LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 27591 - Przemiana energii elektrycznej w elektryczną odbywa się w
 • Pytanie nr 27592 - Przed przystąpieniem do wykonywania prac konserwacyjnych przy urządzeniach elektroenergetycznych ...
 • Pytanie nr 27593 - Symbolem X na rysunku oznaczono
 • Pytanie nr 27594 - Elektronarzędzia stosowane przy montażu oraz konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych powinny ...
 • Pytanie nr 27595 - Na schemacie przedstawiono uzwojenia stojana silnika indukcyjnego połączone w
 • Pytanie nr 27596 - Na schemacie przedstawiono układ połączeń elektrycznych maszyny prądu stałego o wzbudzeniu
 • Pytanie nr 27597 - Na zdjęciu przedstawiono silnik
 • Pytanie nr 27598 - Na schemacie przedstawiono rozruch silnika indukcyjnego metodą
 • Pytanie nr 27599 - Na zdjęciu przedstawiono tabliczkę znamionową silnika indukcyjnego. Na podstawie danych znamionow...
 • Pytanie nr 27600 - Zabezpieczeniem zwarciowym silnika jest
 • Pytanie nr 27601 - Przewody ochronne oznacza się kolorem
 • Pytanie nr 27602 - Przewód wielożyłowy o izolacji i powłoce z polwinitu, o jednodrutowych żyłach miedzianych, okrągł...
 • Pytanie nr 27603 - Rysunek przedstawia symbol graficzny
 • Pytanie nr 27604 - Odłącznik przeznaczony jest do
 • Pytanie nr 27605 - Symbolem Y na rysunkach oznaczono
 • Pytanie nr 27606 - Stopień ochrony IP58 charakteryzuje obudowę
 • Pytanie nr 27607 - Na schemacie przedstawiono symbol graficzny przycisku ze stykiem
 • Pytanie nr 27608 - Przyczyną silnego iskrzenia na komutatorze jest
 • Pytanie nr 27609 - Na schemacie przedstawiono układ sterowania silnika. Naciśnięcie przycisku PZ1 powoduje załączeni...
 • Pytanie nr 27610 - Dane na tabliczce znamionowej wskazują, że do pomiaru prądu znamionowego silnika, przy połączeniu...
 • Pytanie nr 27611 - Podczas montażu silnika indukcyjnego trójfazowego został przerwany przewód PE. Może to skutkować...
 • Pytanie nr 27612 - W przedstawionym na rysunku zespole koła pasowego strzałką oznaczono
 • Pytanie nr 27613 - W układzie przedstawionym na rysunku napięcie wyjściowe wynosi 5 V. Oznacza to, że
 • Pytanie nr 27614 - Na schemacie przedstawiono symbol graficzny
 • Pytanie nr 27615 - Na szynie DIN sterownik PLC należy zamontować za pomocą
 • Pytanie nr 27616 - Koło zębate oznaczone na rysunku cyfrą 2 jest osadzone na wałku za pomocą elementu oznaczonego cy...
 • Pytanie nr 27617 - Na zdjęciu przedstawiono
 • Pytanie nr 27618 - Urządzenie przedstawione na zdjęciu posiada
 • Pytanie nr 27619 - Na rysunku przedstawiono schemat
 • Pytanie nr 27620 - Wyłącznik różnicowoprądowy o oznaczeniu CFI6—40-2-003AC 2P i wytrzymałości zwarciowej 6 kA odłącz...
 • Pytanie nr 27621 - Transformator o danych znamionowych U1N = 230 V, U2N = 24 V/48 V zasilono od strony górnego napię...
 • Pytanie nr 27622 - Wartość rezystancji znamionowej rezystora o kodzie paskowym: żółty, fioletowy, czerwony, złoty wy...
 • Pytanie nr 27623 - Narzędzie przedstawione na zdjęciu służy do
 • Pytanie nr 27624 - Oględziny silnika komutatorowego prądu stałego, przeprowadzane w czasie postoju silnika, pozwalaj...
 • Pytanie nr 27625 - Bezpośredni pomiar rezystancji cewki stycznika przeprowadza się przy zastosowaniu
 • Pytanie nr 27626 - Podczas badania trójfazowego silnika indukcyjnego klatkowego pomierzono rezystancje jego uzwojeń:...
 • Pytanie nr 27627 - Dobry stan techniczny intensywnie użytkowanej wiertarki elektrycznej zapewni
 • Pytanie nr 27628 - Na oscylogramie przedstawiony jest przebieg napięcia sinusoidalnie przemiennego. Dla Y = 0,5 V/dz...
 • Pytanie nr 27629 - Na schemacie przedstawiono układ zasilania świetlówki. Cyfrą 1 oznaczono
 • Pytanie nr 27630 - Do pomiaru energii elektrycznej zastosowano licznik indukcyjny jednofazowy o danych znamionowych ...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ