LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 4671 - Leki wykazujące inotropizm dodatni powodują u pacjentów
 • Pytanie nr 4672 - Jakie działanie farmakologiczne wykazują benzodiazepiny?
 • Pytanie nr 4673 - Ostre zatrucie, spowodowane przekroczeniem dawki maksymalnej metamizolu sodowego, może wystąpić w...
 • Pytanie nr 4674 - Ammonii bituminosulfonas, często stosowany, aktywny składnik różnych postaci leku, to
 • Pytanie nr 4675 - Na podstawie informacji zapisanych na opakowaniu preparatu Durogesic określ działanie leku.
 • Pytanie nr 4676 - Jeżeli objętość dystrybucji leku podawanego pacjentowi jest większa niż 1,2 l/kg masy ciała, to n...
 • Pytanie nr 4677 - Z zamieszczonego opisu efektów farmakologicznych Gingo biloba i kwasu acetylosalicylowego wynika,...
 • Pytanie nr 4678 - W celu zapobiegania powikłaniom po antybiotykoterapii należy, w czasie jej trwania, podawać pacje...
 • Pytanie nr 4679 - W której z wymienionych postaci leku stosowany jest metamizol sodowy?
 • Pytanie nr 4680 - Specjalna procedura utylizacji leków dotyczy przeterminowanych preparatów zawierających
 • Pytanie nr 4681 - Leki w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu stosowane są w terapii
 • Pytanie nr 4682 - Oleum Jecoris Aselli może być zalecany w hipowitaminozie witaminy
 • Pytanie nr 4683 - Preparat roślinny o składzie podanym w ramce jest zalecany w
 • Pytanie nr 4684 - Jakie urządzenie przedstawiono na rysunku?
 • Pytanie nr 4685 - Sprzęt przedstawiony na zdjęciu służy do
 • Pytanie nr 4686 - Algorytmy postępowania, gwarantujące bezpieczeństwo pracy farmaceuty, obowiązują przede wszystkim...
 • Pytanie nr 4687 - Co należy zrobić, wykonując zapisany lek, aby zapobiec niezgodności recepturowej?
 • Pytanie nr 4688 - Zgodnie z zamieszczonym fragmentem Prawa farmaceutycznego przetworem roślinnym jest
 • Pytanie nr 4689 - Zgodnie z zamieszczonym fragmentem Prawa farmaceutycznego reklama kierowana do publicznej wiadomo...
 • Pytanie nr 4690 - W aptece wykonano krople oczne z dodatkiem środka konserwującego. Okres przydatności tych kropli ...
 • Pytanie nr 4691 - Na podstawie przedstawionego opisu interakcji leków można stwierdzić, że prawdopodobieństwo wystą...
 • Pytanie nr 4692 - I Preparaty wykrztuśne należy stosować
 • Pytanie nr 4693 - Która z wymienionych substancji ulega szybkiemu utlenianiu pod wpływem światła i musi być szczegó...
 • Pytanie nr 4694 - Na recepcie lekarz nie zamieścił właściwego oznaczenia przekroczenia dawki maksymalnej składnika ...
 • Pytanie nr 4695 - W jakim nieprzekraczalnym terminie można zrealizować receptę na preparat handlowy zawierający klo...
 • Pytanie nr 4696 - Z rozporządzenia ministra zdrowia wynika, że termin realizacji recept na krajowe wyroby medyczne ...
 • Pytanie nr 4697 - Na podstawie fragmentu rozporządzenia określ, jak należy postąpić po otrzymaniu od pacjenta przed...
 • Pytanie nr 4698 - Oblicz dawkę jednorazową fosforanu kodeiny w leku sporządzonym na podstawie zamieszczonej recepty...
 • Pytanie nr 4699 - Dla którego z wymienionych surowców należy zastosować metodę perkolacji w celu wytrawienia substa...
 • Pytanie nr 4700 - Wykorzystując zamieszczony wzór i dane w tabeli oblicz, ile wynosi dawka jednorazowa metamizolu s...
 • Pytanie nr 4701 - Jak prawidłowo wykonać zamieszczoną receptę?
 • Pytanie nr 4702 - Za pomocą urządzenia przedstawionego na zdjęciu można wykonać
 • Pytanie nr 4703 - Podczas wykonywania roztworu według zamieszczonej recepty składniki leku należy połączyć
 • Pytanie nr 4704 - Który roztwór należy wykonać z użyciem łaźni wodnej?
 • Pytanie nr 4705 - Zalecaną wg Farmakopei metodą pozyskiwania substancji leczniczych z surowca Althaeae radix jest
 • Pytanie nr 4706 - Korzystając z informacji zamieszczonych w recepcie i tabeli oblicz koszt wykonania zapisanego leku.
 • Pytanie nr 4707 - Wykonany zgodnie z monografią farmakopealną Sirupus Simplex
 • Pytanie nr 4708 - Na podstawie fragmentu rozporządzenia określ, jaka jest opłata ryczałtowa dla ubezpieczonego pacj...
 • Pytanie nr 4709 - Na podstawie rozporządzenia określ, ile wynosi zryczałtowana odpłatność za lek sporządzony według...
 • Pytanie nr 4710 - Na podstawie poniższego wykresu określ, który typ insuliny należy podać pacjentowi w przypadku wy...
 • Pytanie nr 4711 - Jeżeli znajdujący się w aptece preparat zawierający środek odurzający uległ przeterminowaniu to, ...
 • Pytanie nr 4712 - Lek wyprodukowano 23 lipca 2007 roku. Na opakowaniu zapisano datę ważności 20 lipca 2008 r. Zgodn...
 • Pytanie nr 4713 - Na podstawie fragmentu ulotki leku Lastet można stwierdzić, że najczęstszymi objawami niepożądany...
 • Pytanie nr 4714 - Pozycji bocznej ustalonej nie wolno stosować u pacjenta
 • Pytanie nr 4715 - Na podstawie fragmentu artykułu "Zioła dla niemowląt" określ, który z wymienionych surowców rośli...
 • Pytanie nr 4716 - Obowiązek przechowywania próbek archiwalnych leku spoczywa na
 • Pytanie nr 4717 - Indometacyna (NLPZ), podstawowy lek przeciwzapalny stosowany w gośćcu przewlekłym postępującym, d...
 • Pytanie nr 4718 - Płyn Lugola, zgodnie z przytoczonym fragmentem FP VI, wykonuje się jako roztwór jodu
 • Pytanie nr 4719 - W jakim schorzeniu stosuje się preparat Ulvenduosan, którego skład podano w ramce?
 • Pytanie nr 4720 - Która z wymienionych substancji leczniczych nie jest mukolitykiem?

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ