LOGOWANIE

Kwalifikacja E7 - STYCZEŃ 2017

(Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja E7 - STYCZEŃ 2017':

- Którą klasę ochronności oznacza się na tabliczce znamionowej urządzenia elektrycznego symbolem przedstawionym na rysunku? ........
- Oznaczenie kl. B umieszczone na tabliczce znamionowej silnika elektrycznego określa dla jego izolacji wartość ........
- Który element transformatora energetycznego przedstawionego na rysunku wskazano strzałką? ........
- Który element układu zasilania i sterowania silnika trójfazowego oznaczony jest na schemacie symbolem Q4? ........
- Jakie jest przeznaczenie odłącznika w stacji elektroenergetycznej 15/04 kV? ........
- W jakim celu w silniku szeregowym komutatorowym prądu przemiennego, pracującym w urządzeniu AGD, wykonuje się odczepy w uzwojeniu stojana? ........
- Jakiego typu prądnica znajduje się w układzie przedstawionym na rysunku? ........
- Który element należy zdemontować w pierwszej kolejności w silniku indukcyjnym trójfazowym w celu przeprowadzenia w nim wymiany łożysk? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja E7 - STYCZEŃ 2017