LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 43791 - Wykonywanie przez przedsi臋biorc贸w dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu mater...
 • Pytanie nr 43792 - Postanowienie o zatwierdzeniu ugody, zawartej w toku post臋powania administracyjnego, jest
 • Pytanie nr 43793 - Zgodnie z zamieszczonym schematem organizacyjnym bezpo艣rednim prze艂o偶onym dla osoby zatrudnionej ...
 • Pytanie nr 43794 - Sejm, za zgod膮 Senatu, powo艂uje Rzecznika Praw Obywatelskich na kadencj臋 trwaj膮c膮
 • Pytanie nr 43795 - Zgodnie z Konstytucj膮 RP nadz贸r nad dzia艂alno艣ci膮 jednostek samorz膮du terytorialnego sprawuje
 • Pytanie nr 43796 - Inicjatywa w sprawie sporz膮dzenia projektu uchwa艂y bud偶etowej powiatu nale偶y do wy艂膮cznej kompete...
 • Pytanie nr 43797 - Zadania i kompetencje w zakresie o艣wiaty, okre艣lone w ustawie Prawo o艣wiatowe i przepisach odr臋bn...
 • Pytanie nr 43798 - Urz膮d marsza艂kowski jest aparatem pomocniczym dla
 • Pytanie nr 43799 - Prezes Rady Ministr贸w
 • Pytanie nr 43800 - Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Pytanie nr 43801 - Kt贸ra z wymienionych sp贸艂ek jest osob膮 prawn膮?
 • Pytanie nr 43802 - W kt贸rej z wymienionych um贸w stronami mog膮 by膰 tylko przedsi臋biorcy?
 • Pytanie nr 43803 - Kt贸ry z wymienionych akt贸w prawnych jest aktem prawa wewn臋trznie obowi膮zuj膮cego?
 • Pytanie nr 43804 - Akt prawny, przyjmowany w zwyk艂ej procedurze wsp贸lnie przez Parlament Europejski i Rad臋 Unii Euro...
 • Pytanie nr 43805 - Statut gminy jest og艂aszany
 • Pytanie nr 43806 - Przytoczone przepisy dotycz膮 sp贸艂ek z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮. Zgodnie z nimi w firmie ABC...
 • Pytanie nr 43807 - Organem fundacji, kt贸ry kieruje jej dzia艂alno艣ci膮 oraz reprezentuje fundacj臋 na zewn膮trz, jest
 • Pytanie nr 43808 - Sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 traci osobowo艣膰 prawn膮 z chwil膮
 • Pytanie nr 43809 - Przedsi臋biorc膮, w rozumieniu przepis贸w ustawy o swobodzie dzia艂alno艣ci gospodarczej jest
 • Pytanie nr 43810 - Anna G贸ra jest w艂a艣cicielk膮 psa, kt贸ry cz臋sto sam opuszcza teren posesji. W czasie jednej z "ucie...
 • Pytanie nr 43811 - W trakcie u偶ytkowania pralki automatycznej dosz艂o do awarii urz膮dzenia. W nast臋pstwie tej awarii ...
 • Pytanie nr 43812 - Kt贸re z wymienionych zada艅 jest zadaniem Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych?
 • Pytanie nr 43813 - Przedsi臋biorca Adam Bia艂y rozpowszechnia艂 fa艂szywe informacje o towarach produkowanych przez sweg...
 • Pytanie nr 43814 - Barbara D膮browska, po przepracowaniu u danego pracodawcy 40 miesi臋cy na podstawie umowy o prac臋 n...
 • Pytanie nr 43815 - Wed艂ug przepis贸w Kodeksu pracy bezwzgl臋dny zakaz zatrudniania w godzinach nadliczbowych i w porze...
 • Pytanie nr 43816 - Kt贸r膮 zasad臋 post臋powania administracyjnego wyra偶a przytoczony przepis?
 • Pytanie nr 43817 - Pe艂nomocnikiem strony w post臋powaniu administracyjnym mo偶e by膰
 • Pytanie nr 43818 - W艂a艣ciciel samochodu Janusz Z膮bek z艂o偶y艂 w starostwie powiatowym wniosek o rejestracj臋 pojazdu, a...
 • Pytanie nr 43819 - Adam Stolarski z艂o偶y艂 w urz臋dzie gminy wniosek o przyznanie lokalu socjalnego. Przed wydaniem dec...
 • Pytanie nr 43820 - Organ administracji publicznej zawiesza post臋powanie administracyjne w drodze
 • Pytanie nr 43821 - Przedstawione wezwanie sporz膮dzone jest wadliwie, poniewa偶 nie wskazuje
 • Pytanie nr 43822 - Pisemne postanowienie o odmowie zatwierdzenia ugody, zawartej przez strony post臋powania administr...
 • Pytanie nr 43823 - Stronie, kt贸ra bez w艂asnej winy nie bra艂a udzia艂u w sprawie zako艅czonej decyzj膮 ostateczn膮, przys...
 • Pytanie nr 43824 - Zgodnie z ustaw膮 o post臋powaniu egzekucyjnym w administracji, organem egzekucyjnym uprawnionym do...
 • Pytanie nr 43825 - Na wydane przez organ egzekucyjny postanowienie w sprawie umorzenia post臋powania egzekucyjnego w ...
 • Pytanie nr 43826 - Zgodnie z przytoczonymi przepisami, co do zasady, organem w艂a艣ciwym do rozpatrzenia skargi dotycz...
 • Pytanie nr 43827 - Podatek od nieruchomo艣ci na rok podatkowy od os贸b fizycznych, w miastach powy偶ej 100 000 mieszka艅...
 • Pytanie nr 43828 - Wp艂ywy z tytu艂u podatku akcyzowego s膮 藕r贸d艂em dochod贸w bud偶etu
 • Pytanie nr 43829 - Wp艂ywy z op艂aty uzdrowiskowej s膮 藕r贸d艂em dochod贸w w艂asnych
 • Pytanie nr 43830 - W Przedsi臋biorstwie Handlowo-Us艂ugowym MAXIM sp. z o.o., kt贸rego 3 osobowy zarz膮d kieruje sp贸艂k膮,...

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ