Kwalifikacja A25 - STYCZEŃ 2016

(Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja A25 - STYCZEŃ 2016':

- Materiały barwne wywoływane w procesie chemicznym C-41 to ........
- Który format jest formatem grafiki wektorowej? ........
- Wskaż program przeznaczony do gromadzenia i katalogowania materiałów cyfrowych dystrybuowany na licencji komercyjnej. ........
- Istotne zmniejszenie pojemność plików prezentacji multimedialnej uzyskuje się przez umieszczenie w niej ........
- W czasie wykonywania zdjęć studyjnych rozproszone światło uzyskuje się poprzez użycie ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja A25 - STYCZEŃ 2016Opis wymagań kwalifikacji A.25 (Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych):

A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

1. Przygotowywanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów multimedialnych
Uczeń:
1) rozpoznaje formaty oraz typy materiałów analogowych i cyfrowych;
2) określa źródła pozyskiwania materiałów cyfrowych;
3) gromadzi oraz kataloguje materiały cyfrowe;
4) przygotowuje materiały cyfrowe do wykonania projektów multimedialnych;
5) przestrzega zasad i określa metody i techniki rejestrowania materiałów w postaci cyfrowej;
6) rejestruje materiały w postaci cyfrowej;
7) dobiera oprogramowanie do tworzenia grafiki, animacji i efektów specjalnych;
8) przestrzega zasad i stosuje techniki tworzenia grafiki, animacji i efektów specjalnych;
9) tworzy obiekty grafiki rastrowej i wektorowej, animacje i efekty specjalne z zastosowaniem specjalistycznych programów i urządzeń;
10) stosuje system zarządzania barwą do wykonania projektów multimedialnych.

2. Przygotowanie projektów multimedialnych
Uczeń:
1) dobiera metody oraz techniki wykonania prezentacji dla mediów cyfrowych;
2) wykonuje prezentacje z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania;
3) stosuje metody i techniki tworzenia internetowych projektów multimedialnych;
4) wykonuje projekty multimedialne przeznaczone do publikacji w Internecie;
5) przestrzega zasad publikacji i aktualizacji gotowego projektu internetowego;
6) publikuje internetowy projekt multimedialny.