LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 30991 - Produktem bogatym w nienasycone kwasy tłuszczowe jest
 • Pytanie nr 30992 - O zakwalifikowaniu mąki do danego typu decyduje
 • Pytanie nr 30993 - Do surowców o najkrótszym okresie trwałości należy zaliczyć
 • Pytanie nr 30994 - Do warzyw liściowych należy zaliczyć
 • Pytanie nr 30995 - Ocena organoleptyczna polega na sprawdzeniu właściwości żywności za pomocą
 • Pytanie nr 30996 - Które określenie charakteryzuje minimum sensoryczne?
 • Pytanie nr 30997 - Który z wymienionych surowców należy przechowywać w najniższej temperaturze?
 • Pytanie nr 30998 - Do pomiaru wilgotności w magazynie surowców należy stosować
 • Pytanie nr 30999 - Zmianą biologiczną zachodzącą w czasie przechowywania żywności jest
 • Pytanie nr 31000 - Które zmiany zachodzą w owocach podczas ich przechowywania?
 • Pytanie nr 31001 - System zapewnienia bezpieczeństwa żywności określany jest skrótem
 • Pytanie nr 31002 - Utrwalanie żywności przez zagęszczenie należy stosować podczas produkcji
 • Pytanie nr 31003 - Azotany i azotyny należy stosować do utrwalania
 • Pytanie nr 31004 - Do produktów utrwalanych metodą UHT należy zaliczyć
 • Pytanie nr 31005 - Do marynowania warzyw należy zastosować kwas
 • Pytanie nr 31006 - Na fotografii przedstawiono element wyposażenia
 • Pytanie nr 31007 - Na fotografii przedstawiono urządzenie, które należy wykorzystać podczas obróbki jaj do
 • Pytanie nr 31008 - Które grupy produktów, zgodnie z systemem zapewnienia jakości żywności, dopuszcza się do wspólneg...
 • Pytanie nr 31009 - Zgodnie z układem funkcjonalnym pomieszczeń w zakładzie gastronomicznym zmywalnia naczyń kuchenny...
 • Pytanie nr 31010 - Wytyczne GMP/GHP nie dotyczą aspektów produkcji takich jak
 • Pytanie nr 31011 - Stan zdrowia przyjmowanego do pracy pracownika zakładu gastronomicznego powinien być potwierdzony...
 • Pytanie nr 31012 - Na podstawie zamieszczonego normatywu wskaż, ile porcji blinów należy przygotować, mając do dyspo...
 • Pytanie nr 31013 - Przedstawiony schemat czynności dotyczy wykonywania
 • Pytanie nr 31014 - Wałkowanie ciasta podstawowego z ciastem maślanym charakteryzuje produkcję ciasta
 • Pytanie nr 31015 - Proces polegający na obsmażeniu półproduktu, następnie na gotowaniu w małej ilości wody pod przyk...
 • Pytanie nr 31016 - Którego surowca brakuje w normatywie wykonania pierogów ruskich?
 • Pytanie nr 31017 - Do wykonania farszu do kołdunów należy użyć mięsa
 • Pytanie nr 31018 - Sporządzając "rybę po polsku" należy oczyszczoną rybę
 • Pytanie nr 31019 - Flambirowanie to proces polegający na
 • Pytanie nr 31020 - Racjonalna gospodarka żywnością polega na
 • Pytanie nr 31021 - Wskaż składniki żywnościowe, między którymi zachodzą reakcje Maillarda.
 • Pytanie nr 31022 - Urządzeniem przedstawionym na fotografii jest
 • Pytanie nr 31023 - Do opiekania produktów należy stosować
 • Pytanie nr 31024 - Granitory to urządzenia, które należy użyć do
 • Pytanie nr 31025 - Niebieska barwa półsurówki z czerwonej kapusty wskazuje, że nie dodano do niej
 • Pytanie nr 31026 - Przedstawiony na fotografii nóż należy użyć do
 • Pytanie nr 31027 - Deser przygotowany z owoców ugotowanych w wodzie z cukrem należy podawać
 • Pytanie nr 31028 - W naczyniu przedstawionym na fotografii należy podawać
 • Pytanie nr 31029 - Herbatę dla jednego gościa należy podać
 • Pytanie nr 31030 - Wskutek skaleczenia się pracownika jego krew dostała się do mięsa mielonego. W takim przypadku na...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ