LOGOWANIE

Kwalifikacja R3 - STYCZEŃ 2019

(Prowadzenie produkcji rolniczej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja R3 - STYCZEŃ 2019':

- Brak dostatecznej ilości wody w glebie może powodować ........
- Wskaż, które zmianowanie uwzględnia wymagania agrotechniczne i przyrodnicze roślin. ........
- Oblicz, ile nasion należy wysiać na 2 ha pola w uprawie jęczmienia jarego z wsiewką koniczyny czerwonej. ........
- Bezpośrednio po podorywce należy wykonać ........
- Do zbioru podsuszonej zielonki formowanej w bele prostopadłościenne stosuje się ........
- Rolnik prowadzący sprzedaż bezpośrednią wytworzonej żywności pochodzenia roślinnego ma obowiązek zarejestrować działalność w ........
- W jelicie ślepym koni przebiega proces ........
- Do użytkowania zaprzęgowego najlepiej nadają się konie ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: R.03-X-19.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: