LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 26471 - Wykańczanie powierzchni matrycy wykonuje się w operacji
 • Pytanie nr 26472 - Bardzo dokładne przyleganie do siebie płaskich powierzchni współpracujących uzyskuje się, stosują...
 • Pytanie nr 26473 - Pokrętło do gwintownika należy wykonać ze stali
 • Pytanie nr 26474 - Zgodnie z informacją w tabeli, do wykonania otworu pod gwint M16 w żeliwie należy zastosować wier...
 • Pytanie nr 26475 - Do trasowania równoległych linii w płytce stojącej na płycie traserskiej należy użyć
 • Pytanie nr 26476 - Którego narzędzia należy użyć do kontroli wałka o średnicy ϕ20-0,002?
 • Pytanie nr 26477 - Do jednoczesnego wykonania otworów w płytce zgodnie z przedstawionym rysunkiem, w warunkach produ...
 • Pytanie nr 26478 - Do oceny prawidłowości wykonania gwintu wewnętrznego stosuje się
 • Pytanie nr 26479 - Zmniejszenie średnicy hartowanego wałka o 0,2 mm należy wykonać w operacji
 • Pytanie nr 26480 - Wstępne wykonanie wałów korbowych następuje w operacji
 • Pytanie nr 26481 - Na rysunku wiertarki kadłubowej skrzynkę posuwów oznaczono literą
 • Pytanie nr 26482 - Obróbka płaszczyzn polegająca na skrawaniu materiału nożem zamocowanym w suwaku, wykonującym pozi...
 • Pytanie nr 26483 - Z jakiego materiału wykonuje się wały maszyn i urządzeń?
 • Pytanie nr 26484 - Do toczenia długich stożków należy zastosować
 • Pytanie nr 26485 - Zgodnie z przedstawionym rysunkiem w operacji przepychania otworu koło zębate jest mocowane
 • Pytanie nr 26486 - Narzędzie skrawające do dokładnej obróbki wałków przedstawiono na rysunku oznaczonym literą
 • Pytanie nr 26487 - Do kontroli średnicy ϕ15H7 w produkcji wielkoseryjnej stosuje się
 • Pytanie nr 26488 - Na rysunku tokarki pociągowej numerem 2 oznaczono
 • Pytanie nr 26489 - Na podstawie informacji w zamieszczonej tabeli, jako materiał zastępczy za żeliwo ZL400, dla któr...
 • Pytanie nr 26490 - Rysunek przedstawia schemat wykonywania połączenia w technologii
 • Pytanie nr 26491 - Ruch koła zębatego wzdłuż osi wału realizowany jest przez połączenie
 • Pytanie nr 26492 - Na rysunku przedstawiono
 • Pytanie nr 26493 - Zgrzewanie pozwala trwale połączyć
 • Pytanie nr 26494 - Które narzędzie jest niezbędne przy wykonywaniu połączenia nitowego płaskowników?
 • Pytanie nr 26495 - Przygotowanie do spawania doczołowego płaskowników o grubości 10 mm polega na ich
 • Pytanie nr 26496 - Połączenie wtłaczane kombinowane wykonuje się poprzez
 • Pytanie nr 26497 - Do oceny jakości złącza lutowanego skrzynki narzędziowej wystarcza badanie
 • Pytanie nr 26498 - Rysunek przedstawia
 • Pytanie nr 26499 - Napęd z silnika wiertarki na wrzeciono, zgodnie z przedstawionym rysunkiem, przenoszony jest za p...
 • Pytanie nr 26500 - Typowa kolejność demontażu maszyn i urządzeń powinna być następująca:
 • Pytanie nr 26501 - Okres, w którym maszyna lub urządzenie zachowuje swoje wartości użytkowe, nazywamy
 • Pytanie nr 26502 - Określenie stanu technicznego wiertła przed każdym użyciem na stanowisku wiertarskim polega na
 • Pytanie nr 26503 - Średnica zewnętrzna łożyska wynosi ϕ42, a średnica czopa wału wynosi ϕ20. Na podstawie informacji...
 • Pytanie nr 26504 - Nałożenie warstwy materiału o innych bądź tych samych właściwościach niż materiał przedmiotu do r...
 • Pytanie nr 26505 - W przypadku stępienia płytki skrawającej z łamaczem wióra należy
 • Pytanie nr 26506 - Na podstawie zamieszczonego schematu montażowego pompy kolejność czynności jest następująca:
 • Pytanie nr 26507 - W celu zwiększenia odporności części maszyny na korozję i ścieranie należy ją
 • Pytanie nr 26508 - Które z wymienionych narzędzi jest stosowane do obróbki uzębień kół zębatych?
 • Pytanie nr 26509 - Narzędzie przed jego magazynowaniem należy
 • Pytanie nr 26510 - Rysunek przedstawia sposób kontroli osadzenia panewek łożysk ślizgowych w korpusie poprzez sprawd...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ