LOGOWANIE

Kwalifikacja TG16 - CZERWIEC 2016

(Organizacja żywienia i usług gastronomicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja TG16 - CZERWIEC 2016':

- Składnik odżywczy magazynowany w organizmie człowieka w postaci glikogenu to ........
- Ile kg mięsa bez kości należy przygotować do zastąpienia 30 jaj, jeżeli zgodnie z tabelą zamienności produktów, 80 g mięsa bez kości zastępuje 100 g (2 szt.) jaj? ........
- Instytucją uprawnioną do kontroli przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie gastronomicznym j est ........
- Na podstawie zamieszczonego normatywu surowcowego oblicz zapotrzebowanie na surowce potrzebne do sporządzenia 20 porcji klusek francuskich. ........
- Do sektora komercyjnego rynku usług gastronomicznych zalicza się żywienie ........
- Który serwis wymaga przygotowania stołu pomocniczego i obsługi gości przez wysoko wykwalifikowanych kelnerów? ........
- Przedstawiona na zdjęciu bielizna stołowa, bezpośrednio nałożona na blat stołu, to ........
- Sprzęt pomocniczy przedstawiony na zdjęciu służy do schłodzenia ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: