LOGOWANIE

Kwalifikacja A30 - CZERWIEC 2017

(Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja A30 - CZERWIEC 2017':

- Plan produkcji jest tworzony w oparciu o plan ........
- Stan zapasu informacyjnego w przedsiębiorstwie określa ........
- Do produktów biodegradowalnych zalicza się wyroby wytworzone ........
- Z którego systemu zarządzania produkcją korzysta przedsiębiorstwo produkcyjne, które charakteryzuje się umiejętnością szybkiego reagowania na specyficzne potrzeby klienta i zdolnością szybkiego dostosowania się do zmian popytu? ........
- Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli określ, które stanowisko obróbki desek osiągnęło najwyższą wydajność. ........
- Na rysunku przedstawiono ........
- Stosowanie ekonomicznej wielkości zamówienia zapewnia ........
- Który z wymienionych systemów odnawiania zapasów należy zastosować do drogich materiałów i bardzo wolno rotujących? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja A30 - CZERWIEC 2017