LOGOWANIE

Kwalifikacja EE5 - STYCZEŃ 2019

(Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE5 - STYCZEŃ 2019':

- Które oznaczenie literowe ma przewód o przekroju przedstawionym na rysunku? ........
- Której klasy ogranicznik przepięciowy przedstawiono na rysunku? ........
- Które urządzenie stosowane w instalacjach elektrycznych przedstawiono na rysunku? ........
- Na którym rysunku przedstawiono oprawę oświetleniową rastrową? ........
- Jaka jest krotność prądu znamionowego zadziałania wyzwalaczy zwarciowych w wyłącznikach instalacyjnych nadprądowych typu Z? ........
- Jaką minimalną wartość napięcia znamionowego izolacji powinien mieć przewód zastosowany do montażu instalacji trójfazowej 230/400 V, prowadzonej w rurkach stalowych? ........
- Którym symbolem graficznym oznacza się na planie instalacji elektrycznej sposób prowadzenia przewodów przedstawiony na zdjęciu? ........
- Który zestaw narzędzi jest niezbędny do wytrasowania drogi ułożenia przewodów natynkowej instalacji elektrycznej? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE5 - STYCZEŃ 2019