LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 31631 - Podaj zestaw roślin najbardziej wrażliwych na kwaśny odczyn gleby.
 • Pytanie nr 31632 - Najniższa temperatura gleby, przy której następuje kiełkowanie nasion buraka cukrowego wynosi
 • Pytanie nr 31633 - W gospodarstwie rolnym uprawia się rzepak ozimy, jęczmień jary, buraki cukrowe i pszenicę ozimą. ...
 • Pytanie nr 31634 - Podstawową czynnością konserwacyjną studzienek drenarskich jest
 • Pytanie nr 31635 - Oblicz ilość saletry amonowej (34%) potrzebnej do nawiezienia 15 ha plantacji w dawce 68 kg N/ha.
 • Pytanie nr 31636 - Dobierz najkorzystniejszy termin nawożenia obornikiem pod ziemniaki i buraki.
 • Pytanie nr 31637 - Przy nawożeniu azotem zbóż jarych w dawce powyżej 100 kg N/ha, najkorzystniej jest zastosować
 • Pytanie nr 31638 - Celem otoczkowania nasion buraków cukrowych jest
 • Pytanie nr 31639 - Do oczyszczenia materiału siewnego zbóż z połamanych ziarniaków należy zastosować
 • Pytanie nr 31640 - Pierwszym zabiegiem uprawowym, który powinien być wykonany po zbiorze zbóż, jest
 • Pytanie nr 31641 - Orkę siewną wykonuje się na głębokość
 • Pytanie nr 31642 - Chwastem o ciemnoniebieskim, różowym lub białym kwiatostanie (koszyczku) występującym między inny...
 • Pytanie nr 31643 - Okres wegetacji wczesnych ziemniaków wynosi 90 dni. Dobierz środek do zwalczania stonki ziemniacz...
 • Pytanie nr 31644 - Do ochrony roślin przed chorobami grzybowymi służą
 • Pytanie nr 31645 - Przedstawiony pług przeznaczony jest do wykonywania orki
 • Pytanie nr 31646 - Do siewu bezpośredniego wykorzystuje się siewnik z redlicami
 • Pytanie nr 31647 - Orkę użytków zielonych powinno się wykonywać pługiem z odkładnicą
 • Pytanie nr 31648 - Po zapaleniu się kontrolki smarowania silnika spalinowego kierowca powinien
 • Pytanie nr 31649 - Blokady mechanizmu różnicowego w układzie napędowym ciągnika nie należy wykorzystywać podczas
 • Pytanie nr 31650 - Podczas suszenia nasion zbóż, w celu zachowania wartości konsumpcyjnej, temperatura nagrzania zia...
 • Pytanie nr 31651 - Rurowaty przewód łączący krtań z płucami to
 • Pytanie nr 31652 - Ilość mleka wytwarzana w ciągu doby oraz długość laktacji kozy może wynosić
 • Pytanie nr 31653 - Typem użytkowym mlecznym jest rasa
 • Pytanie nr 31654 - Do rasy koni zimnokrwistych w Polsce należą konie
 • Pytanie nr 31655 - Owca rasy merynos polski użytkowana jest głównie w celu pozyskania
 • Pytanie nr 31656 - Siano łąkowe dobrej jakości charakteryzuje się
 • Pytanie nr 31657 - Oblicz minimalną objętość wozu paszowego dla stada 100 krów, przyjmując 50 kg paszy na jedną sztu...
 • Pytanie nr 31658 - Do rozdrabniania ziarna owsa dla koni najkorzystniej zastosować
 • Pytanie nr 31659 - W oborach wolnostanowiskowych, w celu zapobiegania wzajemnym uszkodzeniom ciała zwierząt, stosuje...
 • Pytanie nr 31660 - Maksymalna wilgotność względna w pomieszczeniach dla tuczników nie powinna przekraczać
 • Pytanie nr 31661 - Dobierz wymiary beleczek i otworów podłogi ażurowej w kojcach dla warchlaków.
 • Pytanie nr 31662 - Wzdęcia u bydła następują w wyniku podawania
 • Pytanie nr 31663 - Podczas rejestracji zwierząt w ARiMR wydawane są paszporty dla
 • Pytanie nr 31664 - Schemat przedstawia budowę hamulca
 • Pytanie nr 31665 - Redlice stopkowe w siewnikach zbożowych wykonuje się
 • Pytanie nr 31666 - W celu wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w uprawie buraka cukrowego, o szerokości międzyrzędzi 4...
 • Pytanie nr 31667 - Oznaczony na rysunku numerem 1 siłownik służy do
 • Pytanie nr 31668 - W czasie pracy kombajnu zbożowego w zbiorniku stwierdzono dużą ilość niedomłóconych kłosów. W tak...
 • Pytanie nr 31669 - Zespół oznaczony na rysunku numerem 1 służy do połączenia ciągnika
 • Pytanie nr 31670 - Podczas obsługi codziennej ciągnika należy sprawdzić

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ