LOGOWANIE

Kwalifikacja ROL4 - STYCZEŃ 2017

(Prowadzenie produkcji rolniczej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ROL4 - STYCZEŃ 2017':

- Rośliną odpowiednią do uprawy na glebach lekkich i suchych jest ........
- Pod którą roślinę w przedstawionym zmianowaniu należy zastosować nawożenie obornikiem? ........
- Ile kilogramów materiału siewnego, należy przygotować do siewu na polu o powierzchni 3 ha położonym na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego? ........
- W celu zmniejszenia strat w uprawie żyta porażonego pleśnią śniegową należy ........
- Do zwalczania chwastów stosuje się ........
- Do siewu otoczkowanych nasion buraka cukrowego przeznaczony jest ........
- W rolnictwie ekologicznym dozwolone jest stosowanie ........
- Zachodzącą w płucach wymianę tlenu i dwutlenku węgla między otoczeniem, a organizmem zwierzęcia określa się, jako ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: