LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 60151 - Na przedstawionym rysunku źródło ciepła dla pompy ciepła stanowi
 • Pytanie nr 60152 - Na podstawie danych zawartych w tabeli dobierz średnicę rury, jeżeli w instalacji solarnej przewi...
 • Pytanie nr 60153 - Który rodzaj kotła należy zastosować do spalania pelletu?
 • Pytanie nr 60154 - Inwerter jest urządzeniem montowanym w instalacji
 • Pytanie nr 60155 - Przedstawiony na rysunku regulator ładowania podłącza się do instalacji
 • Pytanie nr 60156 - Przedstawiona na rysunku kształtka stosowana jest do
 • Pytanie nr 60157 - Do zasilania elektrycznego jednofazowej jednostki zewnętrznej pompy ciepła typu split należy zast...
 • Pytanie nr 60158 - Do ochrony przed prądem zwarciowym modułów fotowoltaicznych połączonych w równoległe łańcuchy sto...
 • Pytanie nr 60159 - Który element zabezpiecza zamknięty obieg hydrauliczny kolektorów słonecznych w przypadku nadmier...
 • Pytanie nr 60160 - Minimalna odległość pomiędzy rurociągami poziomego wymiennika gruntowego powinna być większa od...
 • Pytanie nr 60161 - Kolektory słoneczne należy magazynować
 • Pytanie nr 60162 - Którego narzędzia należy użyć do usunięcia zadziorów występujących po przecięciu rury z polietyle...
 • Pytanie nr 60163 - Na podstawie rysunku wskaż elementy, które są niezbędne do montażu pompy ciepła.
 • Pytanie nr 60164 - Na rysunku przedstawiono umowne oznaczenie graficzne zaworu
 • Pytanie nr 60165 - Aby zamontować wymiennik gruntowy poziomy w pierwszej kolejności należy
 • Pytanie nr 60166 - Montaż kolektora próżniowego na podłożu płaskim rozpoczyna się od montażu
 • Pytanie nr 60167 - Po ilu miesiącach eksploatacji zasobnika ciepła należy wymienić anodę magnezową?
 • Pytanie nr 60168 - W pompach ciepła typu split czynnościom konserwacyjnym nie podlega
 • Pytanie nr 60169 - Podstawę do opracowania kosztorysu szczegółowego instalacji pompy ciepła stanowią
 • Pytanie nr 60170 - Podczas modernizacji elektrowni wodnej wymieniono turbinę na nową o przełyku znamionowym Qn więks...
 • Pytanie nr 60171 - Na podstawie fragmentu katalogu producenta regulatora ładowania dobierz zabezpieczenie do regulat...
 • Pytanie nr 60172 - Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz koszt wykonania instalacji pompy ciepła z kolektore...
 • Pytanie nr 60173 - Który kosztorys sporządzany na bazie przedmiaru robót, służy do ustalania kosztu całej planowanej...
 • Pytanie nr 60174 - Ile wynosi wartość kosztorysowa robocizny montażu grupy solarnej i wymiennika przez jednego monte...
 • Pytanie nr 60175 - Kocioł na pellet w ciągu doby zużywa 20 kg paliwa. Jaki jest koszt paliwa zużywanego w ciągu 30 d...
 • Pytanie nr 60176 - Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz koszt materiałów niezbędnych do wymiany 50 metrów s...
 • Pytanie nr 60177 - Wydajność kolektora słonecznego podaje się w
 • Pytanie nr 60178 - Na podstawie danych zawartych w tabeli określ roczny uzysk energii z elektrowni wiatrowej w insta...
 • Pytanie nr 60179 - Na podstawie danych zawartych w tabeli określ, w którym miesiącu uzysk energii elektrycznej przez...
 • Pytanie nr 60180 - Jaki maksymalny poziom wydajności jednostkowej w ciągu roku może osiągnąć instalacja słoneczna o ...
 • Pytanie nr 60181 - W którym dokumencie zapisane są dane do montażu i eksploatacji kotła na biomasę?
 • Pytanie nr 60182 - Stelaż pod panel fotowoltaiczny na betonowej powierzchni montuje się przy użyciu młota udarowo-ob...
 • Pytanie nr 60183 - Do wykonania połączeń rur i złączek miedzianych w instalacji solarnej montowanej w miejscu, gdzie...
 • Pytanie nr 60184 - Odległość w gruncie między sondami pionowymi nie powinna być mniejsza niż
 • Pytanie nr 60185 - W której technologii łączy się kolektor słoneczny z wymiennikiem ciepła?
 • Pytanie nr 60186 - Do montażu kolektorów słonecznych na dachu pokrytym dachówkami, stelaż przykręca się do
 • Pytanie nr 60187 - Przedstawioną na rysunku pompę solarną montuje się w instalacji za pomocą złączek
 • Pytanie nr 60188 - Połączenie zaciskowe przewodów solarnych z rur miedzianych twardych jest błędnie wykonane, jeżeli...
 • Pytanie nr 60189 - Który zakres temperatur powietrza należy ustawić na sterowniku pompy ciepła w pomieszczeniu w okr...
 • Pytanie nr 60190 - Do naprawy pęknięcia na prostym odcinku wymiennika gruntowego poziomego wykonanego z rur polietyl...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ