LOGOWANIE

TECHNIK RACHUNKOWO艢CITESTY OBOWI膭ZKOWE:

TESTY DODATKOWE:

TESTY SPRAWDZAJ膭CE WIEDZ臉 (PODOBNE KWALIFIKACJE):


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWO艢CI:

Zakres wiadomo艣ci i umiej臋tno艣ci w zawodzie technik rachunkowo艣ci. Absolwent powinien umie膰:

 • czyta膰 ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opis贸w, instrukcji, rysunk贸w, szkic贸w, wykres贸w, dokumentacji technicznych i technologicznych,:
 • rozr贸偶nia膰 poj臋cia i terminy z zakresu mikroekonomii i makroekonomii, element贸w prawa dotycz膮cych dzia艂alno艣ci gospodarczej, rachunkowo艣ci i finans贸w;
 • klasyfikowa膰 sk艂adniki maj膮tku (aktywa) jednostki gospodarczej i 藕r贸d艂a ich pochodzenia (pasywa);
 • okre艣la膰 wp艂yw operacji gospodarczych na aktywa i pasywa;
 • rozr贸偶nia膰 dokumenty ksi臋gowe;
 • rozr贸偶nia膰 zasady funkcjonowania kont ksi臋gowych;
 • identyfikowa膰 kategorie wynikowe (przychody, koszty, zyski, straty).
 • przetwarza膰 dane liczbowe i operacyjne,
 • wycenia膰 sk艂adniki aktyw贸w i pasyw贸w;
 • stosowa膰 podw贸jny i powt贸rzony (pojedynczy) zapis ksi臋gowy;
 • identyfikowa膰 b艂臋dy ksi臋gowe w dokumentacji oraz na kontach ksi臋gowych;
 • rozlicza膰 wyniki inwentaryzacji;
 • stosowa膰 zasady rozliczania koszt贸w;
 • oblicza膰 wynik finansowy jednostki gospodarczej;
 • interpretowa膰 wska藕niki analizy ekonomiczno-finansowej jednostki gospodarczej;
 • kalkulowa膰 koszt jednostkowy wytworzenia produktu lub us艂ugi z wykorzystaniem r贸偶nych metod;
 • oblicza膰 wysoko艣膰 podatku, sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne i zdrowotne oraz innych obowi膮zkowych op艂at.
 • bezpiecznie wykonywa膰 zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska,
 • wskazywa膰 przepisy bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska obowi膮zuj膮ce na stanowiskach pracy technika rachunkowo艣ci;
 • stosowa膰 zasady archiwizacji dokumentacji ksi臋gowej i ochrony baz danych;
 • wskazywa膰 zagro偶enia wynikaj膮ce z nieprzestrzegania przepis贸w bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska podczas wykonywania prac biurowych.