LOGOWANIE

Kwalifikacja RL3 - STYCZEŃ 2018

(Prowadzenie produkcji rolniczej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL3 - STYCZEŃ 2018':

- Wiosną, w celu przyspieszenia rozpoczęcia wegetacji ozimin najlepiej zastosować nawożenie azotowe w postaci ........
- Wiosenną pielęgnację użytków zielonych położonych na glebach organicznych i silnie próchnicznych należy rozpocząć od ........
- W celu przykrycia nasion po siewie stosuje się brony ........
- Główny proces trawienia włókna u konia odbywa się w ........
- Zdrowym, dorosłym koniom należy podawać ziarno owsa ........
- Źrebięta od klaczy odsadza się w wieku ........
- Jaja przeznaczone do sprzedaży w klasie wagowej L są oznaczone cyfrą ........
- Celem kalibracji opryskiwacza polowego jest ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: