LOGOWANIE

TECHNIK FARMACEUTYCZNYKLUCZE I ROZWI膭ZANIA:

KLUCZE I ROZWI膭ZANIA (PODOBNE KWALIFIKACJE):KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK FARMACEUTYCZNY:

Zakres wiadomo艣ci i umiej臋tno艣ci w zawodzie technik farmaceutyczny. Absolwent powinien umie膰:

 • czyta膰 ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opis贸w, instrukcji, rysunk贸w, szkic贸w, wykres贸w, dokumentacji technicznych i technologicznych,
 • rozr贸偶nia膰 nazwy, poj臋cia i okre艣lenia w艂a艣ciwe dla farmacji i medycyny, zwi膮zane ze specyfik膮 prac technika farmaceutycznego;
 • stosowa膰 nazewnictwo mi臋dzynarodowe, polskie, synonimowe i farmakologiczne;
 • okre艣la膰 w艂a艣ciwo艣ci farmakologiczne lek贸w i preparat贸w pochodzenia ro艣linnego w zakresie postaci, dawki, uwalniania, wch艂aniania, dystrybucji, biotransformacji, wydalania, mechanizmu dzia艂ania, zastosowania, dzia艂ania ubocznego i przeciwwskaza艅;
 • rozr贸偶nia膰 podstawowe grupy lek贸w w uk艂adzie farmakologicznym i postaci, w jakich s膮 wytwarzane;
 • charakteryzowa膰 produkty zielarskie, 艣rodki naturalne i substancje naturalne pochodzenia ro艣linnego o w艂a艣ciwo艣ciach leczniczych i wskazywa膰 sposoby ich stosowania;
 • rozpoznawa膰 sprz臋t, aparatur臋 i urz膮dzenia stosowane w technice przyrz膮dzania i produkcji lek贸w;
 • stosowa膰 przepisy prawa farmaceutycznego.
 • przetwarza膰 dane liczbowe i operacyjne,
 • odczytywa膰 zapis na recepcie lekarskiej pod wzgl臋dem merytorycznym i formalnym;
 • wskazywa膰 sposoby za偶ywania lek贸w i ich przechowywania;
 • oblicza膰 dawki i ilo艣ci sk艂adnik贸w leku w zale偶no艣ci od drogi podania i wieku pacjenta, na podstawie recepty;
 • dobiera膰 procesy i metody sporz膮dzania leku ro艣linnego w zale偶no艣ci od zawartych substancji czynnych w preparacie;
 • dobiera膰 sprz臋t i aparatur臋 do wykonania odpowiedniej postaci leku oraz dobiera膰 opakowanie do odpowiedniej substancji czynnej i do postaci leku recepturowego;
 • szacowa膰 koszty wykonania lek贸w recepturowych;
 • pos艂ugiwa膰 si臋 Farmakope膮 i inn膮 literatur膮 fachow膮 do sporz膮dzania okre艣lonych postaci leku, pozyskiwania i przetwarzania surowc贸w ro艣linnych;
 • korzysta膰 z r贸偶nych 藕r贸de艂 informacji w celu doskonalenia i aktualizowania wiedzy zawodowej.
 • bezpiecznie wykonywa膰 zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska,
 • stosowa膰 przepisy bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i zasad ergonomii w艂a艣ciwych dla stanowisk pracy technik贸w farmaceutycznych;
 • wskazywa膰 sposoby zapobiegania powstawaniu niezgodno艣ci recepturowej;
 • wskazywa膰 sposoby przechowywania lek贸w i artyku艂贸w sanitarno-medycznych w zale偶no艣ci od ich formy, sk艂adu, w艂a艣ciwo艣ci i terminu wa偶no艣ci do za偶ycia przez przysz艂ych pacjent贸w;
 • wskazywa膰 zasady post臋powania z lekiem przeterminowanym;
 • wskazywa膰 sposoby udzielania pierwszej pomocy;
 • wskazywa膰 sposoby przechowywania pr贸bek archiwalnych zgodnie z obowi膮zuj膮cymi normami i przepisami.