LOGOWANIE

Kwalifikacja TG17 - CZERWIEC 2019

(Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja TG17 - CZERWIEC 2019':

- Do zestalenia sernika na zimno należy użyć ........
- Operacje mycia, obierania, blanszowania i smażenia występują w produkcji ........
- Trwałość gotowej surówki warzywnej przedłuży proces ........
- Jednym z zagrożeń fizycznych monitorowanych podczas produkcji dżemu wiśniowego jest ........
- Na rysunku przedstawiono sprzęt stosowany do oznaczania ........
- Przedstawiony na rysunku sprzęt laboratoryjny przeznaczony do oznaczania zawartości alkoholu to ........
- Który wynik badania kwasowości kiszonej kapusty jest nieprawidłowy, jeżeli wartość pH gotowego wyrobu powinna wynosić 3,5-4,5? ........
- Uszkodzoną szklaną zlewkę, wykorzystywaną wcześniej do badania żywności, należy ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: