LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 11301 - Na rysunku przedstawiono schemat ideowy manipulatora z chwytakiem. Ramię manipulatora K może
 • Pytanie nr 11302 - Jednostką prędkości kątowej w układzie SI jest
 • Pytanie nr 11303 - Sensory o działaniu ciągłym i wzmacniacze operacyjne, to typowe elementy układu sterowania
 • Pytanie nr 11304 - Z tabeli wynika, że orientacyjna siła siłownika o średnicy tłoka 12 mm, tłoczyska 6 mm, przy ciśn...
 • Pytanie nr 11305 - Element oznaczony symbolem BC 107, to tranzystor
 • Pytanie nr 11306 - Rysunek przedstawia fragment programu sterownika PLC w języku FBD . Przejście ze stanu wysokiego ...
 • Pytanie nr 11307 - Bramka przedstawiona na rysunku realizuje funkcję
 • Pytanie nr 11308 - Schemat przedstawia
 • Pytanie nr 11309 - Rysunek przedstawia symbol zaworu
 • Pytanie nr 11310 - Rysunek przedstawia symbol zaworu
 • Pytanie nr 11311 - Czujnik przedstawiony na rysunku posiada opornik platynowy Pt100 jako element przetwarzający. Czu...
 • Pytanie nr 11312 - Element przedstawiony na rysunku jest wykorzystywany do
 • Pytanie nr 11313 - Wyjście sensora, którego symbol przedstawiony jest na rysunku, jest aktywne gdy
 • Pytanie nr 11314 - Na rysunku przestawiono symbol
 • Pytanie nr 11315 - Po wsunięciu siłownika 1A1 następuje przełączenie zaworu
 • Pytanie nr 11316 - W kroku drugim diagramu przedstawionego na rysunku
 • Pytanie nr 11317 - W miarę wzrostu ciśnienia w zbiorniku sprężarki, przy założeniu stałej wilgotności i temperatury ...
 • Pytanie nr 11318 - Wartość średnia napięcia wyjściowego U2 prostownika przedstawionego na rysunku jest równa około...
 • Pytanie nr 11319 - W termometrach rezystancyjnych (oporowych) wykorzystuje się zjawisko polegające na zmianie
 • Pytanie nr 11320 - Rewersyjny licznik impulsów, to licznik
 • Pytanie nr 11321 - Ultradźwiękowy czujnik analogowy pozwala na bezkontaktowy pomiar odległości przeszkody od czujnik...
 • Pytanie nr 11322 - Enkoder jest przetwornikiem
 • Pytanie nr 11323 - Otwarcie zaworu 1V0 dopływu wody do zbiornika następuje po wygenerowaniu przez czujnik B0 sygnału...
 • Pytanie nr 11324 - Siłownik, zasilany sprężonym powietrzem o ciśnieniu roboczym 8 barów, wykonuje pracę z prędkością...
 • Pytanie nr 11325 - Do sterowania siłowników jednostronnego działania stosuje się zawory rozdzielające
 • Pytanie nr 11326 - Największym momentem rozruchowym charakteryzują się silniki
 • Pytanie nr 11327 - Prąd stanu jałowego transformatora jest równy około 10% wartości prądu znamionowego. Do dokładneg...
 • Pytanie nr 11328 - Aby zapewnić dokładny pomiar natężenia prądu elektrycznego w układach mechatronicznych należy uży...
 • Pytanie nr 11329 - Demontaż przekładni pasowych rozpoczyna się od
 • Pytanie nr 11330 - Muskuł pneumatyczny przedstawiony na rysunku przystosowany jest do połączenia
 • Pytanie nr 11331 - Do zaciskania tulejek na końcówkach przewodów elektrycznych należy zastosować
 • Pytanie nr 11332 - Do cięcia drutu o średnicy powyżej 1mm należy zastosować
 • Pytanie nr 11333 - W czasie pracy urządzenia stwierdzono zwiększony hałas spowodowany przez łożysko toczne. Naprawa ...
 • Pytanie nr 11334 - Silnik komutatorowy podlegał długotrwałemu przeciążeniu, co spowodowało wystąpienie zwarć międzyz...
 • Pytanie nr 11335 - W kroku 4 siłownik 1A jest
 • Pytanie nr 11336 - Wsuwanie siłownika 1A rozpoczyna się po zadziałaniu czujnika
 • Pytanie nr 11337 - Olej mineralny z dodatkami zwiększającymi właściwości antykorozyjne i odporność na starzenie oraz...
 • Pytanie nr 11338 - Układ przedstawiony na rysunku wymaga zasilania
 • Pytanie nr 11339 - Powierzchnia A2 większego tłoka prasy hydraulicznej, przedstawionej na rysunku, jest dziesięć raz...
 • Pytanie nr 11340 - Tranzystor bipolarny n-p-n, przedstawiony na rysunku, jest w stanie przewodzenia, je żeli potencj...
 • Pytanie nr 11341 - Powierzchnia czynna tłoka siłownika, który wytwarza siłę czynną 1 600 N, przy ciśnieniu 1 MPa i w...
 • Pytanie nr 11342 - Spadek napięcia na rezystorze R = 1 000 Ω, ograniczającym prąd w obwodzie sterownika PLC, jest ró...
 • Pytanie nr 11343 - Wartość skuteczna napięcia odczytana z oscylogramu dla Ay = 2 V/dz, Ax = 1 ms/dz jest równa
 • Pytanie nr 11344 - Częstotliwość napięcia odczytana z oscylogramu Ay = 2 V/dz, Ax = 1 ms/dz jest równa
 • Pytanie nr 11345 - W pozycji "I" przełącznika przedstawionego na rysunku omomierz wskaże następujące rezystancje:
 • Pytanie nr 11346 - Jeżeli w trakcie montażu silnika trójfazowego przerwany został przewód ochronny PE, to może dojść...
 • Pytanie nr 11347 - Zagrożenie dla zdrowia człowieka, pochodzące od urządzeń hydraulicznych, spowodowane jest głównie...
 • Pytanie nr 11348 - Na skutek oddziaływania na dłoń pracownika strumienia wysoko sprężonego dwutlenku węgla nastąpiło...
 • Pytanie nr 11349 - Pracownik obsługujący sprzęt wytwarzający drgania, np. młot pneumatyczny, powinien być zaopatrzon...
 • Pytanie nr 11350 - Podczas eksploatacji urządzenia mechatronicznego pracownik uległ porażeniu prądem elektrycznym, a...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ