LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 1915 - Które z elementów elektronicznych półprzewodnikowych należą do bezzłączowych?
 • Pytanie nr 1916 - Z jakiego materiału wykonane są żyły kabli telekomunikacyjnych stacyjnych i miejscowych oraz syme...
 • Pytanie nr 1917 - Przedstawiony symbol graficzny stosowany w schematach telekomunikacyjnych jest oznaczeniem
 • Pytanie nr 1918 - Z jaką szybkością transmisji umożliwia przesyłanie danych modem wewnętrzny ISDN BRI, zamontowany ...
 • Pytanie nr 1919 - Jaką pamięć operacyjną komputera przedstawia rysunek?
 • Pytanie nr 1920 - Jaki rodzaj modulacji wykorzystają modemy komputerowe łącza analogowego działającego w standardzi...
 • Pytanie nr 1921 - Która z przedstawionych charakterystyk promieniowania anten odpowiada charakterystyce anteny dook...
 • Pytanie nr 1922 - Zgodnie z PN głębokość h ułożenia kabla w ziemi (rysunek poniżej) dla kabli magistralnych powinna...
 • Pytanie nr 1923 - Który z wymienionych poniżej modemów umożliwia pobieranie danych od operatora sieci teleinformaty...
 • Pytanie nr 1924 - Jakim urządzeniem można zmierzyć tłumienność światłowodu?
 • Pytanie nr 1925 - Ile maksymalnie terminali abonenckich można podłączyć do interfejsu cyfrowego ISDN BRI?
 • Pytanie nr 1926 - W jakich jednostkach definiuje się przepustowość kanału cyfrowego?
 • Pytanie nr 1927 - Rysunek pochodzący z dokumentacji komputera przedstawia fragment płyty głównej. Numerami 1, 2, 3 ...
 • Pytanie nr 1928 - Oblicz koszt zużycia energii elektrycznej przez komputer pracujący 10 godzin dziennie przez 30 dn...
 • Pytanie nr 1929 - Na podstawie oferty cenowej zaproponuj klientowi drukarkę o najniższych kosztach rocznej eksploat...
 • Pytanie nr 1930 - Oblicz koszt 2-godzinnego połączenia z Internetem za pomocą modemu ISDN w godzinach szczytu uwzgl...
 • Pytanie nr 1931 - Przed przystąpieniem do wymiany w komputerze uszkodzonej karty sieciowej należy
 • Pytanie nr 1932 - W pomieszczeniu, w którym znajduje się kilka stanowisk komputerowych odległości między stanowiski...
 • Pytanie nr 1933 - W przypadku porażenia prądem elektrycznym, pierwszą czynnością osoby udzielającej pierwszą pomoc ...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ