LOGOWANIE

TECHNIK GEODETAKLUCZE I ROZWI膭ZANIA:

KLUCZE I ROZWI膭ZANIA (PODOBNE KWALIFIKACJE):KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK GEODETA:

Absolwent powinien umie膰:
1. Czyta膰 ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opis贸w, instrukcji, rysunk贸w, szkic贸w, wykres贸w, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczeg贸lno艣ci:
1.1. rozpoznawa膰 rodzaje obiekt贸w budowlanych oraz in偶ynierskich;
1.2. rozpoznawa膰 rodzaje instrument贸w pomiarowych i narz臋dzi do opracowa艅 geodezyjno-kartograficznych;
1.3. rozpoznawa膰 techniki i metody pomiar贸w geodezyjnych;
1.4. okre艣la膰 zasady wykonywania pomiar贸w sytuacyjnych i sytuacyjno-wysoko艣ciowych;
1.5. okre艣la膰 rodzaje map i sposoby ich sporz膮dzania przy zastosowaniu tradycyjnych i nowoczesnych technologii;
1.6. okre艣la膰 zasady pos艂ugiwania si臋 podstawowym sprz臋tem fotogrametrycznym;
1.7. okre艣la膰 zasady opracowania map sytuacyjnych i sytuacyjno-wysoko艣ciowych na podstawie pomiar贸w terenowych oraz przetworzonych danych terenowych;
1.8 okre艣la膰 zasady prowadzenia geodezyjnej obs艂ugi budownictwa mieszkaniowego i przemys艂owego;
1.9. okre艣la膰 zasady wykonywania pomiar贸w przemieszcze艅 i odkszta艂ce艅 budowli;
1.10. okre艣la膰 zasady prowadzenia ewidencji grunt贸w i budynk贸w;
1.11. okre艣la膰 zasady wykonywania podzia艂贸w i rozgranicze艅 nieruchomo艣ci;
1.12. okre艣la膰 zasady wykonywania wytyczania oraz inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu;
1.13. okre艣la膰 zasady prowadzenia pa艅stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2. Przetwarza膰 dane liczbowe i operacyjne, a w szczeg贸lno艣ci:
2.1. przetwarza膰 dane zebrane w terenie na dane liczbowe w postaci wsp贸艂rz臋dnych lub p贸l powierzchni;
2.2. dobiera膰 instrumenty i sprz臋t geodezyjny do wykonywania okre艣lonych pomiar贸w i prac;
2.3. sporz膮dza膰 szkice polowe oraz dokumentacyjne;
2.4. sporz膮dza膰 graficzne zobrazowanie stanu zagospodarowania terenu;
2.5. sporz膮dza膰 dokumenty zwi膮zane z ewidencj膮 grunt贸w i budynk贸w;
2.6. oblicza膰 nale偶no艣膰 za wykonan膮 prac臋.
3. Bezpiecznie wykonywa膰 zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska, a w szczeg贸lno艣ci:
3.1. stosowa膰 przepisy i zasady bezpiecze艅stwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska podczas wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych;
3.2. stosowa膰 przepisy prawa budowlanego i prawa pracy;
3.3. przewidywa膰 zagro偶enia wyst臋puj膮ce podczas wykonywania prac na placu budowy oraz prac geodezyjnych i kartograficznych;
3.4. organizowa膰 stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.5. stosowa膰 odzie偶 robocz膮 i 艣rodki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych;
3.6. stosowa膰 zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych.