LOGOWANIE

Kwalifikacja MG17 - CZERWIEC 2016

(Montaż i obsługa maszyn i urządzeń)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG17 - CZERWIEC 2016':

- Jako zabezpieczenia przed ewentualnym i niepożądanym opuszczeniem ładunku w dźwignicach stosuje się ........
- Osadzanie kół pasowych na wałach podczas montażu napędu pasowego najczęściej wykonuje się za pomocą połączeń ........
- Wybierz właściwą kolejność dokręcania śrub w przedstawionej płycie. ........
- Podczas montażu napędów pasowych należy zwrócić uwagę na zachowanie ........
- Do bezpośredniego pomiaru średnicy otworu Ø40+0,22 należy zastosować ........
- Rysunek przedstawia przykład korozji ........
- Schemat przekładni przyśpieszającej (multiplikatora) przedstawia rysunek oznaczony literą ........
- W celu przeprowadzenia pomiaru wielkości odchyłki wskazanej na rysunku (ramka) należy zastosować ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: