LOGOWANIE

Kwalifikacja ROL4 - PAŹDZIERNIK 2016

(Prowadzenie produkcji rolniczej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ROL4 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Gleby o odczynie obojętnym są odpowiednie do uprawy ........
- Na jaką powierzchnię gruntów ornych można zastosować obornik przechowywany na płycie o wymiarach 50 m x 20 m x 1,5 m, jeśli zaplanowana dawka wynosi 30 t/ha, a 1 m3 nawozu waży 900 kg? ........
- Ile jednostek siewnych kukurydzy należy przygotować do siewu na polu o powierzchni 5 ha, przy planowanej obsadzie roślin 90 tys./ha? ........
- Rośliny ozime należy wysiewać w kolejności: ........
- Zbielałe kłosy pszenicy są objawem wystąpienia ........
- Stosowanie ultradźwięków do zwalczania szkodników magazynowych należy do metod ochrony roślin ........
- Elementy robocze wału do wgłębnego ugniatania roli przedstawia rysunek ........
- Podczas długotrwałego przechowywania ziemniaków konsumpcyjnych minimalna temperatura i maksymalna wilgotność powinny wynosić odpowiednio: ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: