LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA AU22 - CZERWIEC 2017

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 40791 - Którą metodę ustalania wielkości dostaw należy zastosować przy bardzo wysokich kosztach magazynow...
 • Pytanie nr 40792 - Plan produkcji jest tworzony w oparciu o plan
 • Pytanie nr 40793 - Na rysunku przedstawiono przenośnik
 • Pytanie nr 40794 - Stan zapasu informacyjnego w przedsiębiorstwie określa
 • Pytanie nr 40795 - Wytwarzanie paliw w wyniku spalania odpadów określa się jako recykling
 • Pytanie nr 40796 - Do produktów biodegradowalnych zalicza się wyroby wytworzone
 • Pytanie nr 40797 - System informatyczny ERP służy do
 • Pytanie nr 40798 - Z którego systemu zarządzania produkcją korzysta przedsiębiorstwo produkcyjne, które charakteryzu...
 • Pytanie nr 40799 - Przedsiębiorstwo produkujące ręczniki pracuje 5 dni w tygodniu na 2 zmiany 8-godzinne. Ile wynosi...
 • Pytanie nr 40800 - Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli określ, które stanowisko obróbki desek osiągnęło najw...
 • Pytanie nr 40801 - Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli, przedstawiających stan zapasu magazynowego wyrobów g...
 • Pytanie nr 40802 - Na rysunku przedstawiono
 • Pytanie nr 40803 - Jeżeli w ciągu 30 dni roboczych awarie maszyn spowodowały 6 dni postoju w produkcji, to procentow...
 • Pytanie nr 40804 - Stosowanie ekonomicznej wielkości zamówienia zapewnia
 • Pytanie nr 40805 - Dokument, którego głównym zadaniem jest przekazywanie informacji o potrzebie przepływu materiału ...
 • Pytanie nr 40806 - Który z wymienionych systemów odnawiania zapasów należy zastosować do drogich materiałów i bardzo...
 • Pytanie nr 40807 - W magazynie przeprowadzono analizę ABC całego asortymentu według kryterium częstotliwości pobrań....
 • Pytanie nr 40808 - Jaki był zapas początkowy wyrobu A, jeżeli zapas końcowy wynosi 17 szt., dostawy kształtowały się...
 • Pytanie nr 40809 - Przedstawiona nalepka umieszczona na opakowaniu oznacza
 • Pytanie nr 40810 - Który wózek przeznaczony jest do przewozu beczki?
 • Pytanie nr 40811 - Na podstawie zamieszczonego cennika oblicz koszt przewozu 20 ton ładunku na odległość 200 km.
 • Pytanie nr 40812 - Oblicz procent wykorzystania powierzchni składowej magazynu przystosowanego do składowania 20 000...
 • Pytanie nr 40813 - Czynność polegającą na wyszukiwaniu zamówionych towarów w magazynie i przygotowaniu ich do wysyłk...
 • Pytanie nr 40814 - W jednej skrzynce mieści się 20 butelek o pojemności 0,2 litra. Klient zamówił 100 litrów pewnego...
 • Pytanie nr 40815 - Na rysunku przedstawiono kod kreskowy
 • Pytanie nr 40816 - System informatyczny stosowany do zarządzania magazynem określany jest angielskim skrótem
 • Pytanie nr 40817 - Na podstawie załączonego dokumentu ustal wartość zwróconych do magazynu materiałów, niewykorzysta...
 • Pytanie nr 40818 - Wskaźnik poprawnie skompletowanych zamówień w magazynie wynosi 90%. Ile zamówień skompletowano, j...
 • Pytanie nr 40819 - Norma zużycia farby na 1 stół wynosi 0,2 litra. Zapas bezpieczeństwa nie jest przewidywany. Ile l...
 • Pytanie nr 40820 - Który dokument powinien sporządzić magazynier w celu rejestracji przyjęcia do magazynu zakupionyc...
 • Pytanie nr 40821 - W końcowych punktach sieci dystrybucji przedstawionej na schemacie sprzedaje się dziennie po 180 ...
 • Pytanie nr 40822 - Strategia dystrybucji intensywnej stosowana jest przy sprzedaży
 • Pytanie nr 40823 - Którą z zasad składowania zapasów stosuje się, rozmieszczając je na regałach magazynowych?
 • Pytanie nr 40824 - Przedsiębiorstwo produkcyjne zamierza nawiązać współpracę z przedsiębiorstwem transportowym. Na p...
 • Pytanie nr 40825 - Sklep detaliczny zakupił towary w hurtowni, która na swój koszt i na swoją odpowiedzialność zobow...
 • Pytanie nr 40826 - Kategoria systemów informatycznych wspomagających zarządzanie łańcuchami dostaw, wspierana przez ...
 • Pytanie nr 40827 - Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli ustal, który dostawca nie zrealizował dostawy w uzgod...
 • Pytanie nr 40828 - Które urządzenie nie służy do odczytu danych ze znaczników RFID?
 • Pytanie nr 40829 - Jeżeli 480 zamówień zrealizowano poprawnie, a 20 zamówień było niekompletnych, to procentowy wska...
 • Pytanie nr 40830 - Świeże jabłka mogą być składowane w magazynie do kilku miesięcy, jeżeli przechowywane są w temper...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ