LOGOWANIE

Kwalifikacja MED9 - STYCZEŃ 2009

(Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MED9 - STYCZEŃ 2009':

- Jakie działanie farmakologiczne wykazują benzodiazepiny? ........
- Ammonii bituminosulfonas, często stosowany, aktywny składnik różnych postaci leku, to ........
- Jeżeli objętość dystrybucji leku podawanego pacjentowi jest większa niż 1,2 l/kg masy ciała, to na podstawie danych przedstawionych w tabeli można stwierdzić, że lek ........
- W celu zapobiegania powikłaniom po antybiotykoterapii należy, w czasie jej trwania, podawać pacjentom preparaty ........
- Specjalna procedura utylizacji leków dotyczy przeterminowanych preparatów zawierających ........
- Oleum Jecoris Aselli może być zalecany w hipowitaminozie witaminy ........
- Jakie urządzenie przedstawiono na rysunku? ........
- Algorytmy postępowania, gwarantujące bezpieczeństwo pracy farmaceuty, obowiązują przede wszystkim przy sporządzaniu ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: