LOGOWANIE

KWALIFIKACJA OGR.04

Organizacja prac zwi膮zanych z budow膮 oraz konserwacj膮 obiekt贸w ma艂ej architektury krajobrazu- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 OGR.4
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE OGR 4

OGR.04.2 - Podstawy architektury krajobrazu (Egzamin zawodowy kwalifikacja OGR.04)

  1. charakteryzuje grupy i gatunki ro艣lin ozdobnych stosowanych w architekturze krajobrazu
 • rozpoznaje gatunki ro艣lin ozdobnych (jednorocznych, dwuletnich i bylin) oraz drzew i krzew贸w
 • okre艣la gatunki ro艣lin ozdobnych (jednorocznych, dwuletnich i bylin) oraz drzew i krzew贸w
  2. charakteryzuje dzia艂ania zwi膮zane z konserwacj膮 zabytkowych za艂o偶e艅 ogrodowo-parkowych
 • definiuje dzia艂ania konserwatorskie, takie jak: rewaloryzacja, adaptacja, modernizacja konserwacja, rewitalizacja, renowacja
 • okre艣la zasady tworzenia dokumentacji konserwatorskiej zabytkowych za艂o偶e艅 ogrodowo- parkowych
 • opisuje mi臋dzynarodowe dokumenty zwi膮zane z ochron膮 krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego, np. Kart臋 Weneck膮, Kart臋 Florenck膮
  3. Kwalifikacje w zawodzie OGR.04 - charakteryzuje zasady tworzenia kompozycji przestrzennych
 • okre艣la style kompozycji przestrzennych w architekturze krajobrazu
 • rozr贸偶nia podstawowe elementy kompozycji wn臋trz krajobrazowych
 • rozr贸偶nia czynniki kompozycji we wn臋trzu krajobrazowym
  4. stosuje zasady rysunku technicznego
 • okre艣la przybory i materia艂y kre艣larskie do wykonania rysunku technicznego
 • pos艂uguje si臋 przyborami, materia艂ami kre艣larskimi
 • stosuje linie rysunkowe i kreskowania zgodnie z normami
 • wykonuje kre艣lenie figur i konstrukcji geometrycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje og贸lne zasady rzutowania i wykonywania przekroj贸w
 • stosuje zasady wymiarowania
 • odczytuje oznaczenia graficzne
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje metody waloryzacji krajobrazu
 • okre艣la jednostki architektoniczno-krajobrazowe
 • okre艣la zespo艂y wn臋trz architektoniczno- krajobrazowych
 • rozr贸偶nia wn臋trza architektoniczno-krajobrazowe
  6. korzysta z us艂ug instytucji i organizacji dzia艂aj膮cych na rzecz wsi i rolnictwa
 • wymienia instytucje i organizacje dzia艂aj膮ce na rzecz wsi i rolnictwa
 • wyszukuje informacje udost臋pniane przez instytucje i organizacje dzia艂aj膮ce na rzecz wsi i rolnictwa
 • opisuje zakres us艂ug oferowanych przez instytucje i organizacje dzia艂aj膮ce na rzecz wsi i rolnictwa w kontek艣cie mo偶liwo艣ci ich wykorzystania
  7. charakteryzuje zasady korzystania ze 艣rodk贸w finansowych na rozw贸j rolnictwa i obszar贸w wiejskich
 • opisuje mo偶liwo艣ci korzystania ze 艣rodk贸w finansowych na rozw贸j rolnictwa i obszar贸w wiejskich
 • przygotowuje wnioski w ramach ubiegania si臋 o 艣rodki finansowe na rozw贸j rolnictwa i obszar贸w wiejskich
  8. sporz膮dza biznesplan dla gospodarstwa ogrodniczego
 • opisuje struktur臋 biznesplanu
 • okre艣la za艂o偶enia niezb臋dne do opracowania biznesplanu
 • przygotowuje analiz臋 finansow膮 gospodarstwa ogrodniczego
 • przygotowuje przyk艂adowy biznesplan
  9. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • okre艣la cele normalizacji krajowej
 • wyja艣nia, czym jest norma i okre艣la cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

OGR.04.3 - Dobieranie obiekt贸w ma艂ej architektury krajobrazu do teren贸w zieleni (Egzamin zawodowy kwalifikacja OGR4)

  1. charakteryzuje elementy ma艂ej architektury krajobrazu
 • rozr贸偶nia elementy ma艂ej architektury krajobrazu
 • okre艣la rodzaje nawierzchni ogrodowych w architekturze krajobrazu
 • okre艣la rodzaje konstrukcji schod贸w terenowych, pochylni, murk贸w, ogrodze艅
 • okre艣la rodzaje podp贸r dla pn膮czy (np. krata, pergola) (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia rodzaje ma艂ych zbiornik贸w wodnych (np. staw, sadzawka, zbiorniki naturalne, sztuczne)
 • okre艣la instalacje towarzysz膮ce ma艂ym zbiornikom wodnym (np. systemy zasilaj膮ce, filtruj膮ce, przelewowe)
 • wymienia rodzaje most贸w, k艂adek i pomost贸w, taras贸w
 • okre艣la rodzaje zielonych dach贸w i ogrod贸w wertykalnych jako uzupe艂nienie zieleni miejskiej
 • wskazuje inne elementy wyposa偶enia stanowi膮ce ma艂膮 architektur臋 krajobrazu stosowane w obiektach architektury krajobrazu (np. 艂awki, kosze, stojaki na rowery, karmniki)
  2. charakteryzuje elementy zabawowe na placach zabaw
 • okre艣la urz膮dzenia zabawowe stosowane na placach zabaw
 • dobiera elementy ma艂ej architektury krajobrazu stosowane na placach zabaw do koncepcji placu
  3. Kwalifikacje w zawodzie OGR4 - charakteryzuje rodzaje o艣wietlenia park贸w i ogrod贸w
 • okre艣la zasady usytuowania o艣wietlenia w obiektach architektury krajobrazu
 • projektuje rozmieszczenie o艣wietlenia w obiektach architektury krajobrazu
 • dobiera rodzaje o艣wietlenia do obiekt贸w architektury krajobrazu
  4. charakteryzuje prace rewaloryzacyjne zabytkowych obiekt贸w ma艂ej architektury krajobrazu
 • definiuje poj臋cia zwi膮zane z architektur膮 i sztuk膮 zabytkowych obiekt贸w ma艂ej architektury krajobrazu
 • definiuje dzia艂ania konserwatorskie, takie jak: rewaloryzacja, adaptacja, modernizacja konserwacja, rewitalizacja, renowacja obiekt贸w ma艂ej architektury krajobrazu
 • rozpoznaje prace zwi膮zane z rewaloryzacj膮 i konserwacj膮 zabytkowych obiekt贸w ma艂ej architektury krajobrazu

OGR.04.4 - Opracowanie projekt贸w obiekt贸w ma艂ej architektury krajobrazu (Egzamin zawodowy kwalifikacja OGR.4)

  1. charakteryzuje dokumentacj臋 projektow膮
 • okre艣la zasady tworzenia dokumentacji projektowo- technicznej
 • rozr贸偶nia rodzaje projekt贸w
 • odczytuje informacje z plan贸w zagospodarowania przestrzennego
 • pos艂uguje si臋 mapami i planami sytuacyjno- wysoko艣ciowymi
  2. charakteryzuje poj臋cia geodezyjne
 • definiuje poj臋cia geodezyjne
 • dobiera instrumenty geodezyjne (np. dalmierz, niwelator, tachimetr, elektroniczny system nawigacji satelitarnej, teodolit) do wykonania pomiar贸w
 • rozr贸偶nia techniki geodezyjne stosowane w architekturze krajobrazu
 • stosuje techniki geodezyjne w architekturze krajobrazu (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la etapy wykonywania pomiar贸w terenowych
 • sporz膮dza plan zagospodarowania dzia艂ki na podk艂adzie geodezyjnym
  3. Kwalifikacje w zawodzie OGR.4 - wykonuje inwentaryzacj臋 element贸w ma艂ej architektury krajobrazu
 • wyja艣nia zasady sporz膮dzania inwentaryzacji terenu i element贸w ma艂ej architektury krajobrazu
 • okre艣la etapy wykonywania inwentaryzacji
 • sporz膮dza dokumentacj臋 inwentaryzacyjn膮 element贸w ma艂ej architektury krajobrazu
  4. charakteryzuje materia艂y budowlane stosowane w architekturze krajobrazu
 • okre艣la normy, certyfikaty i aprobaty stosowane w architekturze krajobrazu
 • klasyfikuje materia艂y budowlane stosowane w architekturze krajobrazu
 • rozr贸偶nia materia艂y budowlane
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w budowlanych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera materia艂y i wyroby budowlane do wykonania element贸w ma艂ej architektury krajobrazu
  5. Kwalifikacje zawodowe - planuje realizacj臋 inwestycji w architekturze krajobrazu
 • stosuje zasady kompozycji w projektach ma艂ej architektury krajobrazu
 • analizuje schemat przebiegu procesu inwestycyjnego, np. ogrodu przydomowego, skweru, ogrodu przyszkolnego
 • planuje prace z wykorzystaniem maszyn, narz臋dzi i sprz臋tu do rob贸t og贸lnobudowlanych
 • podaje zasady organizacji placu budowy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia dokumenty prowadzenia budowy ogrodu
 • wskazuje sposoby zabezpiecze艅 element贸w przyrodniczych
 • okre艣la prace zwi膮zane z prowadzeniem rob贸t ziemnych
 • okre艣la metody zabezpieczania terenu przed erozj膮
 • planuje prace zwi膮zane z rewaloryzacj膮 zabytkowych obiekt贸w ma艂ej architektury krajobrazu
  6. planuje roboty ziemne zwi膮zane z budow膮 element贸w ma艂ej architektury krajobrazu
 • klasyfikuje grunty pod wzgl臋dem ich przydatno艣ci do budowy obiekt贸w ma艂ej architektury krajobrazu
 • dobiera maszyny, urz膮dzenia, narz臋dzia i sprz臋t do rob贸t ziemnych
 • planuje roboty ziemne zwi膮zane z budow膮 element贸w ma艂ej architektury krajobrazu (np. wykop pod fundament 艂awki ogrodowej)
  7. charakteryzuje maszyny, urz膮dzenia, narz臋dzia i sprz臋t stosowane do wykonywania obiekt贸w ma艂ej architektury krajobrazu
 • odczytuje instrukcje obs艂ugi maszyn, urz膮dze艅, narz臋dzi oraz sprz臋tu stosowanych do wykonywania obiekt贸w ma艂ej architektury krajobrazu
 • wymienia maszyny, urz膮dzenia, narz臋dzia i sprz臋t stosowane do wykonywania obiekt贸w ma艂ej architektury krajobrazu
 • wskazuje zastosowanie maszyn, urz膮dze艅, narz臋dzi i sprz臋tu do wykonywania obiekt贸w ma艂ej architektury krajobrazu
 • okre艣la metody konserwacji i przechowywania maszyn, urz膮dze艅, narz臋dzi i sprz臋tu zgodnie z instrukcj膮 u偶ytkowania
  8. przygotowuje projekty koncepcyjne i wykonawcze element贸w ma艂ej architektury krajobrazu
 • okre艣la zasady projektowania element贸w ma艂ej architektury krajobrazu
 • rozr贸偶nia oznaczenia projektowe zgodnie z obowi膮zuj膮cymi normami
 • stosuje oznaczenia zgodnie z obowi膮zuj膮cymi normami
 • okre艣la zasady projektowania, wykonania i konserwacji obiekt贸w ma艂ej architektury (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje zasady kompozycji w projektowaniu element贸w ma艂ej architektury krajobrazu
 • wykonuje odr臋czne rysunki kompozycyjne obiekt贸w ma艂ej architektury krajobrazu
 • wykonuje projekty koncepcyjne i wykonawcze element贸w ma艂ej architektury krajobrazu, np. treja偶, pergola, 艂awka, piaskownica
  9. oblicza koszt robocizny, materia艂贸w i sprz臋t贸w zwi膮zanych z urz膮dzaniem i konserwacj膮 element贸w ma艂ej architektury krajobrazu
 • definiuje przedmiar i obmiar
 • kalkuluje koszty robocizny, materia艂贸w i sprz臋tu (koszty po艣rednie i bezpo艣rednie)
 • sporz膮dza zestawienie koszt贸w robocizny, materia艂贸w i sprz臋tu
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - wykorzystuje programy komputerowe w projektowaniu architektury krajobrazu
 • stosuje programy komputerowe w projektowaniu obiekt贸w architektury krajobrazu
 • stosuje programy komputerowe w etapach koncepcji, projektu i wizualizacji
 • stosuje techniki prezentacji projekt贸w
 • stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce rozliczanie koszt贸w budowy obiekt贸w ma艂ej architektury krajobrazu

OGR.04.5 - Budowanie i konserwacja obiekt贸w ma艂ej architektury krajobrazu (Egzamin zawodowy kwalifikacja OGR04)

  1. korzysta z dokumentacji projektowej element贸w architektury krajobrazu
 • okre艣la rysunki robocze element贸w ma艂ej architektury krajobrazu
 • czyta dokumentacj臋 projektow膮
  2. realizuje budow臋 element贸w ma艂ej architektury krajobrazu
 • wykonuje pomiary geodezyjne
 • dobiera sposoby wykonania element贸w ma艂ej architektury krajobrazu (np. nawierzchni, schod贸w, murk贸w)
 • dobiera materia艂y, maszyny, urz膮dzenia, narz臋dzia i sprz臋t do wykonania element贸w ma艂ej architektury krajobrazu
 • stosuje instrukcje obs艂ugi maszyn, urz膮dze艅, narz臋dzi i sprz臋tu (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • pos艂uguje si臋 maszynami, urz膮dzeniami, narz臋dziami i sprz臋tem do rob贸t og贸lnobudowlanych
 • organizuje teren budowy obiekt贸w ma艂ej architektury
 • wykonuje roboty ziemne zwi膮zane z budow膮 obiekt贸w ma艂ej architektury
 • wykonuje elementy ma艂ej architektury krajobrazu (np. 艣cie偶ki, schody terenowe, pergole)
 • ocenia jako艣膰 wykonanych prac
  3. Kwalifikacje w zawodzie OGR04 - realizuje naprawy i konserwacje element贸w ma艂ej architektury krajobrazu
 • okre艣la rodzaje napraw i konserwacji element贸w ma艂ej architektury krajobrazu
 • okre艣la zasady wykonywania i konserwacji element贸w ma艂ej architektury krajobrazu
 • planuje naprawy i konserwacje element贸w ma艂ej architektury krajobrazu
 • dobiera materia艂y do napraw i konserwacji element贸w ma艂ej architektury (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera narz臋dzia i sprz臋t do napraw i konserwacji element贸w ma艂ej architektury
 • wykonuje naprawy i konserwacje element贸w ma艂ej architektury krajobrazu
 • wykonuje prace zwi膮zane z rewaloryzacj膮 zabytkowych element贸w ma艂ej architektury krajobrazu
 • wskazuje formy kontroli obiekt贸w ma艂ej architektury krajobrazu i plac贸w zabaw oraz zasady ich konserwacji
 • ocenia jako艣膰 wykonanych prac naprawczych i konserwacyjnych

OGR.04.6 - J臋zyk obcy zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja OGR 04)

  1. pos艂uguje si臋 podstawowym zasobem 艣rodk贸w j臋zykowych w j臋zyku obcym nowo偶ytnym (ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem 艣rodk贸w leksykalnych) umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie temat贸w zwi膮zanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposa偶eniem, z g艂贸wnymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie, z dokumentacj膮 zwi膮zan膮 z danym zawodem, z us艂ugami 艣wiadczonymi w danym zawodzie
 • rozpoznaje oraz stosuje 艣rodki j臋zykowe umo偶liwiaj膮ce realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie: czynno艣ci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym zwi膮zanych z zapewnieniem bezpiecze艅stwa i higieny pracy, narz臋dzi, maszyn, sprz臋tu i materia艂贸w koniecznych do realizacji czynno艣ci zawodowych, proces贸w i procedur zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych, formularzy, specyfikacji oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z wykonywaniem zada艅 zawodowych, 艣wiadczonych us艂ug, w tym obs艂ugi klienta
  2. rozumie proste wypowiedzi ustne artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka obcego nowo偶ytnego, a tak偶e proste wypowiedzi pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: rozumie proste wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. rozmowy, wiadomo艣ci, komunikaty, instrukcje lub filmy instrukta偶owe, prezentacje), artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka, rozumie proste wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obs艂ugi, przewodniki, dokumentacj臋 zawodow膮)
 • okre艣la g艂贸wn膮 my艣l wypowiedzi lub tekstu lub fragmentu wypowiedzi lub tekstu
 • znajduje w wypowiedzi lub tek艣cie okre艣lone informacje
 • rozpoznaje zwi膮zki mi臋dzy poszczeg贸lnymi cz臋艣ciami tekstu
 • uk艂ada informacje w okre艣lonym porz膮dku
  3. Kwalifikacje w zawodzie OGR 04 - samodzielnie tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcj臋), tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcj臋, wiadomo艣膰, CV, list motywacyjny, dokument zwi膮zany z
 • okre艣la przedmioty, dzia艂ania i zjawiska zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi
 • przedstawia spos贸b post臋powania w r贸偶nych sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, wskaz贸wek, okre艣la zasady)
 • wyra偶a i uzasadnia swoje stanowisko
 • stosuje zasady konstruowania tekst贸w o r贸偶nym charakterze (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji wykonywanym zawodem 鈥 wed艂ug wzoru)
  4. uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych 鈥 reaguje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w spos贸b zrozumia艂y, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu: reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych, reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomo艣膰, formularz, e-mail, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych
 • rozpoczyna, prowadzi i ko艅czy rozmow臋
 • uzyskuje i przekazuje informacje i wyja艣nienia
 • wyra偶a swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza si臋 lub nie zgadza z opiniami innych os贸b
 • prowadzi proste negocjacje zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje zwroty i formy grzeczno艣ciowe
 • dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji
  5. Kwalifikacje zawodowe - zmienia form臋 przekazu ustnego lub pisemnego w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych
 • przekazuje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym informacje zawarte w materia艂ach wizualnych (np. wykresach, symbolach, piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach instrukta偶owych)
 • przekazuje w j臋zyku polskim informacje sformu艂owane w j臋zyku obcym nowo偶ytnym
 • przekazuje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym informacje sformu艂owane w j臋zyku polskim lub tym j臋zyku obcym nowo偶ytnym
  6. wykorzystuje strategie s艂u偶膮ce doskonaleniu w艂asnych umiej臋tno艣ci j臋zykowych oraz podnosz膮ce 艣wiadomo艣膰 j臋zykow膮: wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad j臋zykiem, wsp贸艂dzia艂a w grupie, korzysta ze 藕r贸de艂 informacji w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne
 • korzysta ze s艂ownika dwuj臋zycznego i jednoj臋zycznego
 • wsp贸艂dzia艂a z innymi osobami, realizuj膮c zadania j臋zykowe
 • korzysta z tekst贸w w j臋zyku obcym, r贸wnie偶 za pomoc膮 technologii informacyjno-komunikacyjnych
 • identyfikuje s艂owa klucze, internacjonalizmy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykorzystuje kontekst (tam gdzie to mo偶liwe), aby w przybli偶eniu okre艣li膰 znaczenie s艂owa
 • upraszcza (je偶eli to konieczne) wypowied藕, zast臋puje nieznane s艂owa innymi, wykorzystuje opis, 艣rodki niewerbalne

OGR.04.1 - Bezpiecze艅stwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja OGR.04.)

  1. opisuje skutki oddzia艂ywania czynnik贸w szkodliwych na organizm cz艂owieka
 • wskazuje skutki oddzia艂ywania czynnik贸w fizycznych na organizm cz艂owieka
 • wskazuje skutki oddzia艂ywania czynnik贸w chemicznych na organizm cz艂owieka
 • wskazuje skutki oddzia艂ywania czynnik贸w biologicznych na organizm cz艂owieka
 • wskazuje skutki oddzia艂ywania czynnik贸w psychofizycznych na organizm cz艂owieka (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje skutki oddzia艂ywania czynnik贸w niebezpiecznych i uci膮偶liwych na organizm cz艂owieka
  2. dobiera 艣rodki techniczne ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zada艅 zawodowych
 • rozr贸偶nia 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zada艅 zawodowych
 • dobiera 艣rodki ochrony indyw