LOGOWANIE

Kwalifikacja A68 - CZERWIEC 2018

(Obs艂uga klienta w jednostkach administracji)


WYBIERZ ILO艢膯 PYTA艃:


Przyk艂adowe pytania z testu 'Kwalifikacja A68 - CZERWIEC 2018':

- Wykonywanie przez przedsi臋biorc贸w dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materia艂ami wybuchowymi, broni膮 i amunicj膮 oraz wyrobami i technologi膮 o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, z zastrze偶eniem przypadk贸w w ustawie przewidzianych, wymaga uzyskania ........
- Sejm, za zgod膮 Senatu, powo艂uje Rzecznika Praw Obywatelskich na kadencj臋 trwaj膮c膮 ........
- Zadania i kompetencje w zakresie o艣wiaty, okre艣lone w ustawie Prawo o艣wiatowe i przepisach odr臋bnych, na obszarze wojew贸dztwa w imieniu wojewody wykonuje ........
- Rzecznik Praw Obywatelskich ........
- Kt贸ry z wymienionych akt贸w prawnych jest aktem prawa wewn臋trznie obowi膮zuj膮cego? ........
- Przytoczone przepisy dotycz膮 sp贸艂ek z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮. Zgodnie z nimi w firmie ABC sp. z o.o., w kt贸rej jest trzydziestu wsp贸lnik贸w, a kapita艂 zak艂adowy wynosi 750 000,00 z艂, powinna by膰 ustanowiona ........
- Przedsi臋biorc膮, w rozumieniu przepis贸w ustawy o swobodzie dzia艂alno艣ci gospodarczej jest ........
- Kt贸re z wymienionych zada艅 jest zadaniem Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: A.68-X-18.06


Test jest przeznaczony dla zawod贸w: