LOGOWANIE

Kwalifikacja TG16 - PAŹDZIERNIK 2016

(Organizacja żywienia i usług gastronomicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja TG16 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Do grupy produktów o działaniu alkalizującym w organizmie człowieka należy zaliczyć ........
- Który zestaw kolacyjny jest zaplanowany zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci w wieku szkolnym? ........
- Zestaw obiadowy dostarcza organizmowi człowieka 15 g białka, 5 g tłuszczu i 45 g węglowodanów przyswajalnych. Oblicz wartość energetyczną tego zestawu w kilodżulach (kJ), jeśli 1 kcal równa się 4,19 kJ. ........
- W leczeniu zaparć o charakterze przewlekłym stosuje się dietę ........
- Przekąski zimne, zgodnie z obowiązującymi przepisami przechowywania żywności zawartymi w normach BHP, można przechowywać nie dłużej niż ........
- Oblicz cenę gastronomiczną brutto kanapki, jeżeli koszt surowca wynosi 1,50 zł, marża gastronomiczna 100% i podatek VAT 8%. ........
- Oblicz wynagrodzenie netto za obsługę kelnerską 200 gości na przyjęciu weselnym, które będzie trwało od godziny 18:00 do godziny 24:00, jeżeli jeden kelner będzie obsługiwał 10 gości, a stawka netto za jedną godzinę pracy kelnera wynosi 10 zł. ........
- Przedstawione na zdjęciu urządzenie służy do wieloporcjowego podawania ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: