajmując się dzieckiem chorym na anginę, opiekunka powinna pamiętać, aby podawać mu
 • Pytanie nr 47806 - W czasie kąpieli dziecka z ropnymi zmianami na skórze, w celu zabezpieczenia siebie przed ewentua...
 • Pytanie nr 47807 - Bolesny obrzęk oraz powiększenie ślinianek przyusznych, podżuchwowych i podjęzykowych dziecka to ...
 • Pytanie nr 47808 - Niedobór witaminy D w okresie wzrostu i związana z tym niedostateczna mineralizacja mogą być przy...
 • Pytanie nr 47809 - W celu ułatwienia dziecku z zapalaniem płuc odksztuszania wydzieliny zalegającej w drogach oddech...
 • Pytanie nr 47810 - Najczęstszą przyczyną występowania drgawek u niemowląt są
 • Pytanie nr 47811 - Która grupa dolegliwości jest charakterystyczna dla schorzeń układu pokarmowego?
 • Pytanie nr 47812 - Cukrzyca typu 1 powstaje w następstwie
 • Pytanie nr 47813 - Charakterystycznymi objawami zakażenia dziecka owsicą jest ból brzucha, świąd w okolicy odbytu or...
 • Pytanie nr 47814 - Opiekunka kontrolując wewnętrznie temperaturę ciała noworodka stwierdziła, że wynosi ona 36,8°C. ...
 • Pytanie nr 47815 - Zwiększenie motywacji dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym do podej...
 • Pytanie nr 47816 - Dziecko chorujące na ospę wietrzną należy kąpać w wodzie z dodatkiem
 • Pytanie nr 47817 - Zabiegi fizjoterapeutyczne u dziecka z mukowiscydozą należy wykonać w następującej kolejności:
 • Pytanie nr 47818 - Podstawowym celem rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością jest dążenie do
 • Pytanie nr 47819 - Kiedy prawidłowo rozwijające się dziecko zaczyna wydawać dwusylabowe dźwięki ,,ma-ma", ,,pa-pa", ...
 • Pytanie nr 47820 - Kiedy prawidłowo rozwijające się dziecko opanowuje umiejętność chodzenia trzymane za jedną rękę?...
 • Pytanie nr 47821 - Prawidłowo rozwijające się siedmio-ośmiomiesięczne dziecko posługuje się przede wszystkim chwytem...
 • Pytanie nr 47822 - Do wstępnej oceny harmonijności rozwoju psychomotorycznego zdrowego dziecka zgodnie z oczekiwania...
 • Pytanie nr 47823 - Do kształtowania umiejętności manualnych u ośmiomiesięcznego dziecka przede wszystkim należy wyko...
 • Pytanie nr 47824 - Który rodzaj zabaw najlepiej wykorzystać do usprawniania koordynacji oko-ręka u 3-letniego dzieck...
 • Pytanie nr 47825 - Która z zabaw rozwija i usprawnia u dziecka percepcję słuchową i pamięć?
 • Pytanie nr 47826 - W pierwszych dniach pobytu dziecka w żłobku w adaptacji do nowych warunków najlepiej pomoże dziec...
 • Pytanie nr 47827 - W celu zmotywowania 2-letniego dziecka do posprzątania rozrzuconych przez to dziecko zabawek nale...
 • Pytanie nr 47828 - Opiekunka zaproponowała dzieciom technikę plastyczną, polegającą na odciskaniu faktury liści na p...
 • Pytanie nr 47829 - Opiekunka porozumiewając się z dzieckiem z niedosłuchem w stopniu umiarkowanym, nie powinna
 • Pytanie nr 47830 - Zajęcia plastyczne polegające na malowaniu rękami najwcześniej można wprowadzić podczas zabaw z d...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ