LOGOWANIE

Kwalifikacja HGT2 - STYCZEŃ 2017

(Przygotowanie i wydawanie dań)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja HGT2 - STYCZEŃ 2017':

- Przyprawami uprawianymi w Polsce są ........
- Czarny kawior pozyskiwany jest z ikry ........
- Ocenę organoleptyczną żywności należy sprawdzać za pomocą ........
- Magazyn, w którym temperatura wynosi 0°C, a wilgotność względna jest około 60%, zapewnia optymalne warunki do przechowywania ........
- Do instrukcji GHP/GMP nie należy instrukcja ........
- Biologiczna metoda utrwalania ogórków polega na zastosowaniu fermentacji ........
- Wnętrze urządzeń chłodniczych po wcześniejszym odłączeniu od sieci elektrycznej należy myć wodą z dodatkiem ........
- Resztki talerzowe należy gromadzić ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: