LOGOWANIE

Kwalifikacja TG7 - STYCZEŃ 2017

(Sporządzanie potraw i napojów)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja TG7 - STYCZEŃ 2017':

- Fitoncydy występują ........
- Do instrukcji GHP/GMP nie należy instrukcja ........
- Pomieszczenie przeznaczone do odpoczynku i spożywania posiłków dla pracowników kuchni powinno znajdować się ........
- Czynnością obróbki wstępnej czystej jest ........
- Wykaz surowców niezbędnych do sporządzenia sosu holenderskiego należy uzupełnić ........
- Aromatyczne związki Maillarda powstają w mięsie podczas ........
- W przedstawionym na ilustracji dzbanku należy podawać ........
- Temperatura wewnątrz smażonego kotleta wieprzowego powinna osiągnąć wartość nie mniejszą niż ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: