LOGOWANIE

TECHNIK OCHRONY 艢RODOWISKA
- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY 艢RODOWISKA:

Zakres wiadomo艣ci i umiej臋tno艣ci w zawodzie technik ochrony 艣rodowiska. Absolwent powinien umie膰:

 • czyta膰 ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opis贸w, instrukcji, rysunk贸w, szkic贸w, wykres贸w dokumentacji technicznych i technologicznych
 • definiowa膰 podstawowe prawa przyrody; 
 • wyja艣nia膰 podstawowe poj臋cia ekologiczne;
 • czyta膰, interpretowa膰 tre艣膰 map, profili i przekroj贸w;
 • charakteryzowa膰 poszczeg贸lne komponenty 艣rodowiska i wyja艣nia膰 powi膮zania mi臋dzy nimi;
 • opisywa膰 oraz przeprowadza膰 weryfikacj臋 fakt贸w, zjawisk i proces贸w zarejestrowanych w 艣rodowisku;
 • wskazywa膰 zale偶no艣膰 przyczyny i skutku pomi臋dzy stwierdzonymi w 艣rodowisku zmianami;
 • operowa膰 podstawowymi wiadomo艣ciami dotycz膮cymi celu, organizacji i funkcjonowania pa艅stwowego monitoringu 艣rodowiska w Polsce;
 • okre艣la膰 podstawowe zasady rekultywacji i zagospodarowania obszar贸w zdegradowanych;
 • stosowa膰 przepisy ochrony 艣rodowiska obowi膮zuj膮ce w Polsce.
 • przetwarza膰 dane liczbowe i operacyjne,
 • okre艣la膰 stopie艅 zanieczyszczenia poszczeg贸lnych komponent贸w 艣rodowiska na podstawie wynik贸w bada艅 oraz odpowiednich przepis贸w i norm;
 • oblicza膰 zasi臋g oddzia艂ywania zanieczyszcze艅, na podstawie posiadanych wynik贸w bada艅 艣rodowiska;
 • przedstawia膰 propozycje projektu monitoringu okre艣lonego obiektu, zjawiska, procesu czy obszaru, na podstawie przedstawianych wynik贸w bada艅;
 • opisywa膰, rejestrowa膰 i rozr贸偶nia膰 odkszta艂cenia powierzchni terenu wywo艂ane przyczynami naturalnymi i antropogenicznymi;
 • wykonywa膰 w terenie pomiary podstawowych komponent贸w 艣rodowiska,  dokonywa膰 prawid艂owego poboru i transportu pr贸bek 艣rodowiskowych do laboratorium;
 • przelicza膰 jednostki miar, wag oraz inne jednostki w zakresie niezb臋dnym do jednolitego przedstawienia wynik贸w prac;
 • ocenia膰 stan 艣rodowiska, klasy jako艣ci oraz spe艂nianie norm jako艣ci 艣rodowiska na podstawie odpowiednich przepis贸w.
 • bezpiecznie wykonywa膰 zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska,
 • dobiera膰 odpowiedni膮 odzie偶 ochronn膮 i zabezpieczenia w trakcie wykonywania bada艅;
 • przewidywa膰 zagro偶enia dla zdrowia i 偶ycia ludzi oraz dla 艣rodowiska, kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 w trakcie prac terenowych;
 • wykonywa膰 zadania w laboratoriach chemicznych, pracowniach specjalistycznych, zgodnie z wymogami odno艣nego regulaminu prac;
 • stosowa膰 przepisy ochrony 艣rodowiska, bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpo偶arowej;
 • wskazywa膰 sposoby odpowiedzialnego post臋powania w sytuacjach nadzwyczajnych zagro偶e艅 艣rodowiska.