LOGOWANIE

ROLNIKTESTY OBOWI膭ZKOWE:

TESTY DODATKOWE:

TESTY SPRAWDZAJ膭CE WIEDZ臉 (PODOBNE KWALIFIKACJE):


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


KWALIFIKACJE W ZAWODZIE ROLNIK:

Absolwent powinien umie膰:
1. Czyta膰 ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opis贸w, instrukcji, rysunk贸w, szkic贸w, wykres贸w, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczeg贸lno艣ci:
1.1. stosowa膰 nazwy, poj臋cia, sformu艂owania z zakresu rolnictwa, w tym charakterystyczne dla produkcji ro艣linnej i zwierz臋cej;
1.2. rozr贸偶nia膰, selekcjonowa膰 i wykorzystywa膰 informacje dotycz膮ce prowadzenia dzia艂alno艣ci rolniczej;
1.3. rozpoznawa膰 organy ro艣lin uprawnych i okre艣la膰 ich funkcje;
1.4. rozr贸偶nia膰 ro艣liny uprawne, czynniki i warunki wp艂ywaj膮ce na ich wzrost i rozw贸j;
1.5. rozpoznawa膰 objawy chor贸b i skutki dzia艂alno艣ci szkodnik贸w w produkcji rolniczej;
1.6. rozpoznawa膰 sprz臋t i 艣rodki do prowadzenia produkcji ro艣linnej i zwierz臋cej;
1.7. rozpoznawa膰 narz膮dy i uk艂ady w budowie anatomicznej oraz charakterystyczne cechy budowy zewn臋trznej r贸偶nych ras byd艂a, trzody chlewnej i drobiu decyduj膮ce o kierunku ich u偶ytkowania;
1.8. rozr贸偶nia膰 pasze, okre艣la膰 ich warto艣膰 w zaspokajaniu potrzeb pokarmowych zwierz膮t;
1.9. stosowa膰 wymagania dotycz膮ce przygotowania zwierz膮t i produkt贸w zwierz臋cych do sprzeda偶y.
2. Przetwarza膰 dane liczbowe i operacyjne, a w szczeg贸lno艣ci:
2.1. wykonywa膰 obliczenia i kalkulacje zwi膮zane z planowaniem i prowadzeniem produkcji ro艣linnej i zwierz臋cej, w tym przeprowadza膰 proste kalkulacje jej op艂acalno艣ci na podstawie za艂o偶e艅 wst臋pnych;
2.2. szacowa膰 zasoby paszowe w gospodarstwie, oblicza膰 zapotrzebowanie pasz dla okre艣lonego stanu liczbowego zwierz膮t;
2.3. wykonywa膰 obliczenia zwi膮zane z technologi膮 produkcji i wydajno艣ci膮 pracy ci膮gnik贸w, maszyn i narz臋dzi, zapotrzebowaniem na okre艣lone 艣rodki produkcji;
2.4. ustala膰 rodzaj p艂odozmianu w gospodarstwie na podstawie danych dotycz膮cych lokalnych warunk贸w klimatycznych i glebowych oraz czynnik贸w decyduj膮cych o op艂acalno艣ci produkcji;
2.5. wskazywa膰 technologie i techniki wykonywania zabieg贸w agrotechnicznych;
2.6. dobiera膰 metody zwalczania szkodnik贸w;
2.7. wskazywa膰 zabiegi piel臋gnacyjne dotycz膮ce zwierz膮t oraz pomieszcze艅 inwentarskich dla zapewnienia optymalnych warunk贸w wydajno艣ci produkcji;
2.8. dobiera膰 maszyny, urz膮dzenia oraz przyrz膮dy i techniki pomiarowe do prac w gospodarstwie rolnym;
2.9. dobiera膰 okre艣lone strategie marketingowe do aktualnej sytuacji na rynku produkt贸w rolniczych.
3. Bezpiecznie wykonywa膰 zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska, a w szczeg贸lno艣ci:
3.1. stosowa膰 przepisy i zasady bezpiecze艅stwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska podczas wykonywania prac zwi膮zanych z produkcj膮 ro艣linn膮 i zwierz臋c膮;
3.2. przewidywa膰 zagro偶enia wyst臋puj膮ce podczas wykonywania prac w rolnictwie;
3.3. wskazywa膰 dzia艂ania zwi膮zane z bezpiecznym przechowywaniem produkt贸w pochodzenia zwierz臋cego i ro艣linnego oraz gospodark膮 odchodami zwierz臋cymi;
3.4. organizowa膰 stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.5. stosowa膰 艣rodki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac w rolnictwie;
3.6. stosowa膰 zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac w rolnictwie;
3.7. wskazywa膰 dzia艂ania udzielania pierwszej pomocy zwierz臋tom poszkodowanym w nag艂ych wypadkach.