LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 67271 - Do poboru wody z dużych rzek należy zastosować
 • Pytanie nr 67272 - Przedstawiony na rysunku fragment instalacji kanalizacyjnej został wykonany w technologii
 • Pytanie nr 67273 - Przedstawiona na rysunku rura jest elementem instalacji
 • Pytanie nr 67274 - Uzbrojenie stosowane w instalacji wodociągowej, którego rzeczywisty wygląd i budowę pokazano na r...
 • Pytanie nr 67275 - Przedstawiona na rysunku bateria stojąca jest przeznaczona do montażu na
 • Pytanie nr 67276 - Na schematach instalacji wodociągowej przewody zimnej wody użytkowej należy narysować linią
 • Pytanie nr 67277 - Oblicz koszt wymiany odcinka o długości 7 m instalacji wodociągowej z 3 redukcjami nyplowymi i 2 ...
 • Pytanie nr 67278 - W instalacji wodociągowej za wodomierzem głównym należy zamontować
 • Pytanie nr 67279 - Do wykonania instalacji wodociągowej w technologii zgrzewania polifuzyjnego należy zastosować rur...
 • Pytanie nr 67280 - Przedstawione na rysunku urządzenie należy zastosować do połączenia rur instalacji kanalizacyjnej...
 • Pytanie nr 67281 - Minimalny czas próby szczelności instalacji wodociągowej z rur miedzianych powinien wynosić
 • Pytanie nr 67282 - Czyszczenie podejścia kanalizacyjnego należy rozpocząć od demontażu
 • Pytanie nr 67283 - Na rysunku został przedstawiony gazomierz
 • Pytanie nr 67284 - W zabudowie jednorodzinnej, w wentylowanej szafce razem z gazomierzem należy zamontować
 • Pytanie nr 67285 - Minimalna odległość kuchenki gazowej od okna powinna wynosić
 • Pytanie nr 67286 - W dokumentacji projektowej instalacji gazowej symbol graficzny przedstawiony na rysunku oznacza
 • Pytanie nr 67287 - Do uszczelnienia połączeń gwintowanych w instalacji gazowej należy zastosować
 • Pytanie nr 67288 - Którą metodą można łączyć przewody miedziane w instalacji gazowej?
 • Pytanie nr 67289 - Kurek gazowy z przewodami instalacji gazowej należy łączyć w technologii
 • Pytanie nr 67290 - Próbę szczelności instalacji gazowej przy ciśnieniu czynnika próbnego o wartości 50 kPa należy pr...
 • Pytanie nr 67291 - Przewody gazowe z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez
 • Pytanie nr 67292 - W celu usunięcia nieszczelności instalacji gazowej z miedzi powstałej na połączeniu skręcanym nal...
 • Pytanie nr 67293 - Które z wymienionych paliw jest zaliczane do źródeł energii konwencjonalnej?
 • Pytanie nr 67294 - Do pomiaru poziomu wody w kotle instalacji centralnego ogrzewania parowego niskiego ciśnienia nal...
 • Pytanie nr 67295 - Pompa obiegowa w instalacji grzewczej z tradycyjnym kotłem na paliwo stałe będzie pracowała bezaw...
 • Pytanie nr 67296 - Które narzędzia są niezbędne do montażu instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych czarnyc...
 • Pytanie nr 67297 - Wykonując instalację grzewczą, do łączenia rur i kształtek polipropylenowych należy użyć
 • Pytanie nr 67298 - Jaką pojemność powinien mieć zasobnik ciepłej wody użytkowej dla sześcioosobowej rodziny, jeżeli ...
 • Pytanie nr 67299 - W instalacji grzewczej do uzbrojenia grzejników nie jest stosowany
 • Pytanie nr 67300 - Przed przeprowadzeniem próby ciśnieniowej na zimno instalację grzewczą wystarczy
 • Pytanie nr 67301 - Wilgotność względna powietrza w mieszkaniu nie powinna być niższa niż
 • Pytanie nr 67302 - Stanowisko robocze z palnikiem acetylenowo-tlenowym do cięcia stali powinno być wyposażone w went...
 • Pytanie nr 67303 - Element instalacji wentylacyjnej przedstawiony na rysunku to
 • Pytanie nr 67304 - Który element centrali wentylacyjnej oznaczono na rysunku cyfrą 1?
 • Pytanie nr 67305 - Na podstawie tabeli oblicz koszt montażu dwóch cyklonów wiedząc, że czas pracy montera wynosi 4 g...
 • Pytanie nr 67306 - Którą złączkę należy zastosować w instalacji wentylacyjnej do zmiany przekroju przewodu z prostok...
 • Pytanie nr 67307 - Do pomiaru względnej wilgotności powietrza na końcu kanału klimatyzacyjnego należy użyć
 • Pytanie nr 67308 - Przewody instalacji wentylacyjnej o przekroju okrągłym wykonane z blachy ocynkowanej powinny być ...
 • Pytanie nr 67309 - Kontrola działania urządzeń klimatyzacyjnych nie obejmuje
 • Pytanie nr 67310 - Który sposób czyszczenia kanału wentylacyjnego spiro przedstawiono na rysunku?

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ