LOGOWANIE

Kwalifikacja ROL4 - CZERWIEC 2017

(Prowadzenie produkcji rolniczej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ROL4 - CZERWIEC 2017':

- Rolnik zamierza wprowadzić do płodozmianu rośliny motylkowe grubonasienne na gleby lekkie o odczynie lekko kwaśnym. Najbardziej odpowiednią rośliną do uprawy na takich glebach będzie ........
- Ile mocznika (46%) należy zastosować na 5 ha powierzchni uprawy, aby dostarczyć do gleby 92 kg N/ha? ........
- W celu zniszczenia skorupy glebowej powstałej po siewie buraków należy zastosować wał ........
- Rośliną ozimą wysiewaną najwcześniej jest ........
- Miotła zbożowa występuje najczęściej w uprawach ........
- Podorywkę w uprawie pożniwnej można zastąpić ........
- Płynnych nawozów naturalnych nie wolno stosować na glebach bez okrywy roślinnej, położonych na stokach o nachyleniu większym niż ........
- Wilgotność ziarna zbóż przechowywanego do 6 miesięcy nie powinna być większa niż ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: