LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 105010 - Zinterpretuj poniższą tabelę przedstawiającą wyniki badania satysfakcji pacjentów z usług elektro...
 • Pytanie nr 105027 - Zidentyfikuj, który z poniższych etapów choroby jest najczęściej diagnozowany za pomocą technik e...
 • Pytanie nr 105030 - Określ, które z poniższych objawów są typowe dla zawału serca.
 • Pytanie nr 105043 - Które z poniższych działań są odpowiednie, gdy podejrzewasz, że pacjent jest ofiarą przemocy?
 • Pytanie nr 105049 - Podczas wykonywania badania radiologicznego, Twoim pacjentem jest osoba niesłysząca. Znasz podsta...
 • Pytanie nr 105051 - Podczas badania radiologicznego, pacjent niesłyszący zaczyna odczuwać dyskomfort. Jak za pomocą j...
 • Pytanie nr 105057 - Zidentyfikuj, które z poniższych działań jest przykładem profilaktyki wtórnej.
 • Pytanie nr 105061 - Określ, które z poniższych działań jest najbardziej zgodne z definicją promocji zdrowia.
 • Pytanie nr 105062 - Rozważ następującą sytuację: Pacjent z cukrzycą typu 2 jest regularnie monitorowany przez lekarza...
 • Pytanie nr 105064 - Rozważ następującą sytuację: Pacjentka zgłasza się na badanie mammograficzne. W jakim celu tego t...
 • Pytanie nr 105073 - Podczas sesji radioterapii, technik elektroradiolog jest odpowiedzialny za:
 • Pytanie nr 105078 - Wskaż, które z poniższych stwierdzeń na temat norm jest prawdziwe.
 • Pytanie nr 105080 - Podczas przeprowadzania procedury radiologicznej, technik elektroradiolog korzysta z tabeli zawie...
 • Pytanie nr 105109 - Podczas wykonywania badania rentgenowskiego, pacjent jest narażony na promieniowanie. Jaki jest g...
 • Pytanie nr 105111 - Badanie Typ promieniowania Tomografia komputerowa X ...
 • Pytanie nr 105114 - Pacjent przyszedł na badanie rentgenowskie klatki piersiowej. Po wykonaniu badania, zauważasz, że...
 • Pytanie nr 105123 - Na obrazie z rezonansu magnetycznego zauważasz parzysty narząd o kształcie fasoli, położony w dol...
 • Pytanie nr 105136 - Parametry pacjenta Wartości Wiek 55 lat Waga 75 kg Wysokość 170 cm St...
 • Pytanie nr 105140 - Przygotowujesz pacjenta do badania rezonansem magnetycznym. Pacjent jest uczulony na gadolin. Wyb...
 • Pytanie nr 105143 - Jaki jest główny cel stosowania środków kontrastowych podczas badania rezonansem magnetycznym?
 • Pytanie nr 105145 - Podczas wykonywania rezonansu magnetycznego, który z poniższych czynników jest najważniejszy dla ...
 • Pytanie nr 105146 - Procedura Typ promieniowania Rezonans magnetyczny A Radiologia interwencyjna B ...
 • Pytanie nr 105148 - Podczas wykonywania badań i zabiegów z zakresu radiologii naczyniowej, interwencyjnej i hemodynam...
 • Pytanie nr 105154 - Podczas przeprowadzania badania rezonansu magnetycznego pacjenta, zauważasz, że niektóre dane w b...
 • Pytanie nr 105155 - Załóżmy, że wykonujesz badanie radiologiczne. Poniżej znajduje się tabela z danymi pacjenta: ...
 • Pytanie nr 105156 - Podczas przeprowadzania badania rezonansu magnetycznego, zauważasz, że w bazie danych pacjenta br...
 • Pytanie nr 105167 - Podczas wykonywania badania elektrokardiografii (EKG), zauważasz nieprawidłowości w zapisie. Jak ...
 • Pytanie nr 105171 - Badanie Parametr Elektroencefalografia (EEG) ? Jaki param...
 • Pytanie nr 105177 - Podczas wykonywania spirometrii, zauważasz, że wyniki są niewiarygodne. Które z poniższych działa...
 • Pytanie nr 105178 - Podczas wykonywania elektromiografii (EMG), zauważasz, że na zapisie pojawiają się artefakty. Któ...
 • Pytanie nr 105180 - Zidentyfikuj błąd w poniższej tabeli dokumentującej wykonanie badania elektrokardiograficznego (E...
 • Pytanie nr 105189 - Podczas oddziaływania promieniowania jonizującego z materią, które z poniższych zjawisk jest najm...
 • Pytanie nr 105190 - Typ promieniowania Typ oddziaływania Fotonowe A Cząsteczkowe B Dopasuj typy...
 • Pytanie nr 105196 - Podczas wykonywania radioterapii stosuje się różne techniki modulacji intensywności wiązki (IMRT)...
 • Pytanie nr 105202 - Podczas przygotowywania stanowiska do radioterapii, jakie jest główne zadanie technika elektrorad...
 • Pytanie nr 105207 - Pacjent pyta Cię o czas trwania radioterapii. Jak odpowiesz?
 • Pytanie nr 105208 - Pacjent pyta Cię, czy może jeść przed radioterapią. Jak odpowiesz?
 • Pytanie nr 106240 - Podczas planowania brachyterapii, które z poniższych czynników jest najważniejszy do uwzględnieni...
 • Pytanie nr 106243 - Wyjaśnij, dlaczego brachyterapia HDR (High Dose Rate) jest często preferowana w leczeniu guzów o ...
 • Pytanie nr 107055 - Podczas analizy zdjęcia rentgenowskiego zauważasz niejednolite zacienienie w płucach pacjenta. Ja...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ