LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 105610 - Zidentyfikuj system informatyczny, który jest odpowiedzialny za zarządzanie, koordynację i kontro...
 • Pytanie nr 105613 - Rozważ następującą sytuację: Sieć komputerowa została zaprojektowana do przesyłania danych w spos...
 • Pytanie nr 105620 - Zamień liczbę binarną 100110 na system dziesiętny. Jaki jest jej odpowiednik?
 • Pytanie nr 105623 - Załóż, że otrzymałeś e-mail z załącznikiem od nieznajomego nadawcy. E-mail wydaje się podejrzany,...
 • Pytanie nr 105625 - Która z poniższych technik jest najczęściej stosowana przez phishing, aby nakłonić użytkownika do...
 • Pytanie nr 105636 - Co oznacza pojęcie "spear phishing" w kontekście cyberbezpieczeństwa?
 • Pytanie nr 105641 - Zidentyfikuj, które oznaczenie odpowiada normie międzynarodowej.
 • Pytanie nr 105645 - W jakim celu stosuje się procedury oceny zgodności podczas tworzenia stron internetowych?
 • Pytanie nr 105650 - Który tag HTML jest używany do tworzenia tabeli?
 • Pytanie nr 105652 - <style> body { background-color: lightblue; } </style> Jakiego t...
 • Pytanie nr 105653 - Załóż, że masz stronę internetową z wieloma divami, a każdy z nich ma przypisany klasę "box". Chc...
 • Pytanie nr 105660 - Rozważ następujący fragment kodu CSS: p::after { content: "Read more..."; } ...
 • Pytanie nr 105661 - Podczas instalacji systemu zarządzania treścią WordPress, jesteś zapytany o informacje dotyczące ...
 • Pytanie nr 105666 - Podczas konfiguracji strony internetowej w systemie WordPress, stworzyłeś nową stronę o nazwie "O...
 • Pytanie nr 105668 - Załóżmy, że chcesz dodać nowego użytkownika do swojej strony WordPress z poziomem uprawnień "Auto...
 • Pytanie nr 105673 - Przygotowujesz grafikę, która będzie zawierała przezroczyste elementy. Który format pliku powinie...
 • Pytanie nr 105677 - Załóżmy, że pracujesz nad projektem strony internetowej i klient prosi o zastosowanie animacji. K...
 • Pytanie nr 105689 - Pracujesz nad stroną internetową, która zawiera wiele plików audio. Chcesz, aby każdy plik był od...
 • Pytanie nr 105691 - Przygotowujesz stronę internetową, która zawiera plik audio. Chcesz, aby plik audio był odtwarzan...
 • Pytanie nr 105699 - Zauważyłeś, że strona internetowa ładuje się wolno w jednej z przeglądarek. Jakie narzędzie powin...
 • Pytanie nr 105705 - Dlaczego ważne jest przeprowadzanie regularnych testów wydajności strony internetowej?
 • Pytanie nr 105706 - Przy walidacji strony internetowej natknąłeś się na błąd "Bad value X-UA-Compatible for attribute...
 • Pytanie nr 105707 - Które z poniższych narzędzi jest najczęściej używane do walidacji stron internetowych?
 • Pytanie nr 105711 - Rozważasz wybór usług hostingu dla aplikacji internetowej, która ma być skalowalna i elastyczna. ...
 • Pytanie nr 105712 - <table> <tr> <th>Hosting</th> <th>Cena<...
 • Pytanie nr 105734 - Co oznacza, jeśli w diagramie E/R encja "Zamówienie" ma relację z encją "Produkt", a na linii rel...
 • Pytanie nr 105735 - Załóż, że masz do czynienia z bazą danych MySQL i chcesz zaktualizować wartość w jednym z rekordó...
 • Pytanie nr 105738 - Które z poniższych poleceń SQL służy do usuwania rekordów z tabeli?
 • Pytanie nr 105740 - Załóż, że masz tabelę o nazwie Pracownicy z kolumnami: ID, Imię, Nazwisko i Pensja. Wybierz polec...
 • Pytanie nr 105751 - Masz tabelę o nazwie "Klienci" z następującymi kolumnami: Id, Imię, Nazwisko, Email. Chcesz zaimp...
 • Pytanie nr 105757 - Jakie jest przeznaczenie zapytania SQL UPDATE?
 • Pytanie nr 105759 - Rozważ następujący fragment kodu SQL: SELECT Imię, Nazwisko FROM Pracownicy WHERE Pensja...
 • Pytanie nr 105766 - Jesteś administratorem bazy danych i zauważyłeś, że niektóre dane są niekompletne lub niepoprawne...
 • Pytanie nr 105780 - Rozważ następujący fragment kodu PHP: <?php setcookie("user", "John Doe", time() + 3600); ...
 • Pytanie nr 105785 - Załóż, że tworzysz aplikację internetową w środowisku programistycznym. Jakie z poniższych funkcj...
 • Pytanie nr 105791 - Rozważ następujący scenariusz: Tworzysz aplikację internetową i chcesz zastosować styl CSS do spe...
 • Pytanie nr 105794 - Przyjrzyj się poniższemu fragmentowi kodu JavaScript. Co zostanie wyświetlone w konsoli po jego w...
 • Pytanie nr 106257 - Przeglądając logi sieciowe, zauważasz wiele połączeń na porcie 22. Który protokół prawdopodobnie ...
 • Pytanie nr 106258 - Które z poniższych narzędzi jest najbardziej odpowiednie do monitorowania czasu odpowiedzi serwer...
 • Pytanie nr 107471 - Załóżmy, że tworzysz diagram E/R dla sklepu internetowego. Jaki typ relacji powinien istnieć międ...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ