LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 23391 - Niezborność ruchowa to zaburzenie
 • Pytanie nr 23392 - Określenie "DC" w nazwie leku, np. "Orbenin DC", oznacza, że lek stosuje się
 • Pytanie nr 23393 - Potwierdzenie babeszjozy zwierzęcia wymaga dodatkowego badania mikroskopowego
 • Pytanie nr 23394 - Insulinę należy przechowywać
 • Pytanie nr 23395 - Jeśli producent zaleca podanie leku "i.v." to oznacza, że lek należy podać
 • Pytanie nr 23396 - Psu w stanie cukrzycowej kwasicy metabolicznej nie można podać kroplówki z roztworem
 • Pytanie nr 23397 - Optymalna temperatura wewnętrzna ciała psa to
 • Pytanie nr 23398 - Na etykiecie szczepionki dla psów Biocan DP litery "DP" oznaczają, że szczepionka jest przeciw
 • Pytanie nr 23399 - Które badanie wykonywane jest za pomocą fonendoskopu?
 • Pytanie nr 23400 - Wysoka gorączka, krwiomocz i silna apatia u psa to klasyczne objawy
 • Pytanie nr 23401 - Toksoplazmoza jest zoonozą, którą człowiek najczęściej zaraża się od
 • Pytanie nr 23402 - Do którego z oznaczeń wykonywanych na próbce krwi zwierzę powinno być na czczo?
 • Pytanie nr 23403 - W trakcie badania klinicznego krowy stwierdzono wysklepienie lewego dołu głodowego i bębenkowy wy...
 • Pytanie nr 23404 - Nużyca to choroba o etiologii
 • Pytanie nr 23405 - Chemiczne działanie chorobotwórcze glist opiera się na
 • Pytanie nr 23406 - Która z wymienionych chorób bydła szerzy się drogą pionową?
 • Pytanie nr 23407 - Dutka zakładana na górną wargę służy do poskramiania
 • Pytanie nr 23408 - Kleszcze Backhausa służą do
 • Pytanie nr 23409 - Do lecznicy przyjęto kocię w stanie hipotermii. Aby wyprowadzić zwierzę z tego stanu, należy je
 • Pytanie nr 23410 - Okresem karencji leku lub preparatu weterynaryjnego nazywa się
 • Pytanie nr 23411 - Lekarz weterynarii osłuchując psa stwierdził występowanie zaburzeń rytmu serca. Badanie dodatkowe...
 • Pytanie nr 23412 - Zeskrobinę do badania parazytologicznego należy pobrać
 • Pytanie nr 23413 - Ile ml leku należy podać psu ważącemu 15 kg, jeśli lek zawiera 5 mg/l ml substancji czynnej, któr...
 • Pytanie nr 23414 - Próbkę krwi pobraną do badań biochemicznych surowicy, których nie można wykonać w krótkim czasie,...
 • Pytanie nr 23415 - U zwierzęcia po wypadku stwierdzono rozszerzone, niereagujące na światło źrenice oraz brak odruch...
 • Pytanie nr 23416 - Aby uniknąć powikłań bakteryjnych w przebiegu zakaźnej choroby wirusowej, stosuje się
 • Pytanie nr 23417 - Cuchnący wypływ z dróg rodnych, zapalenie wymienia, zmiany patologiczne w stawach występują u kró...
 • Pytanie nr 23418 - Dodatni wynik próby TBC u buhaja świadczy o zakażeniu
 • Pytanie nr 23419 - W profilaktyce krzywicy zwierzętom młodym należy zapewnić w diecie odpowiednio wysoki poziom
 • Pytanie nr 23420 - Na wydruku z analizatora moczu skrót "SG" oznacza
 • Pytanie nr 23421 - Lekarz weterynarii zalecił podanie psu 150 mg cefaleksyny. Ile ml preparatu Cefalexin 18% należy ...
 • Pytanie nr 23422 - Które narzędzia chirurgiczne są niezbędne do zszycia skóry?
 • Pytanie nr 23423 - Narzędzia chirurgiczne przed sterylizacją w autoklawie należy najpierw
 • Pytanie nr 23424 - Próba drążkowa Gotzego służy diagnostyce
 • Pytanie nr 23425 - Na wydruku morfologii psa widnieje informacja: WBC 21,3 <6,0-16,5>. Świadczy ona
 • Pytanie nr 23426 - Aby badaniem fizykalnym zbadać wątrobę psa, należy omacać okolicę
 • Pytanie nr 23427 - Rurkę intubacyjną wprowadza się do
 • Pytanie nr 23428 - Sedymentacja to jedna z metod parazytologicznego badania
 • Pytanie nr 23429 - Na płytce Petriego z agarem krwawym wykonuje się badanie
 • Pytanie nr 23430 - Tarnik służy do

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ