LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 21591 - Którą obróbkę wykańczającą należy zastosować do wykonania otworu ϕ40H7?
 • Pytanie nr 21592 - Do wykonania rowków w panewce łożyska ślizgowego stosuje się operację
 • Pytanie nr 21593 - Materiał oznaczony symbolem EN-GJL-150 (ZL 150) wykorzystywany jest do wyrobu
 • Pytanie nr 21594 - Przedstawiony na rysunku przyrząd stosowany jest do
 • Pytanie nr 21595 - W celu usunięcia naddatku 0,3 do 0,5 mm podczas piłowania wykańczającego używa się pilnika
 • Pytanie nr 21596 - Pomiar kąta α w elemencie przedstawionym na rysunku przeprowadza się za pomocą
 • Pytanie nr 21597 - Do pomiaru wymiarów zewnętrznych, wewnętrznych i mieszanych używa się
 • Pytanie nr 21598 - Wartość wskazania mikrometru przedstawionego na rysunku wynosi
 • Pytanie nr 21599 - Który wymiar przedstawia prawidłowo wykonany element o szerokości
 • Pytanie nr 21600 - Otwór w części przedstawionej na zdjęciu wykonuje się stosując obróbkę wiercenia oraz
 • Pytanie nr 21601 - W celu załamania krawędzi otworu pokazanego na zdjęciu, stosuje się
 • Pytanie nr 21602 - Wrzeciennik wiertarki jest zespołem obrabiarki ustawionym współosiowo z prowadnicami i spełniając...
 • Pytanie nr 21603 - Którą obrabiarkę stosuje się do wykonania rowka pod wpust w kole zębatym?
 • Pytanie nr 21604 - Na zdjęciu przedstawiono obrabiarkę do
 • Pytanie nr 21605 - Część roboczą wierteł wykonuje się ze stali
 • Pytanie nr 21606 - Do wykonania łoża obrabiarki skrawającej wykorzystuje się
 • Pytanie nr 21607 - Na rysunku przedstawiono ustalenie i zamocowanie przedmiotu
 • Pytanie nr 21608 - Do toczenia długich wałków należy zastosować
 • Pytanie nr 21609 - Na zdjęciu przedstawiono narzędzie stosowane podczas
 • Pytanie nr 21610 - Do wykonania gwintu zewnętrznego stosuje się
 • Pytanie nr 21611 - Do pomiaru otworu o wymiarze ϕ85,56 mm stosuje się
 • Pytanie nr 21612 - Pomiar średnicy zewnętrznej gwintu przeprowadza się za pomocą
 • Pytanie nr 21613 - Tolerancja wykonania wymiaru 19,5±0,25 wynosi
 • Pytanie nr 21614 - Na zdjęciu przedstawiono łączenie elementów za pomocą
 • Pytanie nr 21615 - Połączeniem elementów metalowych, charakteryzującym się niską wytrzymałością w warunkach niesymet...
 • Pytanie nr 21616 - Wstępne podgrzewanie blachy o grubości do 10 mm do temperatury 50°C za pomocą palnika acetylenowo...
 • Pytanie nr 21617 - Spawanie za pomocą spoiny brzegowej jest stosowane do połączenia
 • Pytanie nr 21618 - Zdjęcie przedstawia
 • Pytanie nr 21619 - Na zdjęciu przedstawiono klucz
 • Pytanie nr 21620 - Do lutospawania jako spoiwa używa się
 • Pytanie nr 21621 - Do ręcznego wykonania gwintu zewnętrznego stosuje się
 • Pytanie nr 21622 - Podczas wykonywania połączenia nitowanego na zimno, należy wykonać otwór
 • Pytanie nr 21623 - Znak chropowatości informuje, że obrabiane powierzchnie powinny być
 • Pytanie nr 21624 - Wartość parametru chropowatości powierzchni Ra, zaznaczonej na rysunku dla średnicy ϕ60 wynosi
 • Pytanie nr 21625 - Która z wymienionych wad uniemożliwia regenerację wałka?
 • Pytanie nr 21626 - Podczas montażu łożyska tocznego poprzecznego, nacisk należy wywierać na
 • Pytanie nr 21627 - Na antykorozyjne metalowe powłoki ochronne wykorzystuje się
 • Pytanie nr 21628 - Do smarowania łożyska tocznego wykorzystuje się smar o symbolu
 • Pytanie nr 21629 - Zabezpieczenie antykorozyjne prowadnic obrabiarki polega na
 • Pytanie nr 21630 - Czyszczenie pilnika należy wykonać wykorzystując

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ